Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM RH 2000 En kort beskrivning av hur det nya höjdsystemet kan användas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM RH 2000 En kort beskrivning av hur det nya höjdsystemet kan användas."— Presentationens avskrift:

1 1 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM RH 2000 En kort beskrivning av hur det nya höjdsystemet kan användas Per-Ola Eriksson per-ola.eriksson@lm.se

2 2 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson …baserat på resultatet av Riksavvägningen 1979 – 2003 Beteckning: RH 2000 Nollnivå: Normaal Amsterdams Peil (NAP) Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000 Nytt nationellt höjdsystem Höjdomvandlingsmodell

3 3 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Tre precisionsavvägningar- Tre höjdsystem Den andra precisions- avvägningen 1951-1967 Riksavvägningen Den tredje precisions- avvägningen 1979-2003 Den första precisions- avvägningen 1886-1905

4 4 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Äldre förtätningar Förtätning för allmän kartläggning huvudlinjer detaljlinjer

5 5 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Huvudlinjenät mätt 1913 – 1938 Andra ordningens nät, Huvudlinjenät

6 6 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Detaljlinjenät mätt 1941 Tredje ordningens nät, Detaljlinjenät

7 7 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Situationen lokalt

8 8 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Riksavvägningen 1979 - 2003 ca 50 000 km ca 50 000 fixpunkter motoriserad avvägning dubbelskaliga kalibrerade invarstänger medelfelet efter utjämningen ca 1 mm/  km grunden för det nya nationella höjdsystemet RH 2000 H=0 är NAP Nätet ajourhålls till skillnad från de äldre linjeavvägningarna

9 9 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Ajourhållning av Riksavvägningen Område som har ajourhållits tidigare Område som ajourhålls 2005 Område som inventeras 2005 för ajourhållning 2006

10 10 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Hur utnyttjar jag RH 2000? Ansluta? Varför? Enhetligt höjdsystem regionalt och nationellt, främjar datautbyte. Förenklad hantering med ett system, minskar risken för misstag Homogen kvalitet i hela kommunen I de flesta fall förbättrad kvalitet i kommunens höjdsystem Främjar användning av t.ex. GPS Tre markeringar i samma berghäll!

11 11 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Utbyte av data underlättas när enhetliga system används

12 12 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Åtgärder för anslutning och byte till RH 2000 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

13 13 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Sammanställning och analys av material 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Åtgärder Alla mätningar i de lokala näten listas upp i överenskommet format och levereras till LMV Näten analyseras. Förslag till eventuellt kompletterande åtgärder på fältet tas fram (LMV), med avseende på förtätningslinjer i riksnätet (LMV), anslutningsmätningar eller kontrollmätningar (kommunen)

14 14 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Förtätning av riksnätet Exempel på förtätning av riksnätet för att uppnå anslutning av områden med dåliga anslutningsmöjligheter

15 15 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Inventering av hela nätet Åtgärder Samtliga punkter i nätet inventeras för att få en uppfattning om nätets nuvarande status och en bild av huruvida nätet behöver kompletteras. I samband härmed uppdateras punktbeskrivningarna (kommunen). 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

16 16 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Rekognosering och markering Åtgärder Markering av eventuella förtätningståg (LMV). Rekognosering av anslutningspunkter och kontrollpunkter, samt markering av eventuella kompletteringspunkter (kommunen). Renskrivning och lagring av punktbeskrivningar för förtätningspunkter och kompletteringspunkter samt uppdatering av punktkartor. 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

17 17 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Förtätnings- och anslutningsmätning Åtgärder Eventuell förtätningsmätning i riksnätet för att ansluta lokala nät (LMV). Eventuella anslutningsmätningar, kontrollmätningar och kompletteringar i de lokala näten (kommunen). Leverans av kompletterande mätningar till LMV. 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

18 18 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Nyberäkning och analys av de lokala näten Åtgärder Nyberäkning av de lokala näten i system RH 2000 (LMV). Analys och utvärdering av resultatet (LMV). Presentation och leverans av det nya höjdsystemet till kommunen. Databaser, beräkningshandlingar, punkt- och linjekarta, felvektorkarta m m levereras. 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

19 19 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Omberäkning av lokala detaljnät och databaser Åtgärder Nyberäkning av eventuella detaljnät och polygonnät (kommunen). Omberäkning av lokala databaser (kommunen). 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

20 20 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Information och samråd mellan förvaltningarna Åtgärder Information och samråd i ett tidigt skede med andra förvaltningar och externa intressenter som påverkas av ett byte av höjdsystem Lämpligen skapas en samrådsgrupp med deltagare från olika förvaltningar för en noggrann planering av när och hur bytet ska gå till 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

21 21 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Utbyte av höjder inom förvaltningarna Åtgärder Höjder på anvisningsbrickor, punktbeskrivningar, kartor och andra handlingar, liksom höjduppgifter i databaser byts systematiskt ut i alla förvaltningar som använder höjdinformation. Utbytet sker enligt den gemensamt uppgjorda planen 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna

22 22 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning Gävle Kommuns höjdfixar

23 23 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning Delområden

24 24 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning Riksavvägningen

25 25 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning Gemensamma höjdfixar

26 26 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning

27 27 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning Gävle kommun Arvika kommun Säffle kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Helsingborgs kommun

28 28 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning Gävle kommun Arvika kommun Säffle kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Helsingborgs kommun Lunds kommun Staffanstorps kommun Umeå kommun Skellefteå kommun Norrköpings kommun Eskilstuna kommun Malmö kommun Jönköpings kommun Nyköpings kommun Trosa kommun Vetlanda kommun Danderyds kommun Burlövs kommun Lomma kommun Huddinge kommun Kungsbacka kommun Kristianstads kommun

29 29 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Anslutning Gävle kommun Arvika kommun Säffle kommun Uppsala kommun Knivsta kommun Helsingborgs kommun Lunds kommun Staffanstorps kommun Umeå kommun Skellefteå kommun Norrköpings kommun Eskilstuna kommun Malmö kommun Jönköpings kommun Nyköpings kommun Trosa kommun Vetlanda kommun Danderyds kommun Burlövs kommun Lomma kommun Huddinge kommun Kungsbacka kommun Kristianstads kommun Borås kommun Botkyrka kommun Motala kommun Södertälje kommun Haninge kommun Alingsås kommun Värnamo kommun

30 30 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Kostnad/nytta Arbetskostnad för iordningställande av data för analys och beräkning Arbetskostnad för kontrollmätningar och anslutningsmätningar Arbetskostnad för utbyte av höjder i arkiv och databaser Arbetskostnad för utbyte av höjder i andra förvaltningar Kvalitetssäkring av det lokala höjdsystemet ger lägre kostnader för kontrollmätningar Samma höjdsystem i alla kommundelar Ingen risk för sammanblandning av olika system, med risk för onödiga kostnader Samma höjdsystem som andra användare underlättar utbyte av data Data i ett känt system blir mera intressant för externa regionala användare som arbetar i rikets system GPS-teknik möjlig att använda för flera tillämpningar, vilket ger lägre fältkostnader Kostnaderna är av engångskaraktär medan nyttan är långsiktig, inte minst för användare i andra och tredje hand

31 31 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Infoblad Faktauppgifter, erfarenheter och råd Informationsspridning

32 32 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Infoblad Faktauppgifter, erfarenheter och råd Rapporter Informationsspridning Hittills utgivna är: Infoblad n:o 1 Nya referenssystem Infoblad n:o 2 Systembeskrivningar Infoblad n:o 3 Höjdsystem Infoblad n:o 4 Fasta lokala referensstationer Infoblad n:o 5 Korrektionsmodellen SWEREF99RT90 Infoblad n:o 6 Korrektion med restfelsinterpolering Infoblad n:o 7 Höjder i olika höjdsystem Infoblad n:o 8 Höjder i RH 2000 www.lantmateriet.se/refsys Vår hemsida

33 33 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson Tack för att ni ville lyssna


Ladda ner ppt "1 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle 050913 P-O Eriksson SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM RH 2000 En kort beskrivning av hur det nya höjdsystemet kan användas."

Liknande presentationer


Google-annonser