Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM"— Presentationens avskrift:

1 SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM
RH 2000 En kort beskrivning av hur det nya höjdsystemet kan användas Per-Ola Eriksson Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

2 Nytt nationellt höjdsystem …baserat på resultatet av Riksavvägningen
1979 – 2003 Beteckning: RH 2000 Nollnivå: Normaal Amsterdams Peil (NAP) Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000 50000 punkter +RIX95=nationell geoidkorrektionsmodell ca 5 km punktavstånd och 5 mm rms Höjdomvandlingsmodell Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

3 Tre precisionsavvägningar-
Tre höjdsystem Den första precisions- avvägningen Den andra precisions- avvägningen Riksavvägningen Den tredje precisions- avvägningen Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

4 Äldre förtätningar detaljlinjer huvudlinjer
syftet var inte att kommuneroch andra aktörer skulle ansluta sina lokala höjdnät på dessa punkter. endast för kartläggning. notera korta tåget med dm-fel. Förtätning för allmän kartläggning Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

5 Andra ordningens nät, Huvudlinjenät Huvudlinjenät mätt 1913 – 1938
Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

6 Tredje ordningens nät, Detaljlinjenät
mätt 1941 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

7 Situationen lokalt avvikelser vid anpassning av detalj- och huvudnätspunkter i rh00 till rhb70 med ett skift på 305 mm. hur rinner vattnet egentligen här. Punkterna är inmätta i RA. Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

8 Riksavvägningen 1979 - 2003 ca 50 000 km ca 50 000 fixpunkter
motoriserad avvägning dubbelskaliga kalibrerade invarstänger medelfelet efter utjämningen ca 1 mm/km grunden för det nya nationella höjdsystemet RH H=0 är NAP Nätet ajourhålls till skillnad från de äldre linjeavvägningarna Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

9 Ajourhållning av Riksavvägningen
Område som inventeras 2005 för ajourhållning 2006 Område som har ajourhållits tidigare Område som ajourhålls 2005 Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

10 Hur utnyttjar jag RH 2000? Ansluta? Varför?
Enhetligt höjdsystem regionalt och nationellt, främjar datautbyte. Förenklad hantering med ett system, minskar risken för misstag Homogen kvalitet i hela kommunen I de flesta fall förbättrad kvalitet i kommunens höjdsystem Främjar användning av t.ex. GPS Tre markeringar i samma berghäll! Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

11 Utbyte av data underlättas när enhetliga system används
Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

12 Åtgärder för anslutning och byte till RH 2000
1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

13 Sammanställning och analys av material
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Alla mätningar i de lokala näten listas upp i överenskommet format och levereras till LMV Näten analyseras. Förslag till eventuellt kompletterande åtgärder på fältet tas fram (LMV), med avseende på förtätningslinjer i riksnätet (LMV), anslutningsmätningar eller kontrollmätningar (kommunen) Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

14 Förtätning av riksnätet
Exempel på förtätning av riksnätet för att uppnå anslutning av områden med dåliga anslutningsmöjligheter Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

15 Inventering av hela nätet
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Samtliga punkter i nätet inventeras för att få en uppfattning om nätets nuvarande status och en bild av huruvida nätet behöver kompletteras. I samband härmed uppdateras punktbeskrivningarna (kommunen). Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

16 Rekognosering och markering
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Markering av eventuella förtätningståg (LMV). Rekognosering av anslutningspunkter och kontrollpunkter, samt markering av eventuella kompletteringspunkter (kommunen). Renskrivning och lagring av punktbeskrivningar för förtätningspunkter och kompletteringspunkter samt uppdatering av punktkartor. Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

17 Förtätnings- och anslutningsmätning
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Eventuell förtätningsmätning i riksnätet för att ansluta lokala nät (LMV). Eventuella anslutningsmätningar, kontrollmätningar och kompletteringar i de lokala näten (kommunen). Leverans av kompletterande mätningar till LMV. Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

18 Nyberäkning och analys av de lokala näten
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Nyberäkning av de lokala näten i system RH 2000 (LMV). Analys och utvärdering av resultatet (LMV). Presentation och leverans av det nya höjdsystemet till kommunen. Databaser, beräkningshandlingar, punkt- och linjekarta, felvektorkarta m m levereras. Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

19 Omberäkning av lokala detaljnät och databaser
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Nyberäkning av eventuella detaljnät och polygonnät (kommunen). Omberäkning av lokala databaser (kommunen). Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

20 Information och samråd mellan förvaltningarna
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Information och samråd i ett tidigt skede med andra förvaltningar och externa intressenter som påverkas av ett byte av höjdsystem Lämpligen skapas en samrådsgrupp med deltagare från olika förvaltningar för en noggrann planering av när och hur bytet ska gå till Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

21 Utbyte av höjder inom förvaltningarna
Åtgärder 1. Sammanställning och analys av material 2. Inventering 3. Rekognosering och markering 4. Förtätnings- och anslutningsmätning 5. Nyberäkning och analys av de lokala näten 6. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 7. Information och samråd mellan förvaltningarna 8. Utbyte av höjder inom förvaltningarna Höjder på anvisningsbrickor, punktbeskrivningar, kartor och andra handlingar, liksom höjduppgifter i databaser byts systematiskt ut i alla förvaltningar som använder höjdinformation. Utbytet sker enligt den gemensamt uppgjorda planen Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

22 Gävle Kommuns höjdfixar
Anslutning Gävle Kommuns höjdfixar Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

23 Anslutning Delområden rött:mätt av LMV 1976 för anslutning.
blå:Norrlandet, 1917 RH00?, skift 570 mm grön:GS55, skift 2679 mm blå:Valbo, RH00, skift 570 mm svart:anslutningsmätningar+utökning av GS55 (påse) Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

24 Anslutning Riksavvägningen
Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

25 Anslutning Gemensamma höjdfixar
Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

26 Anslutning Bilden visar höjddiffar mellan nyberäknade RH70B-höjder efter anslutning och lokala höjder efter tillägg av tidigare framtagna skift. 570 mm i Valbo och 2679 mm till GS55. Valbo och Norrlandet anslutna på olika punkter i RH00 - skulle kunna vara dm-skillnad. Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

27 Anslutning Gävle kommun Arvika kommun Säffle kommun Uppsala kommun
Knivsta kommun Helsingborgs kommun Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

28 Anslutning Gävle kommun Arvika kommun Säffle kommun Uppsala kommun
Knivsta kommun Helsingborgs kommun Trosa kommun Vetlanda kommun Danderyds kommun Burlövs kommun Lomma kommun Huddinge kommun Kungsbacka kommun Kristianstads kommun Lunds kommun Staffanstorps kommun Umeå kommun Skellefteå kommun Norrköpings kommun Eskilstuna kommun Malmö kommun Jönköpings kommun Nyköpings kommun Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

29 Anslutning Borås kommun Gävle kommun Arvika kommun Säffle kommun
Uppsala kommun Knivsta kommun Helsingborgs kommun Trosa kommun Vetlanda kommun Danderyds kommun Burlövs kommun Lomma kommun Huddinge kommun Kungsbacka kommun Kristianstads kommun Lunds kommun Staffanstorps kommun Umeå kommun Skellefteå kommun Norrköpings kommun Eskilstuna kommun Malmö kommun Jönköpings kommun Nyköpings kommun Borås kommun Botkyrka kommun Motala kommun Södertälje kommun Haninge kommun Alingsås kommun Värnamo kommun Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

30 Kostnad/nytta Arbetskostnad för iordningställande av
data för analys och beräkning Arbetskostnad för kontrollmätningar och anslutningsmätningar Arbetskostnad för utbyte av höjder i arkiv och databaser Arbetskostnad för utbyte av höjder i andra förvaltningar Kvalitetssäkring av det lokala höjdsystemet ger lägre kostnader för kontrollmätningar Samma höjdsystem i alla kommundelar Ingen risk för sammanblandning av olika system, med risk för onödiga kostnader Samma höjdsystem som andra användare underlättar utbyte av data Data i ett känt system blir mera intressant för externa regionala användare som arbetar i rikets system GPS-teknik möjlig att använda för flera tillämpningar, vilket ger lägre fältkostnader Kostnaderna är av engångskaraktär medan nyttan är långsiktig, inte minst för användare i andra och tredje hand Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

31 Informationsspridning
Infoblad Faktauppgifter, erfarenheter och råd Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

32 Informationsspridning
Hittills utgivna är: Infoblad n:o 1 Nya referenssystem Infoblad n:o 2 Systembeskrivningar Infoblad n:o 3 Höjdsystem Infoblad n:o 4 Fasta lokala referensstationer Infoblad n:o 5 Korrektionsmodellen SWEREF99RT90 Infoblad n:o 6 Korrektion med restfelsinterpolering Infoblad n:o 7 Höjder i olika höjdsystem Infoblad n:o 8 Höjder i RH 2000 Infoblad Faktauppgifter, erfarenheter och råd Rapporter Vår hemsida Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson

33 Tack för att ni ville lyssna
Införande av SWEREF 99 och RH 2000, Gävle P-O Eriksson


Ladda ner ppt "SVERIGES NYA HÖJDSYSTEM"

Liknande presentationer


Google-annonser