Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: 026-63 37 36 LANTMÄTERIVERKET FAX: 026-61 06 76 GEODESIENHETEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: 026-63 37 36 LANTMÄTERIVERKET FAX: 026-61 06 76 GEODESIENHETEN."— Presentationens avskrift:

1 Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: LANTMÄTERIVERKET FAX: GEODESIENHETEN MOBIL: GÄVLE E-POST: BESÖKSADRESS: LANTMÄTERIGATAN 2 C φ = 60° 39' 60", λ = 17° 07' 57"

2 SWEREF 99 ETRS 89 ITRS Referenssystem för GPS globalt i Europa i Sverige

3 Koordinater i SWEREF 99 •Geocentriska (X, Y och Z) •Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) •Plana (x och y) i nationell eller lokal projektion

4 Projektioner av SWEREF 99 •Nationellt: SWEREF 99 TM –medelmeridian 15° –skalreduktionsfaktor –y-tillägg 500 km •Lokalt: SWEREF 99 gg dd –12 olika medelmeridianer –ingen skalreduktion –y-tillägg 150 km

5 F38 0 gon 60:0: SWEREF 99 TM: SWEREF : = PP 1287 SWEREF 99: alt: 57° 38' " 18° 17' " X = Y = Z = φ = λ = h = Exempel på koordinatangivelser RT gon V 0:-15: F38 0 gon 0:-25: RT 90 0 gon 0:-15: RT R08 0 gon 0:0:

6 Införande av SWEREF 99 •LMV räknar med att införa SWEREF 99 för sina kartor och databaser •Kommuner och övriga bör börja planera för införande av SWEREF 99 •LMV kan ge metodstöd RT 90 SWEREF 99

7 Passpunkter från RIX 95 •Punkter från rikstrianguleringen –kända i RT 90 och RT R08 –nybestämda i SWEREF 99 •Punkter i kommunens stomnät –kända i F38 eller RT R08 –nybestämda i SWEREF 99 och RT 90

8 Transformationssamband från RIX 95

9

10 Passfel SWEREF 99 – F38 Giltighetsområde

11 Passfel SWEREF 99 – RT R08

12 Problem med deformationer

13 Mätning i inhomogena koordinat- system med nätverks-RTK Vaddå centimeternoggrannhet! Det här stämmer ju för inte för fem öre! Kommunalt stomnät Lösningar: • Lokal inpassning • Restfelsmodell

14 Restfelsmodell •För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen. •Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör grunden till en första restfelsmodell. •Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig. •Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar. •Restfelsmodellen kan användas som deformations- eller korrektionsmodell.

15 Restfelsinterpolation i TRIAD

16 7-parameterstransformationDirektprojektion Samband SWEREF 99  RT 90

17 Kommunalt system x och y RT 90 x och y SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h SWEREF 99 Plana koordinater x och y Kartprojektion RIX 95- samband Nationellt samband Transformation

18 •Transformation till annat system •Vid ett ev. framtida referens- systembyte till SWEREF 99 –Återföring av mätningarna till SWEREF 99 •Dokumentation av transformations- vägen –Även lagring av SWEREF 99- koordinaterna Lagring/redovisning av GPS- mätningar

19 H=h-N N H h Jordyta Geoid Ellipsoid Höjdomvandling vid GPS-mätning

20 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 01L Samband SWEREF 99  RH 70 •Baserad på geoidmodellen NKG 96 •Innehåller landhöjnings-modell •Sambandet är verifierat i 173 punkter –Genomsnittlig avvikelse 56 mm –Största avvikelse 265 mm

21 Nytt höjdsystem - RH 2000 •Baserat på resultatet av Riksavvägningen •Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil •Höjdvärden: normalhöjder •Epok: 2000

22 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 05LR •Baserad på geoidmodellen NKG 2004 •Innehåller landhöjnings-modell (0.5 år) •Restfelskorrigerad •Sambandet är verifierat i 1178 punkter –Genomsnittlig avvikelse 13 mm / 40 mm –Största avvikelse 56 mm Samband SWEREF 99  RH 2000

23 Kommunalt system x och y RT 90 x och y SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h SWEREF 99 Plana koordinater x och y Kartprojektion RIX 95- samband Nationellt samband Transformation Geoidmodell SWEN 05LR RH 2000 Höjder H SWEN 01L RH 70 Höjder H

24 Höjdnätet på Gotland •Mätt •Anslutet till RH 70 via mareografer •Inventerat 2005, flera brister: –dålig linjesträckning (flera tätorter ej anslutna) –för stort fixpunktsavstånd i huvudlinjerna –dåliga markeringar i huvudlinjerna •Kompletterande markering 2006 •Mätning 2007 •Beräkning i RH 2000 •Höjdkorrektionsmodell? Precisionslinjer 225 km (2√L) Huvudlinjer 160 km (4 √L)


Ladda ner ppt "Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: 026-63 37 36 LANTMÄTERIVERKET FAX: 026-61 06 76 GEODESIENHETEN."

Liknande presentationer


Google-annonser