Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: 026-63 37 36 LANTMÄTERIVERKET FAX: 026-61 06 76 GEODESIENHETEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: 026-63 37 36 LANTMÄTERIVERKET FAX: 026-61 06 76 GEODESIENHETEN."— Presentationens avskrift:

1 Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: 026-63 37 36 LANTMÄTERIVERKET FAX: 026-61 06 76 GEODESIENHETEN MOBIL: 070-343 65 25 801 82 GÄVLE E-POST: bengt.g.andersson@lm.sebengt.g.andersson@lm.se BESÖKSADRESS: LANTMÄTERIGATAN 2 C φ = 60° 39' 60", λ = 17° 07' 57"

2 SWEREF 99 ETRS 89 ITRS Referenssystem för GPS globalt i Europa i Sverige

3 Koordinater i SWEREF 99 •Geocentriska (X, Y och Z) •Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) •Plana (x och y) i nationell eller lokal projektion

4 Projektioner av SWEREF 99 •Nationellt: SWEREF 99 TM –medelmeridian 15° –skalreduktionsfaktor 0.9996 –y-tillägg 500 km •Lokalt: SWEREF 99 gg dd –12 olika medelmeridianer –ingen skalreduktion –y-tillägg 150 km

5 F38 0 gon 60:0: 390533.102 13740.828 SWEREF 99 TM: 6393325.847 696082.847 SWEREF 99 18 45: 6391227.076 122234.949 7688990 = PP 1287 SWEREF 99: 3249270.467 1073657.638 5364377.220 alt: 57° 38' 22.19201" 18° 17' 6.44574" 27.378 X = Y = Z = φ = λ = h = Exempel på koordinatangivelser RT 90 2.5 gon V 0:-15: 6393205.487 1648096.502 F38 0 gon 0:-25: 6390533.102 2513740.828 RT 90 0 gon 0:-15: 6390520.519 1513750.372 RT R08 0 gon 0:0: 6390521.527 13750.422

6 Införande av SWEREF 99 •LMV räknar med att införa SWEREF 99 för sina kartor och databaser 2007-01-01 •Kommuner och övriga bör börja planera för införande av SWEREF 99 •LMV kan ge metodstöd RT 90 SWEREF 99

7 Passpunkter från RIX 95 •Punkter från rikstrianguleringen –kända i RT 90 och RT R08 –nybestämda i SWEREF 99 •Punkter i kommunens stomnät –kända i F38 eller RT R08 –nybestämda i SWEREF 99 och RT 90

8 Transformationssamband från RIX 95

9

10 Passfel SWEREF 99 – F38 Giltighetsområde

11 Passfel SWEREF 99 – RT R08

12 Problem med deformationer

13 Mätning i inhomogena koordinat- system med nätverks-RTK Vaddå centimeternoggrannhet! Det här stämmer ju för *#%&@ inte för fem öre! Kommunalt stomnät Lösningar: • Lokal inpassning • Restfelsmodell

14 Restfelsmodell •För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen. •Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör grunden till en första restfelsmodell. •Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig. •Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar. •Restfelsmodellen kan användas som deformations- eller korrektionsmodell.

15 Restfelsinterpolation i TRIAD

16 7-parameterstransformationDirektprojektion Samband SWEREF 99  RT 90

17 Kommunalt system x och y RT 90 x och y SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h SWEREF 99 Plana koordinater x och y Kartprojektion RIX 95- samband Nationellt samband Transformation

18 •Transformation till annat system •Vid ett ev. framtida referens- systembyte till SWEREF 99 –Återföring av mätningarna till SWEREF 99 •Dokumentation av transformations- vägen –Även lagring av SWEREF 99- koordinaterna Lagring/redovisning av GPS- mätningar

19 H=h-N N H h Jordyta Geoid Ellipsoid Höjdomvandling vid GPS-mätning

20 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 01L Samband SWEREF 99  RH 70 •Baserad på geoidmodellen NKG 96 •Innehåller landhöjnings-modell 1970- 99 •Sambandet är verifierat i 173 punkter –Genomsnittlig avvikelse 56 mm –Största avvikelse 265 mm

21 Nytt höjdsystem - RH 2000 •Baserat på resultatet av Riksavvägningen 1979-2003 •Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil •Höjdvärden: normalhöjder •Epok: 2000

22 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 05LR •Baserad på geoidmodellen NKG 2004 •Innehåller landhöjnings-modell (0.5 år) •Restfelskorrigerad •Sambandet är verifierat i 1178 punkter –Genomsnittlig avvikelse 13 mm / 40 mm –Största avvikelse 56 mm Samband SWEREF 99  RH 2000

23 Kommunalt system x och y RT 90 x och y SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h SWEREF 99 Plana koordinater x och y Kartprojektion RIX 95- samband Nationellt samband Transformation Geoidmodell SWEN 05LR RH 2000 Höjder H SWEN 01L RH 70 Höjder H

24 Höjdnätet på Gotland •Mätt 1972-73 •Anslutet till RH 70 via mareografer •Inventerat 2005, flera brister: –dålig linjesträckning (flera tätorter ej anslutna) –för stort fixpunktsavstånd i huvudlinjerna –dåliga markeringar i huvudlinjerna •Kompletterande markering 2006 •Mätning 2007 •Beräkning i RH 2000 •Höjdkorrektionsmodell? Precisionslinjer 225 km (2√L) Huvudlinjer 160 km (4 √L)


Ladda ner ppt "Referenssystemsfrågor Kick-off-möte i Gute-RTK Visby, 1 februari 2006 BENGT ANDERSSON TEL: 026-63 37 36 LANTMÄTERIVERKET FAX: 026-61 06 76 GEODESIENHETEN."

Liknande presentationer


Google-annonser