Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ny GeodetiskInfrastruktur Våra nya geodetiska referenssystem för lägesangivelse i plan Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ny GeodetiskInfrastruktur Våra nya geodetiska referenssystem för lägesangivelse i plan Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriverket."— Presentationens avskrift:

1 En ny GeodetiskInfrastruktur Våra nya geodetiska referenssystem för lägesangivelse i plan Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriverket Lars.E.Engberg@lm.se

2 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20072 Referenssystem  För att kunna bestämma en punkts läge behöver vi ett koordinatsystem.  Använder vi geodetiska mätningar som är relaterade till jorden behövs ett geodetiskt referenssystem (tidigare ofta geodetiskt datum)  Ett geodetiskt referenssystem består av  ett nät av punkter,  mätningar och  en systemdefinition (jordmodell, etc.) vilket ger oss  fastställda lägen för punkterna i referensnätet  Koordinaterna för dessa punkter sägs realisera referenssystemet.

3 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20073 Jordens form Geodesi Geodesi Vetenskapen om jordens storlek, form och tyngdkraftsfält.

4 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20074 Ortogonalt koordinatsystem Polärt koordinatsystem P Y X Z r P φ r h 3D-koordinatsystem

5 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20075 Latitud och longitud på sfären

6 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20076 Y Z X X 2 +Y 2 Z 2 + a bRotationsellipsoid φ Jordmodell

7 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20077 Rotationsellipsoid Bessel 1841 a = 6 377 397,155 m 1/f = 299,1528128 GRS 1980 a = 6 378 137 m 1/f = 298,257222101… Ekvatorn 4649 m längre Meridiankvadranten 1110 m längre

8 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20078 Gamla geodetiska nät/system RT 1817 1:a rikstrianguleringen 1815 - 1890 RT 38 2:a rikstrianguleringen 1903 - 1950 RT 90 3:e rikstrianguleringen 1967 - 1982

9 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 20079 Gamla geodetiska nät/system 12 regionsystem (RT R 01 - RT R 12)  Helt lokala system  RT 38-baserade system  Regionsystem RT R01-12  Interkommunala system, t.ex. ST 74  RT 90  SWEREF 99-baserade Lokalt RT 90 RT 38 RT R.. Kommunala system 1902 -

10 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200710 RT 90 – plana koordinater RT 90 RT 90 2.5 gon V RT 90 2.5 gon V 0:-15 Transversal Mercator Medelmeridian 2,5 gon V Skalreduktionsfaktor: 1 y-tillägg: 1 500 000 m Kartbladsindelning etc.

11 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200711 European Datum  ED 50, ED 79, ED 87  Ansvarig producent: IAG:s subkommission RETRIG  Regionalt (västra Europa)  OBS! Saknar global anpassning  Ellipsoid: Hayford 1910 (International)  Mätmetoder: Längd-, vinkel- och dopplermätningar  Noggrannhet, internt: Varierande upp till flera meter. (Lokalt 1-3 cm för ED 87 i Sverige.)  Projektion: Vanligtvis UTM  Koordinater finns för flertalet riksnätspunkter

12 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200712 De gamla systemen … är av fel typ … är av fel typ … har dålig geometri … har dålig geometri  Vi behöver globalt anpassade och homogena system! (från före ”GPS-tiden”)

13 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200713 Referenssystem för GNSS  GNSS-mätningar görs i ett globalt referenssystem, d.v.s. origo mycket nära jordens tyngdpunkt.  Referensellipsoid med god global anslutning till geoiden har t.ex. WGS 84, ITRF yy, ETRS 89, SWEREF 99  Vid GPS-mätning i Sverige bör referenssystemet SWEREF 99 användas.

14 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200714 EUREF 89 WGS 84 (G730) WGS 84 (G1150) Globalt anpassade referenssystem  ITRS – International Terrestrial Refererence System ”GRS 80-familjen” ITRF 89ITRF 91ITRF 2006ITRF 2000 ITRS SWEREF 99 ETRS 89  realiseras genom ITRF – International Terrestrial Reference Frame  WGS – World Geodetic System  ETRS – European Terrestrial Reference System  SWEREF – Swedish Reference Frame

15 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200715 ITRF GPS- station VLBI SLR Ansvarig producent: International Earth rotation service (IERS)

16 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200716 World Geodetic System  WGS 60, WGS 66, WGS 72, WGS 84  Ansvarig producent: National Geospatial-Intelligence Agency (NGA; tidigare NIMA)  WGS 84 infördes 1987  Sedan 1994 anslutet till ITRF:  WGS 84 (G730) baserat på ITRF 91  WGS 84 (G873) baserat på ITRF 94  WGS 84 (G1150) baserat på ITRF 2000  Mätmetod: GPS  Ellipsoid: WGS 84 (GRS 80)

17 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200717  ETRS 89 (EUREF 89)  Ansvarig producent: IAG:s subkommission EUREF (http://www.euref-iag.net/)  EUREF 89: Ursprunglig europeisk förtätning av ITRF 89. Globalt anpassat men regional täckning i Europa exklusive några länder i Östeuropa, bl.a. Ryssland  Mätmetoder: GPS (VLBI, SLR)  Ellipsoid: GRS 80  Plattepok: 1989.0  De flesta europeiska länder har gjort nationella förtätningar, jfr SWEREF EUREF

18 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200718 Globalt anpassat system SWEREF 99 Referensellipsoid: GRS 80  halva storaxeln: a= 6 378 137 m  avplattning: f= 1/298,257222101.. a b f=(a-b)/a Definieras av de 21 nationella fundamentalpunkterna, som också ingår i SWEPOS-nätet SWEREF 99 är en certifierad EUREF-lösning och sammanfaller med andra europeiska ETRS 89- realiseringar på nivån 1-5 cm Mätepok: 1999.5 Plattepok: 1989.0 Noggrannhet, internt: centimeternivå

19 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200719 Lägesangivning X,Y och Z ,latitud,longitud,longitud h,höjd över ellipsoiden ,latitud,longitud,longitud h,höjd över ellipsoiden konvertering projektion latitud longitud h Y Z X P x y Geocentriska koordinater ”Plana” koordinater

20 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200720 Nationell kartprojektion  medelmeridian: 0 = 15° O  skalreduktionsfaktor: k 0 = 0.9996  x-tillägg:0 m  y-tillägg:500 000 m dvs. ej standard UTM, hela Sverige i en zon. Leder till andra koordinater, ny kartbladsindelning etc. SWEREF 99 TM 15° E 500 000 m Ekvator Medelmeridian x y

21 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200721 Meridian- konvergens och Förstorings- faktor Projektions”fel”

22 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200722 Zonindelning  skalreduktionsfaktor: k 0 = 1  x-tillägg:0 m  y-tillägg:150 000 m  medelmeridianer:  12 zoner: SWEREF 99 dd mm

23 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200723 Förstoringsfaktor: Projektions”fel” Meridiankonvergens: < 0,7°  0,77 gon < 50 ppm = 0,5 cm/100m

24 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200724 Systemsamband i morgon Referenssystem ”plana” koordinater SWEREF 99 Nationellt SWEREF 99 TM Gauss konforma SWEREF 99 TM Gauss konforma Lokalt SWEREF 99 dd mm Gauss konforma SWEREF 99 dd mm Gauss konforma Projektion

25 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200725 Projektionsberäkning NB! Olika beräkningsalgoritmer ger olika noggrannhet. Gauss konforma projektion Testpunkter tillhandahålls vid behov av Geodesienheten

26 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200726 RT 90  SWEREF 99 7-parametertransformation Transformationskedja  (N,E) SWEREF 99 TM  ( , ) SWEREF 99  (X,Y,Z) SWEREF 99  ( , ) RT 90 (x,y) RT 90 2,5 gon V  (X,Y,Z) RT90 Direktprojektion Transformationskedja  (N,E) SWEREF 99 TM  ( , ) SWEREF 99 (x,y) RT 90 2,5 gon V höjd? + h

27 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200727 Övergång till SWEREF 99  (N,E) SWEREF 99 TM  ( , ) SWEREF 99 (x,y) RT 90 2,5 gon V Lantmäteriets data: Kommunala data:  (N,E) SWEREF 99 dd mm  ( , ) SWEREF 99 (x,y) Lokalt system (upprätning)

28 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200728 Samband till lokala system – avser förtätning och GPS-anpassning av det nationella triangelnätet – ger anslutning av lokala koordinatsystem – ger transformationssamband mellan lokala koordinatsystem och SWEREF 99 / RT 90 RIX 95-projektet…

29 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200729 KOMMUNALT/LOKALTSYSTEMx/yKOMMUNALT/LOKALTSYSTEMx/y Systemsamband RT 90 x/y i aktuell projektionszon RT 90 x/y i aktuell projektionszon RT 90 x/y i projektion 2.5 gon V RT 90 x/y i projektion 2.5 gon V RT 90 latitud/longitud latitud/longitud TM=Transversal Merkatorprojektion 2DH=2-dimensionell Helmerttransformation 3DH=3-dimensionell Helmerttransformation TM (ev. TM+2DH eller 3DH+TM) SWEREF 99 TM x/y i nationell projektion (15°) SWEREF 99 TM x/y i nationell projektion (15°) SWEREF 99 latitud/longitud latitud/longitud SWEREF 99 dd mm x/y i aktuell projektionszon SWEREF 99 dd mm x/y i aktuell projektionszon TM TM (ev. TM+2DH eller 3DH+TM) TM TM

30 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200730 Nya referensnät  Passiva nät  SWEREF-punkter (50 km)  RIX 95-punkter (7 km; 15 km) Ny geodetisk infrastruktur  Aktiva nät (SWEPOS)  1:a ordn.: (21 stationer)  2:a ordn.: Nätverks-RTK

31 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200731 Projektionsegenskaper Nuvarande medelmeridian Ny medelmeridian Effekt av medel- meridianens ändrade läge

32 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200732 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abcdefghijH13 H13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abcdefgh i j NV SV SO NO Indexering och bladindelning, RT 90 13H 3e 13H NO Rutor 50 km × 50 km

33 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200733 63E SO 63E 3c Alfanumeriskabeteckningar Indexsystem: Rutor 100 km×100 km Indexsystem, SWEREF 99 TM Rutor 100×100 km 60 61 62 63 64 65 71 70 69 68 67 66 77 76 75 74 73 72 01234567891011 C D E F G H I J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 2 34567 8 9 634 633_42Numeriskabeteckningar63_4_01 Beteckningar”koordinatvärden” 60 – 77 S - N 2 - 9 V - Ö 2 - 9 V - Ö

34 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200734 850 000900 000 7 300 000 7 350 000 7 400 000 7 300 000 7 350 000 1 800 000 1 850 000 Nuvarande storrutor

35 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200735 Servicetjänster GeolexKoordinattransformationMeridiankonvergensGeoidhöjdPolcirkelberäkning

36 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200736 RIX 95 RH 2000 SWEPOSSystembyten Geodetiska punkter Servicetjänster

37 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200737

38 En ny GeodetiskInfrastruktur Kartdagarna 2007, LEE 22 mars 200738 ? Besök gärna Lantmäteriets monter, A04:10 där finns möjlighet till fördjupning! där finns möjlighet till fördjupning! Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "En ny GeodetiskInfrastruktur Våra nya geodetiska referenssystem för lägesangivelse i plan Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriverket."

Liknande presentationer


Google-annonser