Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför?"— Presentationens avskrift:

1 Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför? Hur? Hur kan vi stödja andra?

2 Utgångsläget Plansystem: RT 90, RT R01-12, RT 38 och lokala system 3D-system: SWEREF 99

3 Vad är SWEREF 99? Bestämdes genom en GPS-kampanj med 49 permanenta stationer, juli 1999 Antaget av EUREF som en realisering av ETRS 89, juni 2000 Introducerad som nationellt referenssystem för GNSS, 2001 Infört som nationellt referenssystem för Lantmäteriets kartor och databaser, januari 2007 Införande i kommunerna pågår

4 Varför SWEREF 99? Globalt anpassat referenssystem används vid GNSS-mätning hög noggrannhet över stora avstånd Enhetligt referenssystem för datautbyte internationellt (krav från EU) för datautbyte nationellt

5 SWEREF 99 kontra RT 90 Olika geometri Olika ellipsoider

6 Geocentriska (X, Y och Z) Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) SWEREF 99- koordinater (1)

7 SWEREF 99 TM nationellt medelmeridian 15° skalreduktionsfaktor y-tillägg 500 km SWEREF 99 DD MM lokalt 12 olika medelmeridianer ingen skalreduktion y-tillägg 150 km SWEREF 99- koordinater (2)

8 Koordinatexempel alt: 56° 39' " 16° 21' " X = Y = Z = φ = λ = h = Kalmar vattentorn N = E = N = E = SWEREF 99 TM: SWEREF : RT gon V 0:-15: x = y =

9 Realisering av SWEREF 99 SWEPOS (21 stationer) RIX 95-nätet (ca 9000 punkter) SWEPOS Nätverks-RTK

10 Införande i Lantmäteriet 1999 Geodetiska förarbeten, etablering av SWEREF Rapport till regeringen om införande av SWEREF Rapport till regeringen om val av kartprojektioner Beslut om införande i Lantmäteriet Projektarbete - planering

11 2005 Beslut om indexsystem, kartbladsindelning och koordinataxlar Förberedelser för införande 2007 Konvertering av databaser, januari Konvertering av leveransdata, februari-mars Print on Demand i SWEREF 99, maj Kartproduktion i SWEREF 99, hösten Leveranser i RT 90 möjliga t.v. Införande i Lantmäteriet

12 Transformation till SWEREF 99 Småskaligt / lägre noggrannhetskrav: transformation med nationell direktprojektion från RT 90 till SWEREF 99 (RMS = 7 cm, max = 20 cm) Storskaligt / högre noggrannhetskrav: transformation med nationell direktprojektion från RT 90 till SWEREF 99 + restfelsmodell transformation med kommunvisa samband (RIX 95) från kommunalt system till SWEREF 99 + ev. rest- felsmodell

13 RT 90 SWEREF 99 TM Kommunalt system SWEREF 99 DD MM Transformation till SWEREF 99 Nationellt samband GDB-alfa- samband RIX 95-samband + ev. restfelsmodell Över- räkning

14 Rutor 100 km×100 km C DE F GH I J _42Numeriskabeteckningar63_4_01 63E SO 63E 3c AlfanumeriskabeteckningarBeteckningar”koordinatvärden” 60 – 77 S - N V - Ö V - Ö Nytt indexsystem

15 Fastighetskartans bladindelning 10 × 5 km Framställs i skalan 1: ×400 mm E 8c N 63E 8c S 638_42_1638_42_0 Fastighetskartan

16 - Friare bladindelning - Större blad Grundformat 750 mm x 800 mm storblad 750 mm x 400 mm halvblad Terrängkartan och Vägkartan

17 244 blad Terrängkartan

18 79 blad Vägkartan

19 Vägkartan och Fjällkartan

20 Införande i kommunerna Läget i landet: 14 kommuner har bytt till SWEREF kommuner arbetar med bytet – i olika stadier av processen Se

21 Lantmäteriets geodesienhet kan stödja kommunerna och utföra vissa åtgärder inför byte till SWEREF 99 Information och rådgivning Transformationssamband (RIX 95) Analys av stomnät och beräkning av restfelsmodeller Utbildning Stöd för införande

22 Mer information Infoblad (f.n. 12 st.) Dokument Att ta fram en restfelsmodell Byte av referenssystem inom en kommun m.fl. Transformationssamband Övrigt Stöd för införande

23 METRIA erbjuder tjänster i samband med systembyte: -Handlingsplan -Mätning, beräkning -Konvertering av baser -etc. Se

24 SLUT Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser