Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför?"— Presentationens avskrift:

1 Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN bengt.g.andersson@lm.se Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför? Hur? Hur kan vi stödja andra?

2 Utgångsläget Plansystem: RT 90, RT R01-12, RT 38 och lokala system 3D-system: SWEREF 99

3 Vad är SWEREF 99? Bestämdes genom en GPS-kampanj med 49 permanenta stationer, juli 1999 Antaget av EUREF som en realisering av ETRS 89, juni 2000 Introducerad som nationellt referenssystem för GNSS, 2001 Infört som nationellt referenssystem för Lantmäteriets kartor och databaser, januari 2007 Införande i kommunerna pågår

4 Varför SWEREF 99? Globalt anpassat referenssystem används vid GNSS-mätning hög noggrannhet över stora avstånd Enhetligt referenssystem för datautbyte internationellt (krav från EU) för datautbyte nationellt

5 SWEREF 99 kontra RT 90 Olika geometri Olika ellipsoider

6 Geocentriska (X, Y och Z) Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) SWEREF 99- koordinater (1)

7 SWEREF 99 TM nationellt medelmeridian 15° skalreduktionsfaktor 0.9996 y-tillägg 500 km SWEREF 99 DD MM lokalt 12 olika medelmeridianer ingen skalreduktion y-tillägg 150 km SWEREF 99- koordinater (2)

8 Koordinatexempel 6280776.831 583345.752 6282472.252 141403.222 3371135.720 989609.776 5305484.177 alt: 56° 39' 49.28410" 16° 21' 35.29099" 87.497 X = Y = Z = φ = λ = h = 746661 Kalmar vattentorn N = E = N = E = SWEREF 99 TM: SWEREF 99 16 30: 6281967.884 1534005.716 RT 90 2.5 gon V 0:-15: x = y =

9 Realisering av SWEREF 99 SWEPOS (21 stationer) RIX 95-nätet (ca 9000 punkter) SWEPOS Nätverks-RTK

10 Införande i Lantmäteriet 1999 Geodetiska förarbeten, etablering av SWEREF 99 2001 Rapport till regeringen om införande av SWEREF 99 2003 Rapport till regeringen om val av kartprojektioner Beslut om införande i Lantmäteriet 2003-2005 Projektarbete - planering

11 2005 Beslut om indexsystem, kartbladsindelning och koordinataxlar 2005-2006 Förberedelser för införande 2007 Konvertering av databaser, 26-31 januari Konvertering av leveransdata, februari-mars Print on Demand i SWEREF 99, maj Kartproduktion i SWEREF 99, hösten Leveranser i RT 90 möjliga t.v. Införande i Lantmäteriet

12 Transformation till SWEREF 99 Småskaligt / lägre noggrannhetskrav: transformation med nationell direktprojektion från RT 90 till SWEREF 99 (RMS = 7 cm, max = 20 cm) Storskaligt / högre noggrannhetskrav: transformation med nationell direktprojektion från RT 90 till SWEREF 99 + restfelsmodell transformation med kommunvisa samband (RIX 95) från kommunalt system till SWEREF 99 + ev. rest- felsmodell

13 RT 90 SWEREF 99 TM Kommunalt system SWEREF 99 DD MM Transformation till SWEREF 99 Nationellt samband GDB-alfa- samband RIX 95-samband + ev. restfelsmodell Över- räkning

14 Rutor 100 km×100 km 60 61 62 63 64 65 71 70 69 68 67 66 77 76 75 74 73 72 01234567891011 C DE F GH I J 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 2 3456789 63 4 633_42Numeriskabeteckningar63_4_01 63E SO 63E 3c AlfanumeriskabeteckningarBeteckningar”koordinatvärden” 60 – 77 S - N 2 - 9 V - Ö 2 - 9 V - Ö Nytt indexsystem

15 Fastighetskartans bladindelning 10 × 5 km Framställs i skalan 1:12 500 800×400 mm 63 4 0123456789 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63E 8c N 63E 8c S 638_42_1638_42_0 Fastighetskartan

16 - Friare bladindelning - Större blad Grundformat 750 mm x 800 mm storblad 750 mm x 400 mm halvblad Terrängkartan och Vägkartan

17 244 blad Terrängkartan

18 79 blad Vägkartan

19 Vägkartan och Fjällkartan

20 Införande i kommunerna Läget i landet: 14 kommuner har bytt till SWEREF 99 60-80 kommuner arbetar med bytet – i olika stadier av processen Se www.geolex.lm.se

21 Lantmäteriets geodesienhet kan stödja kommunerna och utföra vissa åtgärder inför byte till SWEREF 99 Information och rådgivning Transformationssamband (RIX 95) Analys av stomnät och beräkning av restfelsmodeller Utbildning Stöd för införande

22 Mer information www.lantmateriet.se/refsys Infoblad (f.n. 12 st.) Dokument Att ta fram en restfelsmodell Byte av referenssystem inom en kommun m.fl. www.lantmateriet.se/rix95 Transformationssamband www.lantmateriet.se/geodesi Övrigt Stöd för införande

23 METRIA erbjuder tjänster i samband med systembyte: -Handlingsplan -Mätning, beräkning -Konvertering av baser -etc. Se www.metria.se

24 SLUT Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Stadsingenjörs- dagarna 2007 BENGT ANDERSSON LANTMÄTERIVERKET GEODESIENHETEN Nu har vi infört SWEREF 99 i Lantmäteriet Varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser