Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 70 och RH 00, vars primära syfte var den småskaliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 70 och RH 00, vars primära syfte var den småskaliga."— Presentationens avskrift:

1 Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 70 och RH 00, vars primära syfte var den småskaliga kartläggningen och ej kommunala tillämpningar. Datautbyte mellan kommuner, statliga myndigheter/verk och privata företag underlättas. Mindre risk för missförstånd om alla relaterar till samma höjdsystem. Finns två eller flera höjdsystem i kommunen idag, vilket kan krångla till det och leda till sammanblandning? Tillgång till NNH (Nya Nationella Höjdmodellen), som enbart levereras i RH 2000 för en ringa kostnad, ger möjlighet att: * framställa terrängmodeller * generera höjdkurvor av god kvalitet och där stereokartering inte ”når” ner till marken, för t ex detaljplaneläggning eller planering av lednings- dragningar m m. * utföra översvämningsanalyser där det tidigare inte varit möjligt Finns kompetens och erfarenhet om stomnät ännu kvar i kommunen är det mycket viktigt att ta tillvara denna för ett byte till RH 2000.

2 Varför byta till RH 2000? Geoidmodellen Swen 08_RH 2000 i GNSS-mottagare ger bättre mätresultat och underlättar mätningsarbetet. Risken för missförstånd och fel när konsulter anlitas minskar om endast ett höjdsystem förekommer i landets kommuner. Då behöver de inte växla mellan olika höjdsystem och ändra inställningar i GNSS-mottagarna. Risken för felaktiga höjduppgifter minskar i en krissituation om alla använder RH 2000. Digitala data är svåra att märka med höjdsystem. Risken för missförstånd i dialog mellan kommun, konsult och tredje man minskar om endast ett höjdsystem (RH 2000) används. Mer och mer höjddata samlas in och lagras för 3D-kartor. Kostnader för hantering av olika höjdsystem, teknisk kompetens och pro- gramvaror minskar när ”onödigt” dubbelarbete försvinner. Landhöjningen gör att äldre höjdsystem sällan relaterar till havsytan numera. Lantmäteriet stödjer kommunerna med råd och beräkningshjälp.

3 Hur ser det ut idag i kommunen?
Finns det ett höjdnät eller flera? Finns gamla mätprotokoll kvar? Finns det en eller flera baser som ska räknas om i kommunen? Vilka berörs av höjduppgifter i kommunen? Finns kompetens i kommunen om stomnät ,kartor, baser/filer m m eller anlitas konsult? Är befintliga kartor och handlingar märkta med det höjdsystem och koordinatsystem de är upprättade i?

4 Hur ser det ut idag i kommunen?
Finns brickor eller dylikt, med gamla höjd-uppgifter för höjdfixar, uppsatta i terrängen eller på byggnader m m? Dessa bör tas bort eller slipas över. Risken för missförstånd är annars stor. Finns sådana fysiska höjduppgifter även på VA-sidan eller hos andra enheter? Införskaffa en slipmaskin.

5 Är det komplicerat att byta?
Lantmäteriet ställer upp med information och stöd samt beräknings-hjälp, eftersom det är ett riksintresse att alla går över till RH 2000. Många kommuner har redan bytt och har tips och råd att dela med sig av. Att vara noggrann är A och O! Alla kartor/handlingar/baser/filer måste ha angivet höjdsystem, även det vi tar emot från t ex konsulter. Lägg stor vikt vid information till alla berörda, framförallt bygglov-handläggare och VA-ingenjörer, som under övergångsperioden mellan gammalt och nytt höjdsystem måste vara observanta på höjduppgifter. Nej, det är inte så komplicerat att byta om man bara är noggrann!


Ladda ner ppt "Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 70 och RH 00, vars primära syfte var den småskaliga."

Liknande presentationer


Google-annonser