Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Släntbeteckningar kan behållas. ”Darriga” ej mjukgjorda höjdkurvor vid ojämn terräng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Släntbeteckningar kan behållas. ”Darriga” ej mjukgjorda höjdkurvor vid ojämn terräng."— Presentationens avskrift:

1 Släntbeteckningar kan behållas

2 ”Darriga” ej mjukgjorda höjdkurvor vid ojämn terräng

3 Att tänka på vid höjdkurvgenerering Att generera höjdkurvor även utanför kommungränsen, ca 100 m är praktiskt, och ger ingen större merkostnad. Färdiga höjdkurvor bör mjukas upp för att ge ett bättre visuellt intryck och inte bli för “darriga”. Höjdkurvor är tunga! De bör klippas upp i lagom stora rutor (t ex 2.5 x 2.5 km) för att inte karthanteringsprogrammet ska krokna med orimligt långa väntetider som följd när en höjdkurva ska delas p g a nybyggnad.

4 Exempel på mjukgjorda höjdkurvor ur NNH utan extra editering. Ekvidistans 1 m

5 Exempel höjdkurvor fastighetskartan

6 Exempel på mjukgjorda höjdkurvor ur NNH- laserdata utan extra editering. Ekvidistans 1 m

7 Att tänka på vid höjdkurvgenerering Testa konsultens teknik för genereringen av höjdkurvor med hjälp av minst ett par provrutor över såväl bebyggd miljö som landsbygd och strandlinjer. Studera resultatet i provrutan vad avser graden av mjukgörning av höjdkurvor samt överensstämmelse I höjd med befintliga höjdkurvor och vattennivåer. Spara ev alla undanhållna höjdkurvor om behov finns hos ledningsdragarna. Spara även alla gamla höjdkurvor vid sidan om kartbasen.

8 Exempel på provruta 65625_1275

9 Att tänka på vid höjdkurvgenerering * Konsult bör utföra undanhållning av höjdkurvor i byggnader och vägar. Kommunen tillhandahåller nödvändigt baskarteunderlag. Konsult som anlitas för höjdkurvgenerering måste kunna hantera genereringen av strand- nära höjdkurvor, liksom annan editering vid broar m m. Ska förfinad editering vid t ex broar utföras ge- nomgående av konsult eller görs det efter behov i form av punktvisa insatser? Kostnadsfråga! Kontroll av höjdkurvor ur laserdata bör alltid göras där höjduppgifter är viktiga.


Ladda ner ppt "Släntbeteckningar kan behållas. ”Darriga” ej mjukgjorda höjdkurvor vid ojämn terräng."

Liknande presentationer


Google-annonser