Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Informera genom besök på kommunala enheter m m samt info via mail till företag, konsulter m fl. Gör en utskickslista med noteringar om mottagarbekräftelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Informera genom besök på kommunala enheter m m samt info via mail till företag, konsulter m fl. Gör en utskickslista med noteringar om mottagarbekräftelser."— Presentationens avskrift:

1 Information Informera genom besök på kommunala enheter m m samt info via mail till företag, konsulter m fl. Gör en utskickslista med noteringar om mottagarbekräftelser. Informera på hemsidor. Ange t ex i mail efter namn, adress, telnr m m att ”X-kommun kommer att byta till RH 2000 den …….datum”! Skicka med RH 2000-infoblad (A4) med nbk + gk m m. Lägg ev in information om RH 2000 i plankostnads-/exploateringsavtal och genomförandebeskrivningar. Ta med RH 2000 som en stående punkt på dagordningar vid möten med exploatörer och projektörer som hanterar höjddata. Informera ledningsgrupper. Informera nämnder (informationsärende eller politiskt beslut). På KSL:s hemsida finns andra kommuners informationsmaterial + utskickslista att tillgå.

2

3 Exempel nybyggnadskarta

4 Att tänka på vid byte av höjdsystem!
Vilka blir de praktiska konsekvenserna för oss? Hur ser vi till att mottagaren av kartor, handlingar och filer får reda på vilket höjdsystem som levererats? Hur kan vi märka på digitala filer om gällande levererat höjdsystem utan att denna information tappas bort på vägen? Spara kvitton från lästa mail i ”kvittomapp”? Ta det lugnt! Byt inte höjdsystem mitt i ett jobb! Vilka jobb/projekt ska påbörjas i nya eller gamla höjdsystemet? Vi gör nu en anmärkning på nbk och gk om kommande höjdsystembyte? Behövs det på andra ställen? Var noga! Ange alltid höjdsystem, även i textdokument där höjduppgift förekommer! Det går inte att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör!

5 Risker Kartor/handlingar/filer utan märkning med gällande höjdsystem sprids varför missförstånd, angående höjdsystem för höjduppgifterna, kan uppstå med ibland stora ekonomiska konsekvenser. Tänk på att höjduppgifter utan höjd-systemangivelse även kan förekomma i rena textdokument.

6 Åtgärder Informera ordentligt om tänkbara följder och ekonomiska konsekvenser som kan uppstå om man ej är oerhört noggrann i sin märkning av kartor och handlingar samt digitala utskick. Införskaffa ev stämplar. Ifrågasätt lösryckta höjduppgifter!

7 Risker Vi missförstår höjduppgifter vi tar emot
p g a bristande information från kund/ beställare, och för att vi inte själva försäkrat oss om vilket höjdsystem höjduppgifterna relaterar till. Åtgärder Vi måste vara noga med att ha koll även på inkommande höjduppgifter och höjdsystem.

8 Risker Digitala handlingar kan lätt ”tappa” informationen om gällande höjdsystem när filer distribueras till olika användare. Medföljande information om höjdsystem kan lätt komma bort i den digitala miljön. Det går inte att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör!

9 Åtgärder Framförallt under övergången mellan våra gamla höjdsystem och det nya höjdsystemet RH2000 är det viktigt att uppmärksamma detta, så att alla berörda talar om samma höjdsystem. Det kan t ex gälla pågående planprojekt eller nybyggnadskartor m m. Var noggrann!!

10 Risker Vi blir anklagade för att inte ha informerat mottagaren av höjddata tillräckligt när missförstånd om höjdsystem uppstår med kanske stora ekonomiska följder.

11 Åtgärder Vi måste försöka så långt möjligt ha ”ryggen fri” och kunna visa att vi faktiskt informerat mottagaren om höjdsystembytet. Ev kan det i vissa fall vara klokt att begära en bekräftelse från mottagaren av höjddata att denne är införstådd med att höjdsystembyte kommer att ske/har skett och därigenom också har ett ansvar gentemot tredje man. Läskvitton på skickade mail angående höjdsystembytet sparas i mapp.

12 Risker Åtgärder Nyckelpersoner i projektet slutar eller blir sjuka.
Det måste finnas backup för nyckelpersonerna.

13 Risker Utjämnade höjdfixar som inte ska ha höjd-korrektion påförs höjdkorrektion felaktigt. Det kan leda till att två höjduppgifter förekommer för samma höjdfix. Åtgärder Låt alltid kommunen tillhandahålla höjdfixars RH 2000-höjder. Inga egna korrektioner!

14 Risker Om man tror att alla höjddata måste byta höjdsystem på ”höjdsystembytesdagen”, finns en risk att pågående jobb/projekt krånglas till i onödan. Det kan bli missförstånd om många är inblandade och gamla höjduppgifter i spridda ritningar, kartor och handlingar blandas med höjduppgifter i RH 2000.

15 Åtgärder Ta det lugnt! Gör det som är mest praktiskt för jobben. Ofta är det bäst att slutföra ett jobb/projekt i samma höjdsystem som det påbörjades i. Det viktiga är att ha koll på vilket höjdsystem man jobbar i! Det är i första hand baser som räknas om till det annonserade datumet för RH 2000-övergången.


Ladda ner ppt "Information Informera genom besök på kommunala enheter m m samt info via mail till företag, konsulter m fl. Gör en utskickslista med noteringar om mottagarbekräftelser."

Liknande presentationer


Google-annonser