Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byte av höjdsystem till RH2000

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byte av höjdsystem till RH2000"— Presentationens avskrift:

1 Byte av höjdsystem till RH2000
Eller ”Hur mycket kan 52 cm kosta?”

2 VARNING Täby lyfter 52 cm den 4 februari 2013

3 Våra höjder är bra, varför byta system?
En gemensam, nationell och enhetlig standard. Ger bättre kvalitet i de lokala höjdnäten. Analyser visar att de befintliga lokala höjdnäten i länet sammantaget innehåller deformationer på totalt c:a 8 cm! Ett byte ökar kraftigt möjligheterna till datautbyte, data kan obehindrat utbytas mellan kommunerna och med andra aktörer, vilket är särskilt värdefullt i ett område som Stockholmsregionen. Den nya nationella höjddatabasen och andra myndigheters höjddata kommer i framtiden att endast tillhandahållas i RH 2000. Höjdmätning av detaljer med t ex GPS underlättas då den högkvalitativa nationella geoidmodellen SWEN08_RH2000 kan användas för att direkt räkna om från ellipsoidhöjder i SWEREF 99 till höjder över havet i RH 2000.

4 Dessutom: Korrekt höjd över havsytan viktigt för
Detaljplaner Kan reglera specifik användning under en viss höjd (ex. utrymmen med en golvhöjd under +2 m.ö.h. får ej vara inredd bostad utan bara förråd etc.) Bygglovsärenden Man vill t.ex inte ge tillstånd till golvhöjder under en viss miniminivå Vatten och avlopp Vill minimera risken att havsvatten tränger in ”baklänges” i ledningar Mark och miljö Strandinventeringar etc. får korrekt höjd över havsytan

5 Idag: Konstiga höjder i kartan
Höjdkurva 0 m (RH 00) Höjdkurva -0,5 m (RH 00) Negativ höjd -0,1 m (RH 00) Dagens strandlinje

6 RH 2000 i Stockholms län Byter 26 mars 2012 Byter 1 oktober 2012 Byter 4 februari 2013 Byter senare 64 av landets 290 kommuner har redan bytt till RH2000

7 Exempel från Knivsta kommun 62 cm för högt
Byggherre som inte observerat höjdsystembytet utan anlagt grunden enligt fel höjdsystem. Kunde ha blivit dyrt för kommunen (stämd i tingsrätten och därefter överklagat till hovrätten), men nu kunde man visa att man angivit aktuellt höjdsystem såväl i nybyggnadskarta som i bygglovet. Bengt

8 Vad betyder detta för dig?
Det nya RH2000 har en annan utgångshöjd än dagens höjdsystem RH00. För Täbys del skiljer det 52 cm. Det är inget som enkelt upptäcks ”ute i verkligheten”. Därför är det mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. Är det dagens RH00 eller det kommande RH2000?

9 Vad betyder detta för dig?
Beslut och handlingar kan ha en lång livslängd! Det man tar beslut om i planeringsskedet idag, kanske genomförs först om flera år. På alla kartor, ritningar, filer och handlingar med höjduppgifter bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket t.ex. kan leda till att en ny byggnad eller en ny avloppsledning hamnar för högt eller för lågt.

10 Vad betyder detta för dig?
Det går inte att se direkt på en höjduppgift (höjdkurva, markhöjd, sockelhöjd, koordinat…) vilket höjdsystem den tillhör. Informationen måste därför medfölja på annat sätt genom t.ex. filnamn, uppges i karthuvudet, stämplas på äldre ritningar, tydliggöras i bygglovsbeslut, i alla följebrev mm.

11 Vad betyder detta för dig?
Så fort en höjduppgift hanteras, oavsett om det är internt, inkommande eller utgående, så märk den med vilket höjdsystem det avser! Uppgift saknas! Inte bra, kan bli dyrt!

12 Vad betyder detta för dig?
Informera redan nu dina kontakter (t.ex. bygglovssökande, entreprenörer, exploatörer mm) att kommunen kommer att byta höjdsystem den 4 februari 2013 och att det under en övergångstid kommer att finnas två höjdsystem i bruk, och att man därför måste vara särskilt uppmärksam på vilket system höjdinformation anges i.

13 Tack för att du lyssnade, din fortsatta medverkan kan spara många miljoner åt Täby kommun


Ladda ner ppt "Byte av höjdsystem till RH2000"

Liknande presentationer


Google-annonser