Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående produktionstestprojekt. Nätverks RTK projekten Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, Banverket, Vägverket, lokala lantmäterimyndigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående produktionstestprojekt. Nätverks RTK projekten Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, Banverket, Vägverket, lokala lantmäterimyndigheter."— Presentationens avskrift:

1 Pågående produktionstestprojekt

2 Nätverks RTK projekten Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, Banverket, Vägverket, lokala lantmäterimyndigheter och mätkonsulter Gemensam finansiering för ettårig drift Produktionsmätning Projektdeltagarna avsätter tid för testmätningar

3 Syfte Etablering / ett års drift av prototyptjänst Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för Nätverks-RTK. Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system. Vilka vinster finns med att introducera Nätverks- RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning.

4 Effektmål fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK underlag för att bedöma hur Nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för detaljmätning med GPS.

5 Produktmål Ett prototypnät av fasta referensstationer för Nätverks-RTK för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av Nätverks-RTK Rapporter med sammanställning av testresultat

6 Tidplan Position Stockholm-Mälaren-2

7 Position Stockholm-Mälaren-2 2002-02-01 - 2003-01-31

8 SKAN-RTK 2002-07-01 - 2003-07-01

9 Väst-RTK 2002-09-15 - 2003-09-15

10 Tidplan (detaljerad)

11 Planeringsfas 12 november - 15 december, 2001 Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

12 Implementerings och verifieringsfas 15 december, 2001 - 31 januari, 2002 Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Planering av fältmätningar

13 Utrustning

14 Tekniska lösningar Nätverks-RTK program GPS-Net från Trimble Fasta dataförbindelser till alla stationer Övervakning av stationer och ledningar i den ordinarie SWEPOS driften Mailgrupper för planerade avbrott SMS för tillfälliga avbrott

15 Produktionsmätningsfas, studier av kostnad/nyttoeffekt för Nätverks-RTK 1 februari, 2002 - 31 januari, 2003 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Varje grupp utför testmätningar 1-2 dagar/månad –jämförelse mot egen referensstation eller, –testmätningar på kända s.k. SWEREF-punkter

16 Beräknings- och utvärderingsfas löpande under året Utvärdering av genomförda mätningar för studier av kostnads/nyttoanalys för Nätverks-RTK löpande under projekttiden Erfarenheter från produktionsmätningarna följs löpande upp under projekttiden

17 Sammanställning av resultat 1 februari - 1 mars, 2003 Delresultat och erfarenheter sammanställs löpande och distribueras till projektdeltagarna. Avrapportering vid seminarier i mitten av projekttiden och projekttidens slut. Slutrapport då projektet är slutfört

18 Aktiviteter Låneutrustningar till användare som ej har egen utrustning Grundläggande GPS-utbildning för nya GPS-användare Uppstartsdagar för alla deltagare (konfiguration av utrustning mm.) Användarseminarium

19 GSM abonnemang Europolitan anslutninsavgift 195,- månadsavgift 70,- 51 öre/minut ingen öppningsavgift Teliamobile ingen anslutningsavgift månadsavgift 130,- 1,13/minut 0,30 i öppningsavgift

20 Produktions och testmätningar Nätverks-RTK tillgängligt alla dagar Planerade avbrott meddelas via E-post SWEPOS-driften, vardagar 06:30 - 20:30 Mailgrupp SMS-tjänst

21 Testmätningar 1-2 dagar/månad På 4 st SWEREF/RIX 95 punkter på varierande avstånd från närmsta referensstation Mätningarna lagras i SWEREF 99 Stativ för noggrann centrering Mätserie om 10 mätningar, upprepas vid annan tid på dygnet

22 Årlig kostnad för Nätverks-RTK station GPS-utrustning (kapitalkostnader) Nätverks-RTK programvara Dataförbindelser till referensstationerna ca 150 000 kr / år och station Personal och utrustning på driftcentral ej inräknat

23 Intressent bidrag Kommuner < 10.000 invånare, = 10 000 kr/år Kommuner med 10 - 50.000 inv. = 25 000 kr/år Kommuner > 50.000 invånare, = 50 000 kr/år Övriga intressenter, = 50 000 kr/år Konsulter < 10 miljoner / år = 25 000 kr/år Konsulter > 10 miljoner / år = 50 000 kr/år

24 Intressentkostnader 1300 kr / mätutrustning som används i projektet Intressenterna står själva för mobiltelefon kostnaderna. Går bra att gå med i projekten efter projektstarten, kontakta SWEPOS-driften

25 Finansiering Arbetstid Lantmäteriet (Geodetiska utvecklings- enheten) täcks inom ramen för SWEPOS- projektet. Onsala rymdobservatorium och intressenterna står för egen tid och resor.

26 Finansiering Utrustning och drift Lantmäteriet tillhandahåller; –data från SWEPOS-stationer –server och nätverks-RTK programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift Driftskostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station.

27 Finansiering efter projektåret Gemensam diskussion i de tre projekten Arbetsgrupp med representanter från varje projekt Ett gemensamt slutdatum för projekten Alla projekt förlängs fram till 31 december 2003 Därefter föreslås en taxa för användaravgifter

28 Organisation/ intressenter ”Position Stockholm-Mälaren-2” AB Jacobson & WidmarkKarlskoga kommun AB KartverkstanKöpings kommun Arboga kommunKristinehamns kommun Banverket Kumla kommun ComcartaKungsör kommun Danderyds kommun Kabelteknik AB Enköpings kommun Lantmäterimyndigheten i C-län Eskilstuna Kommun Lantmäterimyndigheten i AB-län Geosurvey ABLantmäterimyndigheten i D-län Hallsbergs kommunLantmäterimyndigheten i T-län Haninge kommunLantmäterimyndigheten i U-län Huddinge kommunLindesbergs kommun Hällefors kommun

29 Organisation/ intressenter ”Position Stockholm-Mälaren-2” Läns MBK VästmanlandTierps kommun MetriaTrosa kommun Mjölby kommunTyresö kommun Mostcom ABMotala Kommun Täby kommunNacka kommun Uppsala KommunNorrköpings kommun VägverketNyköpings kommun Värmdö kommunSigtuna kommun Västerås Stad, Lantmäteriförv,Stockholms stadsbyggnadskontor Örebro kommun, stadsbyggnadSträngnäs kommun Österåkers kommunSödertälje kommun Östhammars kommun

30 Organisation/ styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av; kommungrupp - 2 pers/län statliga fastighetsbildningsmynd - 2 pers statliga verk/organisationer - 1 pers övriga intressenter - 1 pers samt en utsedd person som sammankallande.

31 Organisation/ projektgrupp Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren. Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen.


Ladda ner ppt "Pågående produktionstestprojekt. Nätverks RTK projekten Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, Banverket, Vägverket, lokala lantmäterimyndigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser