Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från mätning med Nätverks-RTK i Sandvikens Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från mätning med Nätverks-RTK i Sandvikens Kommun"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från mätning med Nätverks-RTK i Sandvikens Kommun
Stefan Ahrell jobbar som Mätningsingenjör på Sandvikens kommun Berätta lite om våra erfarenheter från vårt första år i Position Mitt

2 Korta fakta om Sandvikens kommun
Kommunen är ca 6,5 mil lång och 3,7 mil bred på det bredaste stället Folkmängd ca personer Sandviken stad och 7st tätorter 4 st som jobbar med all kommunal mätning, både teknisk mätning/ utsättning, ledningsmätning och förrättningsmätning. Först några fakta om Sandvikens kn Kommunen är 6,5 mil lång och nästan 4 mil bred som bredast vilket innebär att det kan bli ganska mycket bilåkande, speciellt när vi jobbar i dom södra delarna av kommunen. Befolkningen uppgår till ungefär Förutom Sandvikens stad så har vi 7 större orter. Resten består av landsbygd och skog Vi är 4st som jobbar med mätning. Då vi är en kommunal lantmäterimyndighet så blir det ganska mycket förrättningsmätning men vi har också ansvaret för övrig kommunal mätning i kommunen Till vår hjälp har vi två GPS utrustningar för mätning med Nätverks RTK. En som vi kopplar upp med GSM och en med GPRS Dessutom är en tredje utrustning nyligen beställd

3 Tiden före Nätverks-RTK
Flyttbar referens som etablerades inför varje nytt jobb Egen fast referensstation på Sandvikens Stadshustak Radions räckvidd som längst dryga 20 km Från början utförde vi RTKmätning med hjälp av flyttbar referens som vi etablerade över någon polygonpnkt inför varje nytt mättilfälle Skaffade senare en fast referens på stadshustaket i Sandviken En av de högsta byggnaderna i staden Under gynnsamma förhållanden en räckvidd på km, men ofta kortare Vi upptäckte att man ofta hamnade i ”radioskugga” även på betydligt kortare avstånd

4 Position mitt Etableringsprojekt för Västra Götalands, Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 65 st intressenter/organisationer Startade produktionsmätning i månadsskiftet nov-dec 2005 Etableringsprojektet avslutades januari 2007

5 Nätverks-RTK eller egen fast referensstation?

6 Nätverks-RTK eller egen fast referensstation?
Tillgänglighet Nätverks-RTK Egen referensstation

7 Nätverks-RTK eller egen fast referensstation?
Kvalitet på mätningarna Testmätningarna visar ingen större skillnad i plan Fasta referensstationen 67% < 0,015m 95% <0,031m Nätverks RTK 67% <0,018m 95% <0,028m

8 Nätverks-RTK eller egen fast referensstation?
Initieringstider I stort sätt jämförbara resultat. Fasta referensstationen 67% < 27 sekunder 95% <105 sekunder Nätverks-RTK 67% <27 sekunder 95% <95 sekunder

9 Nätverks-RTK eller egen fast referensstation?
Kostnader Nätverks-RTK kostar för oss 14000:-/ år för varje abonnemang och ca 1000:-/kvartal för datakommunikationen (GSM/GPRS kostnader) Egna referensen en investeringskostnad på ca 60000:- plus mottagare, sen kostnadsfri användning.

10 Nätverks-RTK eller egen fast referensstation?
Valet föll på Nätverks- RTK! Egna referenstationen byggdes om till en Nätverks-RTK rover, en ryggsäckslösning med extra kraftig GSM-antenn för mätning i glesbygd

11 Så här använder vi Nätverks- RTK inom vår organisation

12 RIX 95 samband Framtaget av LM baserat på 18 gemensamma punkter
RMS 40mm Största Passfel 101mm Oftast en avvikelse på 30-60mm Inpassning nödvändig GPS-mätning av fler passpunkter pågår Vi har ett samband mellan SWEREF 99 och vårat lokala koordinatsystem inlagt i GPS mottagarna. Beräknat på 18 punkter spridda över hela kommunen som är inmätta i bägge koordinatsystem Tyvärr så ger sambandet oftast lite för stora fel, vanligast är att det misstämmer mellan 3 ock 6 cm när vi kontrollerar mot polygonpunkter. På några ställen så stämmer det bättre och ibland lite sämre Det gör det nödvändigt att göra en lokal inpassning inför de flesta mätningsuppdrag Genom att få ett samband beräknat på fler punkter hoppas vi att det ska stämma bättre

13 Lokal inpassning Kan välja att göra en lokal inpassning i antingen plan, vertikalt eller båda två samtidigt Ringar in området där mätning skall ske Kontrollerar inpassningen mot känd punkt När vi gör en lokal inpassning så kan vi välja att göra den i antingen plan eller vertikalled eller både och. Vi försöker att ”ringa in” området med inpassningspunkter där vi ska jobba Viktigt att sedan kolla om inpassningen blev tillräckligt bra, det gör vi genom att sätta ut tex. en polygonpunkt

14 Hur vi använder Nätverks-RTK
Mäter in parpunkter med GPS på strategiska ställen Genomför mätningen med totalstation etablerad med hjälp av parpunkterna Oftast snabbaste sättet att genomföra ett mätningsuppdrag När vi använder Nätverks RTK så är det vanligaste scenariet att vi lägger ut 2 eller flera sk Parpunkter med GPSen och sedan etablerar totalstationen med hjälp av dom för vidare mätning Vi har konstaterat att det i dom allra flesta fallen är det snabbaste sättet att mäta på grund av att vi inte blir beroende av vart dom kända punkterna ligger, parpunkterna kan ju läggas ut där man kan mäta så mycket som möjligt från varje punkt

15 Hur vi använder Nätverks-RTK
För kontinuerlig detaljmätning i områden som är väl lämpade för GPS-mätning Tex. Vid inmätning av strandlinje, vägkanter, el och IT-kabel Gammal strandlinje Ny strandlinje Ibland använder vi GPSen direkt till detaljmätning då förhållandena är goda Det kan vara tex. vid inmätning av strandlinjer, vägar och div. kablar Ett exempel på när vi har haft stor nytta av att kunna detaljmäta med GPS är när vi tidigare i år blev tvungna att mäta om en del av Storsjöns strandlinje. Den strandlinje som låg i våran baskarta var digitaliserad från flygbilder och där visade det sig att ytterkanten av vassen ofta felaktigt var inlagd som strandlinje, Här passade det bra att använda GPS för att mäta in den korrekta strandlinjen.

16 Hur vi använder Nätverks-RTK
Grovutsättning av hus För att snabbt hitta polygonpunkter (speciellt vintertid) Vid utvisning av gränser Utsättning av ledning åt energiverket GPSen passar också bra att använda vid Grovutsättning av hus och för att sätta ut tex. gränser och ledningar i terrängen Vintertid är den ett ovärderligt hjälpmedel för att leta rätt på polygonpunkter!

17 Hur vi använder Nätverks-RTK
Inmätning av passpunkter för att förbättra sambandet mellan SWEREF 99 och Sandvikens lokala koordinatsystem Diverse testmätningar och kontroller Vi använder också Nätverks RTK för att mäta in våra polygonpunkter i SWEREF 99 för att kunna få ett förbättrat samband beräknat Dessutom har vi utfört testmätningar åt position mitt Vid den här typen av mätningar används naturligtvis stativ för en noggrann centrering och stabila uppställningar.

18 Uppkopplingstider -Totalt 13965 minuter (233 timmar)
Här är en bild som visar två kurvor som beskriver hur många timmar vi varit uppkopplade mot Swepos med våra två GPS utrustningar, en med GSM uppkoppling ock en med GPRS uppkoppling Totalt har vi alltså varit uppkopplade 225 timmar under vårat första år Med Nätverks RTK -Totalt minuter (233 timmar)

19 Vad betyder Nätverks-RTK användningen för oss?
Tillgång till stomnät över hela kommunen, inga fler system Tidsbesparande, man är igång med mätningen på några minuter Enklare att lösa ”akutuppdrag” Ökat krav på ensamarbete (på gott och ont) Trafiksäkrare totalstationsuppställningar En ordentlig översyn av kommunens stomnät är ett måste!

20 Användartips Använd en lång GPS-stång i tex. rågångar
Laborera med satelliter och elevationsvinklar Medeltalsbilda när kraven är extra höga Krånglar det med GPRS – ring upp med GSM i stället Starta om! – universalmetoden för problemlösning… Till sist har jag några små tipps att dela med mig av. Med en lång GPS stång är det ofta möjligt att få fixlösning tom i tex. rågångar i skogen Har man svårt att få fixlösning kan det ibland hjälpa att plocka bort någon satellit från beräkningarna. Ligger två satelliter för nära varandra så verkar det ibland som att det kan försvåra beräkningen Dom gånger som man vill vara extra noggrann så bör man medeltalsberäkna flera mätningar, tex. vid användning av den långa GPS stången . Krånglar det med GPRS uppkopplingen så kan det vara bra om man har en profil inlagd i mottagaren för att kunna ringa upp med GSM istället. Lite dyrare men kan rädda dagen Starta om grejorna, fungerar ofta när man har med elektronik att göra Vi som användare av NätverksRTK har också tillgång till Nätverks DGPS. Den tjänsten har jag kunnat utnyttja flera gånger när Det varit för mycket skog för att använda Nätverks RTK. Tex. för att lokalisera gamla gränsmarkeringar och oröjda rågångar. Duger också utmärkt vid utsnittsling till avverkning

21 Användartips Nätverks DGPS kan vara till god hjälp när förhållandena är svåra Planera mätningen på kontoret Satellitprediktion Ortofoton

22 Positiva omdömen om tjänsten
Enkelt att använda Tidsbesparande Bra bemötande och service vid kontakt med SWEPOS-driften Tjänstens pålitlighet Förvånande få ”luckor” i GSM täckningen Till sist vill jag ge några positiva omdömen om Nätverks RTK tjänsten Enkelt att använda bara att plocka ut GPSen ur bilen och köra igång Tidsbesparande – man sparar mycket tid på att slippa etablera en GPS-basstation inför varje mättillfälle samt att kunna få ut mätpunkter i stort sätt vart man vill i hela kommunen på ett enkelt sätt. Den kontakt vi har haft med Sweposdriften har fungerat bra Tjänstens pålitlighet, det har inte varit många gånger det har varit problem, då det varit nåt har man också fått veta det via SMS-utskick. I våran kommun har vi inte upptäckt så många ställen där det varit problem med GSM-täckningen, då det varit det har vi ändå kunnat lösa problemet genom att vi förflyttat oss en bit. GPRS anslutningen har varit lite känsligare men då kan man ju koppla upp med GSM

23 Vad vi fick ut av projektet Position Mitt
Hjälp att komma igång med Nätverks-RTK Uppstartsdag Erfarenhetsutbyte Användarseminarium Kontaktnät byggdes upp Fick tillfälle att träffa kollegor från andra kommuner i projektområdet Jag har med mina kollegor försökt fundera ut uppslag till förbättringar hos Nätverks RTK tjänsten, men bara kommit på några punkter En selektering av SMS-utskicken så att man bara nås av SMS som berör det område där man befinner sig vore bra Ett GSM abonnemang som använder sig av den operatör som har bäst täckning där man befinner sig skulle förbättra tillgängligheten ännu mer Höjdnoggrannheten med GPS-mätning är för dålig, där skulle en förbättring vara till stor nytta. Kanske mer en fråga som handlar GPS-tekniken i stort än Nätverks RTK -tjänsten

24 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Erfarenheter från mätning med Nätverks-RTK i Sandvikens Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser