Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst KIF Mätkart Lund 21-23 Maj 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst KIF Mätkart Lund 21-23 Maj 2007."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst KIF Mätkart Lund 21-23 Maj 2007

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Lantmäteriet, Informationsförsörj- ning Geodesi, 801 82 Gävle Tfn: 026-63 38 83 Fax: 026-61 06 76 andreas.nilsson@lm.se www.lantmateriet.se www.swepos.com Andreas Nilsson

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Trycktes i mars 2006 –Utgåva 2 med några mindre kompletteringar i januari 2007 Nio kapitel och två bilagor Finns även digitalt på www.lantmateriet.se/geodesi Två remissomgångar LMV-Rapport 2006:2

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Innehåll

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Innehåll

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Innehåll

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson 3. Dataflöde för tjänsten Positioner i SWEREF 99 –Transformationssamband –Restfelsmodell –Geoidmodell Attributdata –Objektkodlistor –Utdataformatdefinitioner

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Lagring av mätdata Mätningen görs i SWEREF 99, men kan transformeras till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs: –Inverstransformation, dvs. dokumentation av använda transformationsparametrar Alternativ: –Lagra även SWEREF 99-koordinaterna

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Innehåll

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Innehåll

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Innehåll

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Innehåll, forts.

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson 7. Parametrar att beakta under mätning Parametrarna har delats in i tre områden –Satellitförhållandet –Störningar av satellitsignalerna –Mätprocessen

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson 720 mätningar/teknik Skog (mest tall) Högre lyckandegrad för kombi- nationen GPS/GLONASS (88 %) än bara GPS (81 %) Likvärdig noggrannhet Examensarbete LMV-Rapport 2007:1

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Innehåll, forts.

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Innehåll, forts.

17 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Innehåll, forts.

18 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Innehåll, forts.

19 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Frågor? Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Andreas Nilsson Bild från GeoForum av NGO/Statens Kartverk KIF Mätkart Lund, Maj 2008 Tack för uppmärksamheten!

20 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK –Daniel Halvardsson & Joakim Johansson –470 mätningar/teknik –Öppna punkter utom en Examensarbete -LMV-Rapport 2007:8

21 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson 20052007:12007:8 Plan 68 %: 15 mm14 mm8 mm Plan 95 %: 30 mm27 mm21 mm Höjd 68 %: 20-25 mm19 mm12 mm Höjd 95 %: 45 mm43 mm25 mm Sammanställning

22 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson 2007:12007:8 1: 3275 mm159 mm - Lång fixtid, 5 SV, skog-Högt 3D-kvalitetstal (89 mm) 2: 83 mm155 mm - Lång fixtid 3: 73 mm60 mm Största avvikelser (3D)


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Andreas Nilsson Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst KIF Mätkart Lund 21-23 Maj 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser