Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst"— Presentationens avskrift:

1 Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
KIF Mätkart Lund 21-23 Maj 2007

2 Andreas Nilsson Lantmäteriet, Informationsförsörj-ning Geodesi, Gävle Tfn: Fax:

3 LMV-Rapport 2006:2 Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Trycktes i mars 2006 Utgåva 2 med några mindre kompletteringar i januari 2007 Nio kapitel och två bilagor Finns även digitalt på Två remissomgångar

4 Innehåll Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual
Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Ska ge oerfarna användare hjälp för att komma igång med NVRTK. Syftet är INTE att den ska användas för att formulera krav på ett mätuppdrag – eller användas inför upphandling av sådant Inriktad på inmätning av fasta objekt med antenn på mätstång.

5 Innehåll Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual
Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Mottagare: L1+L2 Antenn Kontrollenhet + mjukvara: Ska klara senaste RTCM och Ntrip GSM-modem + antenn: GSM eller GPRS.

6 Innehåll Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual
Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning

7 3. Dataflöde för tjänsten
Positioner i SWEREF 99 Transformationssamband Restfelsmodell Geoidmodell Attributdata Objektkodlistor Utdataformatdefinitioner Roverns position i NMEA-format, RTK-data i RTCM-format. Tjänsten arbetar i ref. sys. SWEREF99. Nästa bild…. Restfelsmodell: För ev. deformation av koord. efter transformation m.a.p lokala Geoidmodell: Höjder över ellipsoiden i SW99 till höjd i önskat höjdsystem Objektkodlistor: Objekkoder och andra attributdata Utdataformatdefinitioner: Hur utdata ska presenteras utifrån det som lagrats

8 Lagring av mätdata Mätningen görs i SWEREF 99, men kan transformeras till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs: Inverstransformation, dvs. dokumentation av använda transformationsparametrar Alternativ: Lagra även SWEREF 99-koordinaterna Tjänsten arbetar i ref. sys. SWEREF99. Positioner lagras i SW99. Transformattionssamband: latitud och longitud SW99 till plana koordinater I annat koordinatsystem

9 Innehåll Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual
Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Man kan lagra sina inställningar i olika mätprofiler. Kan innehålla antenn, uppringningsegenskaper, transformationssamband, geoidmodell, lagring av data, kvalitetskritierier med mera. Leverantören av utrustningen hjälper till med detta.

10 Innehåll Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual
Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Kontroll av utrustningen och förutsättningarna för mätning.

11 Innehåll Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual
Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Konfigurering Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Steg för steg hur man kopplar ihop utrustningen, startar mätningen, kollar mätstatusen och lagrar en position.

12 Innehåll, forts. Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning
Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Fortsätter på nästa blad….

13 7. Parametrar att beakta under mätning
Parametrarna har delats in i tre områden Satellitförhållandet Störningar av satellitsignalerna Mätprocessen Satellitförhållandet: Använda satellitsystem (GPS, GLONASS) Satellitsignaler: På sikt L2C, L5 etc. Antal satelliter, geometri, kvalitet. Se nästa sida om exjobbet… Störningar: Jonosfären: Periodvis svårt att få fix, lång initialsering Troposfären: Vattenånga -> sämre modellering -> sämre höjd Sikthinder: Kan ge lång initialisering, ingen fix etc. Flervägsfel: Som ovan Mätprocessen: Antennmodell, centrering, excentricitet, observationsintervall, kvalitetstal, tid till fix, uppnått fixlösning, ommätning, medeltalsbildning

14 Examensarbete LMV-Rapport 2007:1
720 mätningar/teknik Skog (mest tall) Högre lyckandegrad för kombi-nationen GPS/GLONASS (88 %) än bara GPS (81 %) Likvärdig noggrannhet

15 Innehåll, forts. Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning
Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Jämförelse med känd punkt ger en avvikelse i plan och eller höjd. Dennas storlek påverkas av: Mätningen Stomnätet / höjdnätets kvalitet Ev Transformationssamband och ev geoidmodell Rätt konfigurering.

16 Innehåll, forts. Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning
Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Ett urval av mätningarna görs om vid ett senare tillfälle.

17 Innehåll, forts. Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning
Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Tre kravnivåer föreslås; basnivå, förhöjd nivå 1 och förhöjd nivå 2. Antal satelliter, PDOP, sikthinder, centrering (max antennhöjd), excentricitet, Tid till fixlösning, medeltalsbildning.

18 Innehåll, forts. Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning
Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Bilaga 2: Checklista för felsökning vid kontakt med SWEPOS-driften Vad man bör ha kollat upp innan man ringer. T.ex. vilket nummer man använder, gsm-täckning, korrektionsålder, dop Kontakta driften när felen är aktuella, ej efteråt.

19 Tack för uppmärksamheten!
Frågor? Tack för uppmärksamheten! Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Andreas Nilsson KIF Mätkart Lund, Maj 2008 Bild från GeoForum av NGO/Statens Kartverk

20 Examensarbete -LMV-Rapport 2007:8
Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK Daniel Halvardsson & Joakim Johansson 470 mätningar/teknik Öppna punkter utom en

21 Sammanställning 2005 2007:1 2007:8 Plan 68 %: 15 mm 14 mm 8 mm
:1 2007:8 Plan 68 %: 15 mm 14 mm 8 mm Plan 95 %: 30 mm 27 mm 21 mm Höjd 68 %: mm 19 mm 12 mm Höjd 95 %: 45 mm 43 mm 25 mm

22 Största avvikelser (3D)
2007: :8 1: mm mm - Lång fixtid, 5 SV, skog -Högt 3D-kvalitetstal (89 mm) 2: 83 mm mm - Lång fixtid 3: 73 mm 60 mm


Ladda ner ppt "Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst"

Liknande presentationer


Google-annonser