Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst."— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst.
Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

2 Etableringen av Nätverks-RTK
Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för den fortsatta driften efter projekttiden

3 Etableringsprojekt XYZAC-RTK Avslutas 2008-11-30
Såhär kommer XYZAC-nätet att se ut. Röda prickar är projektstn för XYZAC Blå fyrkanter, befintliga klass A-stationer Blå prickar befintliga klass B-stationer

4 Etablerings projekt RTK-Malmfälten våren 2009
Som synes, tjänsten är ej optimal för så korta obs.tider… Bern-prog. ej utvecklat/anpassat för så korta mättider. Tester genomförda för LM:s egna behov. Begränsade tester visar (se ovan) (anpassad beräkningsstrategi använd) Tumregler för korta obs.tider (15-30 min) finns också tillgängliga på webben.

5 Hur fungerar SWEPOS Nätverks -RTK-tjänst?
Steg för steg i fält (1-2 min): 1. ”RTK-rovern” startas. SWEPOS driftledningscentral i Gävle 2. När ”RTK-rovern” är ansluten så skickas den ungefärliga positionen via GSM till Nätverks-RTK-servern på SWEPOS driftledningscentral. SydS SydM SydN NordN Referens- stations- data Skräddarsydda RTK data Position 3. Mjukvaran för nätverks-RTK skapar en matematisk/ ”virtuell” referensstation vid ”RTK-roverns” position. Position 4. Skräddarsydda RTK-data skickas till användaren. 5. Användaren kan mäta med ”RTK- rovern” med cm-noggrannhet.

6 SWEPOS nätverks-DGPS -tjänst
Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Noggrannhet i plan ca, 3 dm Ingår i Nätverks-RTK –tjänsten 216 abonnemang Abonnemangstyp Antal anslutningar Cirkapris Nätverks-DGPS Anslutningsavgift 5.000 kr/ anslutning Obegränsade data 1-5 9.000 kr/år/anslutning 6- offert

7 SWEPOS nätverks-RTK –tjänst
Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS Noggrannhet i plan < 3 cm (95%) Noggrannhet i höjd < 4,5 cm (95%) Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* Dataformat RTCM 3.0 (och RTCM 2.3) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS –tjänsten 1057 abonnemang * För anslutning via Internet måste GNSS-utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM

8 SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst, 1340 användare, 1057 betalande användare

9 Vilka är användarna?

10 GPS – GPS/GLONASS

11 SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst Antal abonnemang 2004-2008

12 Total uppkopplingstid per vecka

13 Ny prislista för SWEPOS nätverks-RTK –tjänst från 1 januari 2009
Abonnemangstyp Antal anslutningar Pris, tillsvidare, Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift 5.000 kr/anslutning* Obegränsad data 1-5 kr/år/anslutning 6- offert Per datauttag 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris kr/år Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering. För nytecknade abonnemang gäller prislista från 1 november 2008

14 SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst för begränsade områden (för t. ex
SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst för begränsade områden (för t.ex. entreprenadarbeten) GPS/GLONASS, för begränsade områden, lokal täckning (10 km2), grupp på 1-2 anslutningar 5 000 kr/kvartal/grupp* GPS/GLONASS, för begränsade områden, lokal täckning (10 km2), grupp på 3-5 anslutningar 8 000 kr/kvartal/grupp* GPS/GLONASS, för begränsade områden, lokal täckning (10 km2), grupp på 6-10 anslutningar 13 000 kr/kvartal/grupp* * Observera att en anslutningsavgift på 5 000 kr tillkommer varje ny grupp av anslutningar.

15 Projektanpassning av SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Vi skräddarsyr lösningar som är anpassade till bygg- och anläggningsprojekt enligt användarens behov Kan innebära lokal förtätning av SWEPOS -nätet

16 Projektanpassad Nätverks-RTK
Banaväg i Väst 2007 Haparandabanan, ny järnväg 2008 Kiruna 2009

17 Projektanpassad Nätverks-RTK
Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av byggnationen för beställaren Projektanpassad beräkningstjänst Befrämjar standardisering för GNSS-mätning och maskinstyrning

18 Vad har hänt Vad pågår Byte till bättre batteri –UPS-er på stationerna
Säkrare datakommunikation Test av RTCM 3.1 för utsändning av nätverks-RTK korrektioner RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran ”Ny motor” i Beräkningstjänsten Vad pågår CLOSE –projektet (augusti 2008 – februari 2009) - Hur bra kan RTK-mätning bli –studier av felkällor - Jämförelse med resultat från praktiskt erhållna testmätningar - Vilka åtgärder krävs för att förbättra noggrannheten i SWEPOS Näverks-RTK –tjänst

19 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser