Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HMK - handbok i mät- och kartfrågor Geodatainsamling Ersättarna till ”HMK – Fotogrammetri” presenteras med fokus på beställning och kontroll av flygbilder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HMK - handbok i mät- och kartfrågor Geodatainsamling Ersättarna till ”HMK – Fotogrammetri” presenteras med fokus på beställning och kontroll av flygbilder."— Presentationens avskrift:

1 HMK - handbok i mät- och kartfrågor Geodatainsamling Ersättarna till ”HMK – Fotogrammetri” presenteras med fokus på beställning och kontroll av flygbilder i lod Jan WingstedtThomas Lithén Teknisk lantmätareSenior advisor Jönköpings kommunLantmäteriet Kartdagar, 2014-03-18 Jönköping TJJ

2 Vi vill att HMK ska  underlätta upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare  bidra till samordning, enhetlighet och kostnadseffektivitet fungerar även för egenregiverksamhet HMK:s syfte? T

3 För vem? 0. Global kartläggning/nationell kartläggning 1. Nationell/regional kartläggning för översiktlig planering och dokumentation 2. Kartläggning av tätort för kommunal detaljplanering och dokumentation 3. Projektinriktad kartläggning för bl a projektering, byggande och förvaltning av infrastruktur, bebyggelse …. J

4 HMKs standardnivåer HMK hanterar nivåerna 1-3, som benämns standardnivåer Standardniv å 0123 Exempel p å ä ndam å l f ö r m ä tning och kartl ä ggning Global/nationell bevakning av milj ö- och naturv å rd Nationell/ regional ö versiktlig planering Detaljplanering av t ä tort Projektering och byggande av infrastruktur och byggnader L ä gesos ä kerhet (standardosäkerhet) ≥1m≤1m≤0,1 m≤0,05m Referenssystem WGS84 ≈ SWEREF99 SWEREF 99 TM RH2000 SWEREF 99 regional projektionszon, RH2000 Projektanpassat system (inpassat p å SWEREF99 och RH2000) Exempel p å geodetiska m ä tmetoder Absolut positionering med GNSS dGPS RTK eller N ä tverks- RTK Projektanpassad N ä tverks- RTK eller terrester laser- skanning Geometrisk uppl ö sning vid m ä tning i bilddata ≥0,5m≤0,5m≤0,1m≤0,05m Principexempel avseende detaljeringsgrad f ö r objektet ” byggnad ” Redovisas som h ö jdsatt punkt Redovisas som ” l å da ” Redovisas med enkel takkonstruktion och fasad utan detaljer Redovisas med detaljerade takkonstruktioner, fasader och insida T

5 Fotogrammetrisk detaljmätning stor bland Sveriges kommuner  41kommuner har fotogrammetrisk detaljmätning i egen regi  Grön – Espa  Lila - Summit Evolution DAT/EM  Cerise – DPS Delta Geosystem  Antalet ökar snabbt  Intern utbildning  Bilder behövs J

6 Lantmäteriets bildförsörjningsprogram 2 year intervall 25 cm GSD 4-6 year intervall 50 cm GSD 6-10 year intervall 50 cm GSD T

7 Behöver jag upphandla bilder? J Lär mer i session 2B, föredrag: ”Vad tror du att du ser?”

8 T

9 Tre projekt, flera dokument:  Geodatainsamling  Geodatainsamling HMK-Laserdata, HMK-Ortofoto, HMK-Höjddata, HMK-Fotogrammetrisk detaljmätning och revidering av HMK-Bilddata 2013  Generellt  Generellt HMK-Geodatakvalitet, revidering av HMK-Introduktion 2013 och HMK-Ordlista och förkortningar 2013  Geodesi  Geodesi HMK-Referenssystem och geodetisk mätning 2013 HMK-Geodesi bedrivs nu i stor skala Aktiviteter vid möten, mässor etc. Nyhetsbrev vid nyckelhändelser Vad händer 2014? Mer information i session 2B, föredrag: ”HMK-Geodesi” JT

10 HMK vs relaterade initiativ  HMK arbetar för enhetlig och standardiserad geodatainsamling, kontroll av geodata och kartografi i form av handböcker på internet HMK  Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom att, i samverkan med kommuner, SKL m fl - bidra till enhetliga referenssystem - ta fram nationella dataprodukt- specifikationer (DPS), bl a flygbild/orto - beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till Svensk geoprocess  Geodatasamverkan arbetar för att göra det enkelt att hitta, förstå och använda geodata, bl.a. genom att utveckla infrastrukturen och driva geodataportalen Geodata.se Geodata.se Leverans (enligt DPS) Insamling (enligt HMK) Leverans (enligt DPS) Geodata -portal T

11 ” Har du frågor eller idéer runt det aktuella HMK-arbetet är du välkommen att Kontakta oss via-post hmk@lm.se i samarbete med Trafikverket och kommuner http://www.lantmateriet.se/hmk Tack för att ni lyssnat!!! J


Ladda ner ppt "HMK - handbok i mät- och kartfrågor Geodatainsamling Ersättarna till ”HMK – Fotogrammetri” presenteras med fokus på beställning och kontroll av flygbilder."

Liknande presentationer


Google-annonser