Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andreas Ahlberg och Bernt Rane, Carmenta Hur kan jag l å ta andra f å reda p å vad jag har f ö r geodata p å enklast m ö jliga s ä tt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andreas Ahlberg och Bernt Rane, Carmenta Hur kan jag l å ta andra f å reda p å vad jag har f ö r geodata p å enklast m ö jliga s ä tt?"— Presentationens avskrift:

1

2 Andreas Ahlberg och Bernt Rane, Carmenta Hur kan jag l å ta andra f å reda p å vad jag har f ö r geodata p å enklast m ö jliga s ä tt?

3 Källa: geodata.se

4 Metadata data om data, eller beskrivande data metadata om geografiskt data beskriver d ä rf ö r till exempel bland annat – inneh å ll – geografisk utstr ä ckning – referenssystem – data eller tj ä nst – distribueringss ä tt

5 Metadata inneh å ll

6 Metadata geografisk utbredning

7 ISO 19115 Definierar strukturen (schemat) ö ver hur geografisk information ska beskrivas, dvs vilka element som ska ing å i metadatat ISO 19119 Utökning av metadatamodellen för tjänster, dvs den definierar en geografisk webbtjänst (WMS, WFS…) ISO 19139 Beskriver hur man “ kodar upp ” sitt metadata i XML

8 Nationell metadataprofil … bygger p å de krav som beskrivits i Inspire-direktivet + n å gra metadataelement som ansetts viktiga f ö r svenska behov. Strategiskt m å l i geodatastrategin: - Nationella metadata f ö r geodata och tj ä nster ska finnas. - Metadata ska uppfylla beslutade standarder.

9 Catalogue Service for the web (CS/W) Ett av Open Geospatial Consortium (OGC) standardiserat gr ä nssnitt f ö r att kunna s ö ka, l ä sa och publicera metadata.

10 Data skall samlas in en gång och lagras där det kan underhållas mest effektivt. Det skall vara möjligt att dela information som samlats in på en nivå, med alla nivåer. Två av INSPIRE:s grundprinciper: Förutsätter flöde av data!

11 Europeiska Unionen Sverige Myndighet Sektion Avdelning INSPIRE – Vision om dataflöde Projekt Metadatatjänster Portal Datatjänster CSW WMS, WFS, WCS

12 Enkel geoportal enligt INSPIRE Geodata i filer, databaser Metadata i filer, databaser “View service” OGC WMS server “Discovery service” OGC CSW server Webklient KartbilderMetadata WMS CSW Flöde av metadata CSW

13 Externa resurser Hitta data Interna resurser Avdelning Projekt … DK … FI NV … CSW LM …börjar med det egna metadatat …effektivt... CSW Portal Geodatakatalog

14 Hur kan jag låta andra få reda på vad jag har för geodata på enklast möjliga sätt? Skapa, komplettera och publicera ditt metadata! Vad krävs…? Andreas Ahlberg Sales, SDI Solutions Carmenta AB +46 722 40 64 34 andreas.ahlberg@carmenta.com Bernt Rane Professional Services, SDI Solutions Carmenta AB +46 706 75 50 04 bernt.rane@carmenta.com Frågor?


Ladda ner ppt "Andreas Ahlberg och Bernt Rane, Carmenta Hur kan jag l å ta andra f å reda p å vad jag har f ö r geodata p å enklast m ö jliga s ä tt?"

Liknande presentationer


Google-annonser