Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet

2 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Visionen Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet.

3 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Enhetliga geodata med rätt kvalitet möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning över kommungränser ger ökade möjligheter att samverka och utbyta information mellan kommuner, myndigheter och medborgare möjliggör ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna.

4 Regeringsbeslut 131003 OM Svensk geoprocess http://www.regeringen.se/sb/d/16817/a/225690 1.Enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) Prioriterade teman är Flygbild/Ortofoto, Hydrografi, Markanvändning, Höjdmodell, Markdetaljer, Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad och Adress Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata 2.Stödja & påskynda kommunernas införande av enhetliga referenssystem SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016)

5 Krisberedskap InsamlingLagringlla Ny baskarta ”Samhälls- byggnads- kartan” ? 1a. Överenskomna dataproduktspecifikationer 1b. Sammanhållen effektiv samverkan insamling, lagring & tillhandahållande 1c. Ändamålsenliga ekonomiska villkor för inblandade parter Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande InsamlingLagringTillhandahålla Bygglovshantering FastighetsbildningÖversiktlig planering Detaljplanering m.m.

6

7 Projektmål 2014 – juni 2016 1a. Ta fram dataproduktspecifikationer, enligt uppdragsbeställning och handledning för följande teman: » Flygbild och Ortofoto » Hydrografi, Markanvändning » Markdetaljer, Laserdata och Höjdmodell » Kommunikation (väg/järnväg), Byggnad, Adress, Stompunkter 1b. Ta fram samverkansprocesser, enligt uppdragsbeställning och handledning, kring insamling, lagring och tillhandahållande för temana ovan 1c. Ta fram krav på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkansprocesserna – och säkerställa att dessa beaktas och ingår i utvecklad datadelningsmodell 2. Aktivt stötta och påskynda kommuner och myndigheter att införa de enhetliga referenssystemen enligt fastställda mål och aktivitetsplaner (i årsvisa ERS-uppdrag)

8 Nyligen klart & Pågår juni 2014 Nyligen klart 1.Specifikation & Samverkansprocess Flygbild/Ortofoto v0.5 godkända 2.Specifikation Hydrografi v0.5 godkänd 3.Projektplan & Kommunikationsplan godkända 4.Pågående temauppdrags uppdragsbeställningar & statusrapporter är publicerade på hemsidan 5.Handledningen är publicerad på hemsidan 6.Första Marknadsaktörsträffen genomförd 7.Förankringsmöten genomförda med kommunsidan och dataleverantörer om Specifikation & Samverkansprocess Flygbild/Orotofoto Pågår 7.Arbete i Flygbild/Ortofoto, Hydrografi & Markanvändning 8.Tydliggöra avgränsning/innehåll i temauppdraget Markanvändning 9.Bemanna temauppdragen Markdetaljer & Laserdata/Höjdmodell 10.Ta fram Karlstad geodatademo (nr 2) 11.Engagera förvaltnings- & införandeansvariga 12.Genomföra planerade aktiviteter i ERS-uppdraget 2014 13.…

9

10 2 & 3. Startade 1 april 2014 1. Halvtid nu & klar 140930 4 & 5. Startar 1 juli 2014 Temauppdragen 6-9: Startar 2015

11 Roller i temauppdragen Uppdragsledare, Uppdragspersoner, Referenspersoner 1.Temauppdragens verkstad (del 1+2) Uppdragsledare specifikation á 150-200 tim. – Uppdragspersoner specifikation á 100 tim. » Referenspersoner specifikation á 40 tim. Uppdragsledare process á 150-200 tim. – Uppdragspersoner process á 100 tim. » Referenspersoner process á 40 tim. 2.Kvalitetssäkra delresultaten med utsedda förankringspersoner (10-20 tim.), i enlighet med temaspecifika förankringsplaner (arbetsmöten/intervjuer mm) 3.Förankringsaktiviteter med ytterligare intressenter i enlighet med kommunikationsplanen (seminarier/konferenser/intervjuer mm) Verkstad

12

13 Demomiljöer Malmö geodatademo finns på Svensk geoprocess hemsida http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan- med-andra/Svensk-geoprocess/Demomiljoer/ Karlstad geodatademo publiceras på hemsidan i september 2014

14

15 Vad kan vi göra för att korta tiden mellan det att projektets resultat är framme och att de används i praktiken? Alla Intressenter involveras tidigt! NU! 1.Slutanvändarna medverkar och beskriver sina geodatakrav 2.Leverantörer/Konsulter testar delresultaten på hemmaplan m.m 3.Förvaltningsansvariga är redo att ta emot resultaten 4.Införandeansvariga är beredda att implementera, förändra & vidareutveckla verksamhet & IT Alla Intressenter agerar för att stötta och påskynda införandena av geodataspecifikationer & samverkansprocesser  Införandeprojekt genomförs! (?)

16 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Hemsida http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/ e-postadress Svenskgeoprocess@lm.se http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/ Svenskgeoprocess@lm.se Är DU intresserad av att medverka i Svensk geoprocess? Skicka ett mail! Vi hör av oss!

17 Svensk geoprocess bidrar till … att vidareutveckla den nationella infrastrukturen för geodata med bl.a. standardiserade geodata och ökad samverkan kring hela geodataförsörjningen Metadata Regelverk TjänsterGeodata Portal Kompetens Standarder Samverkan

18  HMK arbetar för enhetlig och standardiserad insamling och leverans samt kontroll av geodata i form av handböcker på internet HMK  Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom att ta fram gemensamma, nationella dataproduktspecifikationer (ISO 19131) för datautbyte och beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till Svensk geoprocess HMK vs Svensk geoprocess Hur? Vad?

19 Samverkansprojektet Svensk geoprocess TACK!


Ladda ner ppt "Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet."

Liknande presentationer


Google-annonser