Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HMK - handbok i mät- och kartfrågor HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling Thomas Lithén Lantmäteriet ESPA användarträff, 2014-02-11, Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HMK - handbok i mät- och kartfrågor HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling Thomas Lithén Lantmäteriet ESPA användarträff, 2014-02-11, Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 HMK - handbok i mät- och kartfrågor HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling Thomas Lithén Lantmäteriet ESPA användarträff, 2014-02-11, Stockholm

2 Vi vill att HMK ska  underlätta upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare  bidra till samordning, enhetlighet och kostnadseffektivitet HMK:s syfte?

3 För vem? 0. Global kartläggning/nationell kartläggning 1. Nationell/regional kartläggning för översiktlig planering och dokumentation 2. Kartläggning av tätort för kommunal detaljplanering och dokumentation 3. Projektinriktad kartläggning för bl a projektering, byggande och förvaltning av infrastruktur, bebyggelse ….

4

5 Utvecklingen kan följas på HMK:s hemsida: • Tre projekt: Geodatainsamling  Geodatainsamling Laserdata, Ortofoto, Höjddata och Fotogrammetrisk detaljmätning och Bilddata HMK-Introduktion  HMK-Introduktion Geodatakvalitet  Geodesi • Aktiviteter vid möten, mässor etc • Nyhetsbrev vid nyckelhändelser Vad händer 2014-?

6  HMK arbetar för enhetlig och standardiserad insamling, kontroll av geodata och kartografi i form av handböcker på internet HMK  Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom att ta fram gemensamma, nationella dataproduktspecifikationer (ISO 19131 med mera) för datautbyte och beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till Svensk geoprocess  Geodatasamverkan arbetar för att göra det enkelt att hitta, förstå och använda geodata, bl.a. genom att utveckla infrastrukturen och driva geodataportalen Geodata.se Geodata.se HMK vs några relaterade initiativ

7 ” Har du frågor eller idéer runt det aktuella HMK-arbetet är du välkommen att Kontakta oss via-post hmk@lm.se i samarbete med Trafikverket och kommuner http://www.lantmateriet.se/hmk Tack för att ni lyssnat!!!


Ladda ner ppt "HMK - handbok i mät- och kartfrågor HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling Thomas Lithén Lantmäteriet ESPA användarträff, 2014-02-11, Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser