Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden VA-utveckling i Växjö AB Öppna kranarna till geodatasamverkan!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden VA-utveckling i Växjö AB Öppna kranarna till geodatasamverkan!"— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden VA-utveckling i Växjö AB Öppna kranarna till geodatasamverkan! Monica Henriksson

2 Vilka är VA-utveckling? VA-, GIS- och IT-företag VA-utveckling startades 2001 11 anställda Kontor i Stockholm och Växjö Leverantör/konsult åt ca hälften av Sveriges kommuner Partner och vidareförädlare gentemot Lantmäteriet Egenutvecklade kartbaserade programserier med över 1000 användare: VA-banken (85 kommuner) myCarta Desktop, myCartaServer, myCartaWeb (10-15 kommuner)

3 Vad är geodatasamverkan? Datadelningsmodell som underlättar tillgången till geodata. Får tillgång till ett samlat utbud av geodata. Syftet är bl.a att öka samverkan inom och mellan offentlig förvaltning och företag för effektivare hantering av geodata på lokal, nationell och internationell nivå. Målet är att etablera och förvalta en gemensam infrastruktur för geodata inom Sverige. 2014-01-01 var 156 kommuner med.

4 Samverkansavtalet Geodatasamverkan styrs av ett avtal - samverkansavtal för Geodatasamverkansamverkansavtal för Geodatasamverkan Reglerar villkor för att tillhandahålla och använda geodata. Avtalet reglerar även organisation, styrning och ansvarsfördelning. Olika kategorier av användare: Offentlig användning, kommersiell slutanvändning, icke kommersiell användning och forskning/utbildning/kulturverksamhet. Prissättning utifrån ett antal parametrar bl.a befolkningstäthet, kommunareal och befolkningsmängd.

5 Geodataportalen

6 Geodataportalen visar vilka geodata som finns tillgängliga i infrastrukturen för geodata och vem som är ansvarig för dessa. Du kan söka, hitta och titta på geodata. I portalens metadatakatalog kan du även se om det finns restriktioner eller begränsningar för användning samt om geodata är avgiftsbelagda. Geodataportalen innehåller inte några tjänster eller geodata, utan de är tillgängliga genom respektive ansvarig producent/myndighet.

7 Generella för- & nackdelar + Enkel tillgång till geodata + Möjlighet att upptäcka och testa intressanta geodata för flera verksamheter/förvaltningar + Större geografisk täckning + Främjar kommunöverskridande samarbeten + Samlad fakturering och kända kostnader - Inskränkningar för kommunala bolag

8 Exempel på geodataprodukter Lantmäteriet: GSD-ortofoto (WMS), topografisk webbkarta (WMS/WMTS), GSD-fastighetskartan, NNH-data, SWEPOS Nätverks-RTK, fastighetsregister och aviseringar, ArkenProxy, ArkivSök, söktjänster för bl a adress och fastighet Trafikverket: NVDB-data SCB: befolkningsstatistik

9

10 Tjänster Lantmäteriet Visningstjänster t.ex topografiska kartan och ortofoto som WMS-tjänst Nedladdningstjänster t.ex GSD-data, fastighetsuttag och aviseringar, NNH-data Direktåtkomsttjänster t.ex AdressDirekt, FastighetDirekt, ArkivSök, ArkenProxy

11 Tekniska för- & nackdelar + ”Global” accesspunkt för enklare spridning + Aktuella data utan manuell uppdatering + Drift- och underhållsfritt + Standardiserade tjänster - WFS-tjänst som komplement till filleveranser - Kan bara söka enligt de gränssnitt som tjänsterna exponerar - Lösenordshanteringen

12 VA-utveckling och geodatasamverkan Vidareförädlingsavtal med Lantmäteriet Partner och återförsäljare Utveckla produkter och tjänster baserade på Lantmäteriets geodata: o AdressDirekt o FastighetDirekt o Fastighetsrapport o ArkenProxy o FIR + aviseringar o Proxy för WMS/WMTS-tjänster o GSD-data texthantering

13 Demodags!

14 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden VA-utveckling i Växjö AB monica.henriksson@va-utveckling.se monter B02:30


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden VA-utveckling i Växjö AB Öppna kranarna till geodatasamverkan!"

Liknande presentationer


Google-annonser