Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium & Workshop om Karteringsmetoder i grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag Kartdagarna 18 mars 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium & Workshop om Karteringsmetoder i grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag Kartdagarna 18 mars 2014."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium & Workshop om Karteringsmetoder i grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag Kartdagarna 18 mars 2014

2 13.30-15.00 Seminarium - Inledning - Bakgrund till projektet - Vad händer i omvärlden? - Sjömätningsteori - Vad kan man mer kartera? - Beskrivning av projektet 15.00-15.20 Kaffe 15.20-16.30 Workshop Program Kartdagarna 18 mars 2014

3 NATIONELL PLATTFORM för arbete med naturolyckor Bakgrund till projektet

4 MSB:S UPPDRAG ” Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action 2005–2015. Myndigheten ska även samordna det nationella arbetet genom nationell plattform för arbete med naturolyckor. ” (Regleringsbrev 2014)

5

6 ORGANISERING

7

8 SYFTE - Syftet med Sveriges plattform är att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor i Sverige. MÅL - ökad kännedom om andra aktörers verksamhet inom området - bättre samordnad utveckling och spridning av kunskap, metoder och data inom området - en effektivare användning av resurser inom området - ökade möjligheter till samverkan nationellt och internationellt - konkret nytta av ett starkt nationellt nätverk

9 HANDLINGSPLAN 2014-2015 - Är det samlade styrdokumentet för plattformen - Beskriver syfte, mål och målgrupper - Preciserar avgränsningar och definitioner -Fokusområden av naturhändelser: - Översvämningar, inklusive höga flöden och havsnivåhöjning - Skred och ras (i jord och berg) samt erosion vid kust och vattendrag - Ökande risker, till exempel biologiska hot, värmebölja, askmoln www.msb.se

10 AKTIVITETER 2014 – NÅGRA EXEMPEL - Samordnad och användaranpassad geodata för arbete med naturolyckor (LM med flera) - Utveckling och visualisering av Geoteknisk Sektorsportal och Branschens Geotekniska Arkiv för räddningstjänstrelaterade tillämpningar (LM, MSB med flera) - Nationell metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag (Sjöfartsverket med flera) - Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering (Trafikverket, SGI, Skogsstyrelsen)

11 KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION www.msb.se/nationellplattform Janet Edwards internationell koordinator janet.edwards@msb.se Mette Lindahl-Olsson enhetschef, HFA kontaktpunkt, myndighetsrepresentant i plattformen mette.lindahl-olsson@msb.se Åke Svensson nationell koordinator ake.svensson@msb.se

12 13.30-15.00 Seminarium - Inledning - Bakgrund till projektet - Vad händer i omvärlden? - Sjömätningsteori - Vad kan man kartera? - Beskrivning av projektet 15.00-15.20 Kaffe 15.20-16.30 Workshop Program Kartdagarna 18 mars 2014


Ladda ner ppt "Seminarium & Workshop om Karteringsmetoder i grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag Kartdagarna 18 mars 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser