Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till Konferens om introducering av radiokommunikationssystemet RAKEL i Norrbotten 25 mars 2009 i Luleå Riksdagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till Konferens om introducering av radiokommunikationssystemet RAKEL i Norrbotten 25 mars 2009 i Luleå Riksdagen."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till Konferens om introducering av radiokommunikationssystemet RAKEL i Norrbotten 25 mars 2009 i Luleå Riksdagen beslutade i december 2003 om finansiering och utbyggnad av RAKEL. RAKEL står för radiokommunikation för effektiv ledning. Det är ett gemensamt radiokommunikationssystem för statliga myndigheter, landsting och kommuner och övriga samhällsviktiga aktörer som arbetar med krisberedskap, hälso- och sjukvård, skydd, säkerhet och ordning. Systemet skall underlätta och säkerställa kommunikation vid samhällskriser och räddningsinsatser. I Norrbotten beräknas systemet vara driftsatt kvartal 4 2010. Det grundläggande motivet med ett gemensamt radiokommunikationssystem handlar om medborgarens trygghet. Mer information hittar ni på denna länk: http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/default____176.aspx Syfte Syftet med konferensen är att ge information om RAKEL och att ge deltagarna möjlighet att föra fram frågeställningar om systemet. Målgrupp Målgruppen för konferensen är ansvariga för verksamhet gällande krisberedskap, hälso- och sjukvård, skydd, säkerhet och ordning. Kommuner - kommunala nämnder och förvaltningar, kommunal räddningstjänst, Polisen, Tullverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Landstinget - ambulans- och akutsjukvård, Kriminalvården, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SOS Alarm, Sveriges Radio, PTS, Banverket, Vägverket och eldistributionsföretag. Tid Den 25 mars 2009 kl. 10.15- ca 16.45. Kaffe och smörgås serveras mellan kl. 09.00-10.15. Plats Elite Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå. Telefon 0920-27 40 00. Arrangör/Inbjudare Länsstyrelsen Norrbottens län i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap, MSB. Kostnader Konferensen är kostnadsfri.

2 Program Kaffe och smörgås serveras mellan kl. 09.00-10.15. 0930-1015 Ankomst, registrering 1015-1020Välkommen och inledning Staffan Åsen, Länsstyrelsen Norrbotten 1020-1100Presentation av RAKEL Mats Mickelsson, MSB - Vad systemet erbjuder och vad som väntar Norrbotten 1100-1110Paus 1110-1200fortsättning Presentation av RAKEL 1200-1240Lunch 1240-1330fortsättning Presentation av RAKEL 1330-1340Paus 1340-1420SOS Alarms roll vid implementering av RAKEL Mikael Marberg, SOS Alarm 1420-1440Fika 1440-1520Erfarenheter från Polisen Tomas Wallgren, Polismyndigheten - Polisens introducering av RAKEL lokalt och nationellt - Samarbetet mellan Polisen och Länsstyrelsen i Västernorrland vid introducering av Rakel i länet 1520-1600Erfarenheter från Räddningstjänst Göran Engström, Kalmar Brandkår - Möjligheter med RAKEL i kommunal verksamhet - Vad bör man tänka på inför introducering 1600-1610Paus 1610-1645Hur arbetar vi vidare i Norrbotten? Mats Mickelsson, MSB Avslutning Staffan Åsen, Länsstyrelsen Norrbotten

3 Anmälan En bindande anmälan skall vara Länsstyrelsen Norrbotten tillhanda senast den 13 mars. Anmälan skickas via e-post till: birgitta.gustafsson@lansstyrelsen.se.birgitta.gustafsson@lansstyrelsen.se I anmälan önskas följande uppgifter: Namn Befattning Organisation Postadress E-post Telefon arbete/mobil Önskar särskild kost (ange typ) Frågor angående konferensen kan ställas till Birgitta Gustafsson, Länsstyrelsen Norrbotten via e-post alt. telefon 070-629 60 58.e-post Varmt välkomna till en intressant dag med plats för diskussioner! Inbjudan omfattar följande deltagare: Kommuner PTS Landstinget Sveriges Radio Polisen Banverket Kustbevakningen Vattenfall Tullverket Vägverket Försvarsmakten PiteEnergi Sjöfartsverket Ekfors Kraft Luftfartsverket Luleå Energi Kriminalvården Bodens Energi


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till Konferens om introducering av radiokommunikationssystemet RAKEL i Norrbotten 25 mars 2009 i Luleå Riksdagen."

Liknande presentationer


Google-annonser