Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !

2 Program 10.00 Inledning 10.20Vilka mål för energieffektivisering i de egna fastigheterna är rimliga? 11.00Strategi för ett systematiskt arbete med energieffektivisering Åke B Lindström, Energimyndigheten 12.00Lunch 13.00 Goda exempel Energieffektivisering i egen regi, Johan Malmros, Gotlands Kommun 14.00 Diskussion kring länsgemensamt mål i Kalmar 14.30Kaffe 15.00Workshop och planering av nätverk 16.00Utvärdering av dagen och avrundning 16.30Dagen avslutas

3 Etapp 1, 2003-2007, 5 kommuner Etapp 2, 2008-2011, 66 kommuner, 1 Pilotlän

4 Energimyndighetens roll •Utformar programmet Uthållig kommun efter kommunernas önskemål och behov •Erbjuder kunskap, verktyg och metodstöd inom energirelaterade områden •Skapar nätverk och forum för erfarenhetsutbyte

5 Kommunens roll •Politiskt förankrad energi- och klimatstrategi •Dela med sig av kommunens erfarenhet och goda exempel i arbetet samt ta del av andra kommuners erfarenheter •Genomföra aktiviteter utifrån egna behov med stöd från Energi- myndigheten

6 Nyttan för kommuner •Kunskap – inte pengar •Samarbete med Energimyndigheten möjliggör –Behovsanpassat stöd –Tillgång till myndighetens kunskap •Erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel •Komplement till pågående arbete inom energi- och klimatområdet

7 Temaområden – kunskapsstöd och nätverk inom bl.a. •Energieffektivisering i fastigheter – strategiskt och systematiskt arbete, beteendefrågor, EPC, energideklarationer… •Biogas – effektivisering av anläggning, substrat •Fysisk planering/samhällsplanering – utvecklingsprogram för planarbete •Trygg värmeförsörjning – beredskapsfrågor •Näringslivsutveckling – tävling för lokala företag som arrangeras av EM men drivs av kommun

8 Extra bidrag för energi- och klimatrådgivning i kommunens fastigheter •From 1 feb 2008 •30 000 kr/år under en treårsperiod •Byggnader och fastigheter i egen förvaltning (inkl bolag och koncerner) •Informations- och utbildningsinsatser •Kommunen måste finansiera med minst samma belopp

9 Bygga-bo-dialogen •Kostnadsfri 2-dagarsutbildning •Fokus på inomhusmiljö, effektiv energianvändning och god resurshushållning. •Tre varianter anpassade för olika målgrupper; fastighetsanställda, planerare, projektledare, driftstekniker, driftsingenjörer, fastighetsförvaltare... •Utbildningstillfällen hålls regelbundet runt om i landet under året och annonseras på http://www.byggabodialogen.se/ http://www.byggabodialogen.se/ •Möjlighet finns att arrangera utbildning på plats hos er. Gruppen bör vara ca 15-20 pers.

10 Energi- och klimatpropositionerna, 2008/09:163, förslag: Handlingsprogram för energieffektivisering •Slutmål är 20 % effektivare energianvändning 2020 •5-årigt program år 2010-2014 som tillförs 300 milj. kr per år utöver dagens 260 milj. kr per år •Stärka lokalt och regionalt energi- och klimatarbete •Stärka insatser för information, rådgivning, nätverk •Förslag till fördelning av pengar kommer i budgetproppen för 2010.

11 Energi- och klimatprop. Forts. •Kommuner och landsting erbjuds teckna frivilliga avtal med staten genom Energimyndigheten •De som tecknar avtal får ekonomiskt stöd för genomförande. Detta kommer att regleras i en stödförordning. •Kommuner som deltar i UK kan redan uppfylla kraven alt. komplettera sitt åtagande och får samma ekonomiska stöd som ovan. •Energimyndigheten ska bistå kommuner och landsting med genomförande av avtalet.

12 Temaområde fastigheter •Stöd i hur man driver ett framgångsrikt strategiskt och systematiskt arbete kring energieffektivisering i fastigheter •Pågår 2009-2011 •Samordnas av Mila Hamberg, EM Kristina Landfors, K-konsult

13 Intresse för temaområdet 78 personer från 46 olika organisationer deltar i något av de 5 inledande seminarierna

14 Vilka fastigheter och för vem?! •Med fastigheter avses befintliga byggnader såsom kontorslokaler, skolor, äldreboenden osv. •Målgrupp är fastighetschefer, fastighetsförvaltare/ingenjörer, drifttekniker, miljöstrateger etc.

15 Kommunala fastigheter •Sverige kommuner har lokaler med en yta av runt 36 000 000 kvadratmeter •Energianvändningen i kommunernas fastigheter omfattar 13,3 TWh/år eller 3,2 % av den totala energianvändningen i Sverige som uppgick till ca 415 TWh.

16 Besparingspotential För att få en bild av besparingspotentialen kan man snegla på Akademiska hus som uppskattar besparingspotentialen inom sitt bestånd till: 10 - 20 % inom 5-10 år 30 - 50 % inom 15-25 år.

17 Arbetet 2009-2011 •Våren 2009 genomförs en omgång seminarier som hålls i fem städer 23 april - 11 maj •Våren 2009, frågor om önskemål på inriktning och arbetsformer till kontaktpersoner för UK •Med utgångsläge i detta fortsätter arbetet •Samarbete med andra aktörer •Etablering av nätverk för olika delområden •Nationella arbetsmötet 10-11 november

18 18 Inledande seminarier Inledande seminarier på 5 orter våren 2009 •Systematiskt arbete med energieffektivisering •Mål för energieffektiviseringen •Lönsamma aktiviteter och åtgärder •Goda exempel från några kommuner •Vad ska vi lägga krutet på? Arbetsformer?

19 19 Seminarier om Energieffektiva Fastigheter Datum och plats för seminarierna: 23 aprilOskarshamn 29 aprilSöderhamn 5 majGöteborg 6 majKarlstad 11 majStockholm


Ladda ner ppt "Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !"

Liknande presentationer


Google-annonser