Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen
49 kommuner invånare 19 sjukhus Närmare 200 kontrakterade vårdcentraler Om Västra Götalandsregionen

2 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
PKMC Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Besöksadress: Svangatan 4 Beredskapschef Mats Kihlgren Postadress Regionens Hus Göteborg Telefon vx E-post Webb

3 Utbildningscentrum utbildning – träning - övning
PKMC Kris- och katastroforganisation inom Västra Götalandsregionen före – under – efter Utbildningscentrum utbildning – träning - övning

4 PKMC Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Beredskapschef
Kris- och katastroforg. AmbuAlarm Forskning och utveckling Beredskapssamordnare (sjukhus och primärvård) Utbildare Regionala beredskapsläkare

5 Utbildning och övning Centralt/nationellt Genomförs av PKMC på uppdrag av Socialstyrelsen Regionalt PKMC genomför regionala utbildningar enligt den egna kurskatalogen Lokalt Genomförs lokalt på sjukhus och inom primärvården Internationellt ALSG Sweden, MACSIM m fl Uppdragsutbildningar Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

6 Lagar och föreskrifter
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (2008:552) Säkerhetsskyddslag (1996:627) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Smittskyddslagen (2004:168) Patientdatalagen (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 2005:13(M)

7 Regional tjänsteman i beredskap - RTiB Regional beredskapsläkare - RBL
Ingång till Västra Götalandsregionen I beredskap dygnet runt Larmas via SOS Alarm ( ) Har mandat att använda regionens totala sjukvårdsresurser i akuta lägen vid allvarlig händelse. Initierar vid behov Regional Katastrofmedicinsk Ledning (RKML)

8 RTiB skall larmas på följande kriterier (för hela Västra Götalandsregionen)
Händelse där tre eller fler ambulanser är larmade Hot om händelse med potentiellt stort skadeutfall Händelse/risk för att fler än en sjukvårdsinrättning kan bli engagerad På begäran av sam- verkande myndigheter På begäran av smitt- skyddsverksamheten Vid information från centrala myndigheter (t ex Socialstyrelsen, Länsstyrelsen) Interna störningar, väder- varningar, evakueringar Stöd till SOS Alarm och råd- givande till sjukvårdsinrättning

9 Fasta saneringsanläggningar och mobila katastrofresurser
Katastrofcontainer (2 st) Falköping och Mark Sjukvårdsvagn (4 st) Fast saneringsanläggning (4 st)

10 Regionala sjukvårdsresurser
Regionala sjukvårdsresurser bemannas av prehospital sjukvårdspersonal. Regionala sjukvårdsgrupper har utgått från och med den 1 februari Har ersatts med prehospital sjukvårdspersonal (beslut i RKMK p 2). Regionala sjukvårdsresurser aktiveras av RTiB.

11 Begreppsdefinitioner
Allvarlig händelse En händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. CBRNE C – Kemiska ämnen B – Biologiska ämnen R – Radiologiska ämnen N – Nukleära ämnen E – Explosiva ämnen Farliga ämnen kan användas som ett samlingsnamn för CBRNE

12 Begreppsdefinitioner
Hänvisning till Socialstyrelsens hemsida Se även SOSFS 2005:13 (M) kap 2

13 Intranätet Internet www.vgregion.se/pkmc
Internet


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser