Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 49 kommuner 1 600 000 invånare 19 sjukhus Närmare 200 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 49 kommuner 1 600 000 invånare 19 sjukhus Närmare 200 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 49 kommuner 1 600 000 invånare 19 sjukhus Närmare 200 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen

2 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Postadress Regionens Hus 405 44 Göteborg Telefon vx 010-441 00 00 E-post pkmc@vgregion.se Webb www.vgregion.se/pkmc : Besöksadress : Svangatan 4 Beredskapschef Mats Kihlgren PKMC Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum

3 PKMC Kris- och katastroforganisation inom Västra Götalandsregionen före – under – efter Utbildningscentrum utbildning – träning - övning

4 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum PKMC Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Kris- och katastroforg. AmbuAlarm Forskning och utveckling Beredskapssamordnare (sjukhus och primärvård) Utbildare Regionala beredskapsläkare Beredskapschef

5 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Utbildning och övning  Centralt/nationellt Genomförs av PKMC på uppdrag av Socialstyrelsen  Regionalt PKMC genomför regionala utbildningar enligt den egna kurskatalogen  Lokalt Genomförs lokalt på sjukhus och inom primärvården  Internationellt ALSG Sweden, MACSIM m fl  Uppdragsutbildningar Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

6 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Lagar och föreskrifter  Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)  Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (2008:552)  Säkerhetsskyddslag (1996:627)  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  Smittskyddslagen (2004:168)  Patientdatalagen (2008:355)  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 2005:13(M)

7 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Regional tjänsteman i beredskap - RTiB Regional beredskapsläkare - RBL  Ingång till Västra Götalandsregionen  I beredskap dygnet runt  Larmas via SOS Alarm (031-334 12 93)  Har mandat att använda regionens totala sjukvårdsresurser i akuta lägen vid allvarlig händelse.  Initierar vid behov Regional Katastrofmedicinsk Ledning (RKML)

8 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum  Händelse där tre eller fler ambulanser är larmade  Hot om händelse med potentiellt stort skadeutfall  Händelse/risk för att fler än en sjukvårdsinrättning kan bli engagerad  På begäran av sam- verkande myndigheter RTiB skall larmas på följande kriterier (för hela Västra Götalandsregionen)  På begäran av smitt- skyddsverksamheten  Vid information från centrala myndigheter (t ex Socialstyrelsen, Länsstyrelsen)  Interna störningar, väder- varningar, evakueringar  Stöd till SOS Alarm och råd- givande till sjukvårdsinrättning

9 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofcontainer (2 st) Falköping och Mark Sjukvårdsvagn (4 st) Fast saneringsanläggning (4 st) Fasta saneringsanläggningar och mobila katastrofresurser

10 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Regionala sjukvårdsresurser •Regionala sjukvårdsresurser bemannas av prehospital sjukvårdspersonal. •Regionala sjukvårdsgrupper har utgått från och med den 1 februari 2013. Har ersatts med prehospital sjukvårdspersonal (beslut i RKMK 2012-11-01 p 2). •Regionala sjukvårdsresurser aktiveras av RTiB.

11 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Begreppsdefinitioner Allvarlig händelse En händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. CBRNE C – Kemiska ämnen B – Biologiska ämnen R – Radiologiska ämnen N – Nukleära ämnen E – Explosiva ämnen Farliga ämnen kan användas som ett samlingsnamn för CBRNE

12 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Begreppsdefinitioner Hänvisning till Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/krisberedskap Se även SOSFS 2005:13 (M) kap 2

13 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Intranätet http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomrad en/Krisberedskap-och-sakerhet/PKMC/ Internet www.vgregion.se/pkmc


Ladda ner ppt "Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 49 kommuner 1 600 000 invånare 19 sjukhus Närmare 200 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser