Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredskapsplanering samhällsviktiga transporter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredskapsplanering samhällsviktiga transporter"— Presentationens avskrift:

1 Beredskapsplanering samhällsviktiga transporter
Jan-Åke Holmdahl

2 Falun Falun administrativt och kulturellt centrum för Dalarna
innevånare / i tätorten yrkesarbetande

3 Geografiskt områdesansvar
Kommunen har i sitt ansvar, att verka för en samverkan och ledning vid inträffade allvarliga händelser, att säkerställa egna samhällsviktiga verksamheters drift och tillgänglighet, att framta och levandehålla en plan för hur en allvarlig händelse ska hanteras.

4 Fyra ben Samverkan Omvärldsbevakning Risk och sårbarhetsanalys
Organisation och planering

5 Risk och sårbarhetsanalys
Utdrag ur RSA 2011 – 2014 En annan kritisk faktor för vägtransporter är bränsleförsörjning. Eftersom vi lever i ett just in time samhälle skulle ett långvarit elavbrott, eller en allvarlig bränslebrist situation och eller en omfattande arbetsmarknadskonflikt snabbt skapa stora problem för samhället.

6 Organisation & planering
För att i möjligaste mån kunna säkerställa nödvändig kontinuitet i samhällsviktiga verksamheter har planer framtagits för bland annat följande områden Transporter Bränslen och drivmedel Reservanordningar el och vattenförsörjning

7 Samhällsviktiga transporter
Varu- och bränsletransporter Sjukvård och omvårdnad Lag och ordningshållning Person och kollektivtrafik Penning- och posthantering Väghållningsfordon Etc.

8 Varutransporter Livsmedelstransporter, grossist – detaljhandel – landstings och eller kommunala storkök och dess mottagare, bl. a ca 2000 äldre som får mat till bostaden. Drivmedels och bränsletransporter, tätortens kraftvärmeverk behöver vid stark kyla två långtradare i timmen med flis och pellets. Post och godstransporter Företag, sjukvårdsinrättningar och serviceboenden är beroende av dagliga transporter.

9 2 fredags händelser 2 Äldre boenden i Svartnäs (12 pensionärer)
Slut på eldningsolja Dag för invigning av vinter OS 5 + 2 hyreshus i Sågmyra (60 tal bebodda lägenheter) Slut på pellets, behov ca 20 ton Gemensam nämnare privatägda fastigheter glesbygd, ingen konkursförvaltare utsedd, ägare och driftpersonal spårlöst försvunna. 2 alternativ låt husen frysa sönder och evakuera de boende, eller fixa bränsle, transport och driftpersonal

10 Reflektion Portalorganisation
Vi såg att våra normala rutiner, avtal och kontaktlistor m.m inte fungerade vid snabbt uppkomna händelser, vi behövde tänka nytt. Uppdrag Kommunens frivilliga insatsstyrka (FRG) fick i uppdrag att identifiera kompetenser och resurser av skilda slag inom kommunens gränser. En person arbetade heltid i ett år med projektet Falu Kraft. Projektet ledstjärna, vardagsnytta

11 Resultat Falu Kraft I dag en virtuell organisation med mer än 400 anslutna aktörer. Levandehålls av kommunens frivilliga insatsstyrka, via särskilt riktat anslag. Exempel på insatser 2012 – - resurser till polis vid två eftersök - resurser vid omfattande avbrott i dricksvattenförsörjningen - akut skyddsåtgärd i regleringsdamm

12 Beredskapsplan bränsleförsörjning
Planen blev ett av flera resultat av samverkan inom portalorganisationen

13 Egna slutsatser Att bygga och levandehålla en stödfunktion eller
organisation, som enbart ska träda i kraft vid extra ordinära mycket sällan förekommande händelser måste vara extremt svårt. Vardagsnyttan dvs. att resurser kommer till operativt användande är en framgångsfaktor. En annan framgångsfaktor i ett nätverk som Falu Kraft, är att aktörerna ser egennytta.


Ladda ner ppt "Beredskapsplanering samhällsviktiga transporter"

Liknande presentationer


Google-annonser