Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling Bengt Rydell, SGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling Bengt Rydell, SGI."— Presentationens avskrift:

1 Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling Bengt Rydell, SGI

2 Samverkan i branschen Data levereras av utförare av undersökningar – geotekniska konsulter på uppdrag av: • Kommuner – planeringsunderlag och bygglov • Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande • Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik

3 Geoteknisk sektorsportal – en gemensam resurs •Geotekniska undersökningsresultat - inga värderingar eller projekteringsunderlag •Standardiserad materialprovning •Frivilligt att lämna uppgifter •Gemensam nationell arkivresurs •Tillgång till större mängd data

4 Nya undersökningar •Digitala data levereras till Geoteknisk sektorsportal •Regleras vid upphandling •Normal rutin i samband med slutleverans till beställare •Enkla rutiner och system för leverans och uttag av data

5 Befintliga undersökningar •Insamlas och levereras till Geoteknisk sektorsportal när de aktualiseras •Arbetet regleras vid upphandling av undersökning •Digitala data – via GeoSuite till WMS •Analoga data – via redigeringsapplikation

6 Användning och publicering Nyttjanderätt ABK 09 Kap 7 §1* - Användning för överenskommet ändamål -Offentlighetsprincipen Kompletteras med - leverans till Geoteknisk sektorsportal

7 Tillgång och äganderätt Äganderätt ABK 09 Kap 7 §8* - Konsult har äganderätt handlingar och underliggande datafiler -Ingen skyldighet för konsulten att arkivera Kompletteras med -Ev ändring av äganderätt -Tillgång via Geoteknisk sektorsportal

8 Ansvar för uppgifter Ansvar för skada ABK 09 Kap 5 - Konsultens ansvar för skada Kompletteras med Friskrivning av ansvar - fel vid användning av data - förändring av levererade data - fel i rådata

9 Data från Nationella geodataportalen Exempel på hantering av licensupplåtelse, friskrivning mm för borrhål utförda i GÄU • I Göta älvutredningen (GÄU) exponeras utförda borrhål, utredd sektion, stabilitetsberäkningar, skredrisker mm på geodata.se (nedladdningsbart datapaket på geodata.se och som WMS på gis.swedgeo.se) • Utförda borrhål inklusive plansymboler och profilritningar utgör en metadatapost

10 Metadata i Nationella geodataportalen I metadataposten framgår juridik/rättsliga restriktioner

11 Begränsning av ansvar vid användning Hänvisning till licensavtal för användning (som finns i Samverkansavtalet för Geodatasamverkan) med bl a friskrivningsklausuler

12 Att diskutera •Geoteknisk sektorsportal – en gemensam resurs •Nyttjanderätt •Äganderätt •Ansvar


Ladda ner ppt "Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling Bengt Rydell, SGI."

Liknande presentationer


Google-annonser