Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Öberg, SGI Delegationen för ras- och skredfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Öberg, SGI Delegationen för ras- och skredfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Geoteknisk sektorsportal – snabb och enkel tillgång till geotekniska undersökningar
Mats Öberg, SGI Delegationen för ras- och skredfrågor 5 mars 2013, Göteborg

2 Från borrbandvagn till Geodataportalen

3 Vad är en geoteknisk undersökning?
Undersökning i fält …och på laboratorium

4 Redovisning av undersökningar

5 Varför Geoteknisk sektorsportal?
Behov av geotekniska förhållanden som underlag för fysisk planering, byggande och krisberedskap Syftet är samla utförda geotekniska undersökningar i Sverige och göra dessa tillgängliga på Geodataportalen Innehåll undersökningar med digitala data – löpande inlagring analoga/pappersbaserade undersökningar när de aktualiseras

6 Organisation SGI är ansvarig organisation med samordnare/redaktör
- drift, förvaltning och vidareutveckling - redigeringsapplikation för analogt lagrade undersökningar - digitalt lagrade undersökningar – ”Branschens geotekniska arkiv” Struktur/system för insamling och leverans av data Samordningsgrupp med LM, SGI, SGU, TRV och SKL

7 Dataleverantörer Kommuner – planeringsunderlag och bygglov
Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik Data levereras av utförare av undersökningar

8 1 mars 13: Över 5000 områden

9

10 geotekniska undersökningsområden
Demo, registrering av geotekniska undersökningsområden

11 Registrering och uppladdning shp-filer
för geotekniska undersökningsområden - startläge

12 Arbetsgång – registrera nytt område i webbappliaktionen
1. Zooma in till aktuellt registreringsområde (Zoom in/ut med mushjul eller tangentbordets +/- Panorera med mus eller piltangenter). 2. Välj först, med droplisten, vilken typ av objekt (linje, yta eller punkt) som skall ritas

13 3. Rita objekt 4. Avsluta med dubbelklick – attributtabellen dyker upp

14 5. Fyll i åtminstone de fem obligatoriska (markerade med *) fälten
6. Spara Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara

15 Öva gärna i ”Testområde” (öster om Stockholm i Östersjön)
Ta bort (klicka på objektet, välj Ta bort) från testområdet efter övning Vid borttagning objekt rekommenderas starkt att ladda om sidan (Funktionstangent F5 t ex) för att rensa från cachad grafik !

16 Övriga editeringsfunktioner 1
Ändra befintliga geometrier (eller attribut): Klicka på objektet, välj Redigera, dra i de orange ringarna Tryck på spara Avbryt oönskad/felaktig/påbörjad editering

17 Övriga editeringsfunktioner 2
Klicka igenom flera på varandra liggande objekt, och välj vilket som önskar studeras/redigeras Det valda objektets attribut visas och geometrin rödmarkeras Avbryt redigering om så önskas genom att klicka i kartan

18 Övriga editeringsfunktioner 3
Rita linjer eller punkter Punkt Linje, vald för editering

19 1 Vid klick på denna kommer en enkel dialogruta upp, där man pekar ut en zip-fil från lokal disk Shp-fil (yta, linje eller punkt) som skall uppladdas måste uppfylla ett antal villkor för att det skall fungera: Shp-filen (och shx, dbf, prj) måste heta guomr2012.shp (inte guomr2012_polygon.shp, guomr_kommunen.shp eller något annat!). Länk till nedladdning av av korrekta exempel-shp-filer finns på startsidan – ladda ner och studera dem). Shp-filen (och shx, dbf, prj) måste zippas, men zip-filen kan ha godtyckligt namn (t ex guomr2012_polygon.zip men som innehåller guomr2012.shp etc) Det är zip-filen som skall pekas ut vid uppladdning (inte shp-filen) Koordinatsystem måste vara SWEREF99TM Använda fält i attributstrukturen (se nästa sida) måste uppfyllas vad gäller fältnamn och fälttyp. Samtliga fält behöver dock inte vara med1 – hela attributstrukturen kommer att etableras=finns redan i mottagande databas. De obligatoriska fälten2 behöver inte vara ifyllda, även om detta är önskvärt. I dess enklast form så fungerar det med endast ett fält, t ex ”namn”. Övriga fält blir tomma. Vid ev. efterföljande registrering via webbapplikationen måste dock dessa fält fyllas i för att kunna spara en post.

20 2 Alltså i överensstämmelse med rapporten från 2012 (SGI_v625) men med tillägget betr. fältet geofysik. Fältet geofysik är egentligen bara tillämpligt i linjer men kan (men måste inte) finnas med i även punkt- och yt-shp. I fältet kan textsträng med 50 tecken fyllas i , t ex ”JA” eller ”SGU undersökning abc123”

21 Rätt- och felmeddelanden 3
Shp uppladdad och inläst, visas i kartan OBS! En uppladdad shp lägger till data i databasen ”rått” och har ingen funktion som t ex jämförelse om det redan finns befintliga geometrier i databasen. Det ger risk för dubbellagring av objekt. Detta skall man vara medveten om och sättet ni arbetar på måste funderas igenom. Fel på shp-fil-namn! 3 Avvakta med att klicka på något till uppladdningsrutan släckts! (Noterat: Om du pekar ut guomr2012.shp (=fel) istället för *.zip (=rätt), så kommer applikationen att säga ok men inget läses in/visas. Detta är en liten bugg) Fel på fältnamn (t ex ”orginalid” istället för det rätta ”originalid” eller ”beställare” istf ”bestallare”) För brett fält i shp-filen (applikationen trunkerar inte…)


Ladda ner ppt "Mats Öberg, SGI Delegationen för ras- och skredfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser