Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv."— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv

2 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Göta älvutredningen 2009-2011 Ett riktat regeringsuppdrag - utreda skredrisker i Göta Älvdalen med hänsyn till klimatanpassning. Ca 100 Mkr under 3 år. Terrängmodell Svarta områden = tidigare utförda skredriskanalyser (1995-2005)

3 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Skred, ett 3D-problem… Topografi Geologi Hydrologi Tuve 1977 Småröd 2006 SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg, Malmö, Sundsvall, Borlänge, Sthlm Jordskred Sicilien feb2010 - http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article6613006.abhttp://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article6613006.ab

4 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Flera glidytor med olika säkerhetsfaktorer

5 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Utsnitt ur terrängmodell (laserscanning och multibeam-ekolodning) 3Dpdf-er... Ombearbetad terrängmodell SWE99TM RH2000. Laserscanning land och multibeam-ekolodning älven. Noggrannhet ca 0,2m i 1m grid. (jämför Lantmäteriets kommande nationella höjdmodell med noggrannhet ca 0,2m-0,3m i 2m grid).

6 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Sjömätning Bild: Sjöfartsverket

7 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Jordartsdata och sonderingar

8 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Översvämningsscenarier Några myndigheter och organisationer inblandade i GötaÄlv-problematiken

9 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 GIS på SGI  GIS-arkitekter/ingenjörer - Mats Öberg (fd Länsstyrelserna) och Johan Axelsson (fd Försvarsmakten)  Ny GIS-plattform och struktur: ESRI och OpenSource, Databaslagring (PostgreSQL), SWEREF99TM (FME), GIS i fält (handhållna enheter. GPS- kamera).  GIS-analys – hydrologi, översvämning, kvicklera-kartering, skredkostnadsmodellering, miljökonsekvenser (riskobjekt/skyddsobjekt - MIFO förorenande områden, AB-anläggningar, naturvård, markvärden etc).  WebbGIS-tittskåp med tiotusentals borrhål, topografi och jordartsgeologi, GPS fältfoto, ortofoto, befintliga skredriskanalyser, riskobjekt mm  Deltagande i INSPIRE-arbetet, nationell geodatasamverkan

10 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Utsnitt ur internt tittskåp (ArcGISServer WebADF)

11 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 GIS i fält

12 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 PostgreSQL ArcSDE PostGIS datatyp ArcGIS Server ArcGIS (Acad) QGISArcGISServerMapGuide Klienter Server/tjänster Data-lager OpenSource Ext WMS  Intern GIS-plattform PostgreSQL/PostGIS (schematiskt) Filer (FME) desktopwebb Read/Write Read DMZ

13 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Exempel på redovisning av en skredriskanalys

14 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 1759 0.6 km GIS-analys

15 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Del av underlag för konsekvensbedömning Maria Åkesson, Geol. Inst, LU 

16 mats.oberg@swedgeo.se/2010-04-29 Kommande tjänster på Internet/Extranet:  SGI är en av ca 25 dataproducerande myndigheter i Sverige och skall 2013 enligt INSPIRE-direktivet/miljöinformationslagen tillhandahålla erosionskarteringar Sverige och skredriskanalyser GötaÄlv  Underhandsmaterial kommer att visas i webbGIS-tittskåp på ”extranet” (lösenordsskyddat på Internet) i dialog med kommun och andra berörda myndigheter


Ladda ner ppt "GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv."

Liknande presentationer


Google-annonser