Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform (tillämpning riskinventering) Mats Öberg, SGI Kartdagar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform (tillämpning riskinventering) Mats Öberg, SGI Kartdagar,"— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 1 OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform (tillämpning riskinventering) Mats Öberg, SGI Kartdagar, Session 6C 20mars2014, Jönköping

2 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 2 Vad arbetar SGI med? Från http://gis.swedgeo.se/skred/http://gis.swedgeo.se/skred/ (~1200, jmfr. Norge >10.000) Surte 1950, 1 död, 300 hemlösa, 30 skadade hus Tuve 1977, 9 döda, 300 skadade Småröd 2006, samhällskostnad > 500 Mkr Trigger: felaktig placering av fyllnadsmassor (mekanisk utlösare alltså) Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggnings- verksamhet SGI utreder potentiella skred- riskområden, bl a mht klimat- förändringar. (Risk = sannolikhet * konsekvenser) Uppdrag: Minska riskerna för ras, skred och stranderosion

3 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 3 3D-visualisering (gis.swedgeo.se) Klimat- och sårbarhetsutredn. (gis.swegeo.se/nks) Markstabilitetsutredningar Sättningsmätningar Göteborg (underlag för jämförelse med Terrasar X radar, med METRIA) Stranderosion mha DAF (med Lm, SGU, Lst)

4 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 4 Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga parametrar för att bedöma förutsättningar för skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett skred) är däremot mer omfattande. Skredriskanalys är ett 3D problem och GIS/data-intensivt… Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi, lagerföljder (lösa jordar som silt och lera) Hydrologi Mekanik – pådrivande och mothållande krafter (vilka t ex ändras vid bebyggelse resp. ändrade vattennivåer) Erosion – befintliga och ändrade flöden i älven påverkar topografi/ geometri på lång sikt…. Nederbörd – kan öka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera) Påverkansfaktorer för skred och ras

5 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 5 Sannolikhet Konsekvens (Mkr) Risk Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Förutsättningarna ändras under gång  måste kunna köra modellerna om och om igen (~100tals gånger) INTERSECT av SKLASS och KKLASS  RISK

6 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 6 Komponenter i SGI’s GIS-plattform bat-script till utsidan Desktop/analys FME Desktop (ESRI Edition) Delta DPS Matlab ArcGIS Desktop (Spatial Analyst 3D Analyst) ArcGIS Desktop (Spatial Analyst 3D Analyst) QGIS (påbörjat) QGIS (påbörjat) Server/REST/WMS/API PostgreSQL Geoserver ArcGIS Server GeoExplorer (OpenGeoSuite) Tester ArcGIS JS API (ArcGIS Online) Tester ArcGIS JS API (ArcGIS Online) vissa lager PostgreSQL Geoserver OpenLayers

7 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 7 Typiska användningsområden ArcGIS – analys där ett antal Tools används i Model Builder CLIPDISSOLVEBUFFER UNION INTERSECTSPATIAL JOIN APPEND CALCULATE VALUE FISHNET DataDrivenPages (multiple PDF create) GEOTAGGED PHOTOS POLY2RASTER RECLASS RESAMPLE ASCII2RASTER iterateMOSAIC HILLSHADE MAP ALGEBRA EUCLIDIAN ALLOCATION ZONAL STATSTICS

8 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 8 ASCII2RASTER iterate, HILLSHADE, MOSAIC (import av LM NH2+, sjömätningsdata mm)

9 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 9 GPS- och riktningstaggade foton

10 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 10 Jag väntar/hoppas på ArcGIS Javascript Builder… ArcGIS JS API editor för GPS-taggade foton

11 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 11 Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion

12 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 12 Användartittskåp - GeoExplorer Helt WMS-baserad (Geoserver, ArcGIS Server etc), snabbt, TOC med trädstruktur och LegendGraphics

13 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 13 QGIS För underhands/arbetsdata, Kan utgöra diggskåp (editering  FME till ArcSDE master)

14 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 14 Utsidan (gis.swedgeo.se)

15 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 15 Geotekniska undersökningsområden Geodata.se – Geoteknisk sektorsportal är några tematiska WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer GeoSuite-projekt med korrektplansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR

16 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 16 OpenLayers, SQL server

17 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 17 WFS-T editering, postgreSQL

18 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2014-03-07 18 Skulle vi klara oss med bara ArcGIS? Skulle vi klara oss med bara OpenSource GIS? Ja, förmodligen Skulle vi klara oss utan FME och Matlab? Ja, förmodligen ”System kommer och går, data består” Nej, knappast


Ladda ner ppt "1 OpenSource och ArcGIS kompletterar varandra i SGI’s plattform (tillämpning riskinventering) Mats Öberg, SGI Kartdagar,"

Liknande presentationer


Google-annonser