Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassning till ett förändrat klimat Länsstyrelserna har i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat Anpassa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassning till ett förändrat klimat Länsstyrelserna har i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat Anpassa."— Presentationens avskrift:

1 Anpassning till ett förändrat klimat Länsstyrelserna har i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat Anpassa samhället till långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser för att minska samhällets sårbarhet

2 Klimatförändringar i Norrbotten Beräknad framtida förändring av temperatur, jämfört med tidsperioden1961-1990 för åren 2021 – 2050 2069 - 2098

3 Klimatförändringar i Norrbotten Beräknad framtida förändring av vintertemperatur, jämfört med tidsperioden1961-1990 för åren 2021 – 2050 2069 - 2098

4 Klimatförändringar i Norrbotten Beräknad framtida förändring av nederbörd, jämfört med tidsperioden 1961-1990 för åren 2021 – 2050 2069 – 2098

5 Snötäcke Beräknad framtida förändring av antal snödagar jämfört år 1963-1992 2021-2050 2069-2098

6 Konsekvenser av klimatförändringar Nollgenomgångarökar vintertid Avrinningförändrad säsongsdynamik, ökad medelvattenföring Markförhållandenmer skred, ras Vegetationsperiod1-2 månader längre Islossning15-25 dagar tidigare OBS! Varierar i länet

7 Konsekvenser - samhällsområden Kommunikationer Tekniska försörjningssystem Bebyggelse och byggnader Areella näringar och turism Naturmiljö och miljömål Människors hälsa Omvärldsförändringarnas påverkan

8 Några av Länsstyrelsens insatser Utredning Risk- och sårbarhet för dricksvatten Utveckling stabilitetskartering Klimat- och sårbarhetsanalys – Norrbotten Yttranden planärenden Regional vattenförsörjningsplan Medverkan på nationell nivå Informationsinsatser

9 Kommunutredningar

10 Innehåll kommunutredning Hur klimatförändringen kan bli i den egna kommunen Ev. påverkan översvämning, ras, skred och erosion Konsekvenser av klimatförändring för samhällsviktiga områden Förslag till åtgärder för att minska sårbarhet Metod för arbete med anpassning till förändrat klimat Följande områden belyses för varje kommun: Kommunikationer Bebyggelse och kulturmiljöer Tekniska försörjningssystem (VA-system) Hälsa Näringsliv

11 Klimatanpassning i fysisk planering

12 Förebygga och minimera negativa effekter av klimatförändringar. Särskilda anpassningar behövs för att hantera temperaturförändringar och de konsekvenser detta medför (markstabilitet, nollgenomgångar), ökad nederbörd, ras, skred, erosion. Tillämpa en högre säkerhetsnivå i planförfarandet (PBL) Skyldighet att ta hänsyn till dessa risker vid planering av ny bebyggelse.

13 Under 2014 Regional handlingsplan för klimatanpassning Vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Färdig juni 2014

14 Tack för att ni lyssnade! www.smhi.se/klimatanpassningsportalen www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/klimat- och-energi Micael Bredefeldt, Länsstyrelsen i Norrbotten micael.bredefeldt@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Anpassning till ett förändrat klimat Länsstyrelserna har i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat Anpassa."

Liknande presentationer


Google-annonser