Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansprojekt Struktur och innehåll för dagvattenstrategi i ett förändrat klimat VA-mässan 2014 Tomas Ekelund Samordnare för Klimatanpassning Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansprojekt Struktur och innehåll för dagvattenstrategi i ett förändrat klimat VA-mässan 2014 Tomas Ekelund Samordnare för Klimatanpassning Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansprojekt Struktur och innehåll för dagvattenstrategi i ett förändrat klimat VA-mässan 2014 Tomas Ekelund Samordnare för Klimatanpassning Länsstyrelsen i Jönköpings län

2 Strategi med vision och mål Klimat- och energistrategi (år 2010)– med vision och mål till år 2050 Visionen innebär: … behovet av energi minskar med knappt 40 procent (jmf år 2007)samt att länet blir självförsörjande och ett överskott av förnybar energi kan säljas. Övergripande mål: År 2050 är energianvändningen mindre än 8 000 GWh. År 2050 producerar vi minst 9 000 GWh förnybar energi. År 2050 är utsläppen av koldioxid lägre än 1 ton per år och invånare. Målet avser endast koldioxid och inte övriga växthusgaser.

3 Klimat- och energistrategin Delmål klimatanpassning År 2015 har alla kommuner identifierat och analyserat riskerna för översvämningar, ras, skred och erosion, beaktat riskerna i den fysiska planeringen samt tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av befintlig bebyggd miljö för ett förändrat klimat.

4 Klimatrådet för Jönköpings län

5 Klimatrådet beslutade 2012 om tillsätta arbetsgrupp Gemensamman riktlinjer och rekommendationer för hållbar dagvatten hantering i ett förändrat klimat Sommar 2013, förfrågan om deltagande i länsgemensam arbetsgrupp för hållbar dagvattenhantering Önskemål från kommunerna om gemensamt projekt ArbetsgruppReferensgrupp 18 personer7 personer 7 kommuner, Emåförbundet och Länsstyrelsen 3 kommuner och Länsstyrelsen

6 Länsarbetsgruppen hållbar dagvattenhantering Första träffen februari 2014 Aktuellt läge i kommunerna Struktur Innehåll Utformning Arbetsfördelning Samverkan mellan kommunerna Samverkan inom kommunen Kunskapsinhämtning Klimatanpassning i strategin Breda diskussioner

7 Länsarbetsgruppen hållbar dagvattenhantering Följande träffar (4 stycken) Fortsatta diskussioner om innehåll Ansvarsförhållanden inom kommunen Öppna lösningar kontra rörledning Recipienter Svenskt Vatten bjuds in – nya idéer föds Deltagarna jobbar med uppgiften på respektive kommun Konkreta förslag växer fram Förslag omvärderas i gruppen efter diskussion Hemuppgifter

8 Länsarbetsgruppen hållbar dagvattenhantering Var står vi idag? En struktur till mall är framtagen där klimatanpassning inkluderas Kommunerna jobbar aktivt med dagvattenstrategier Exempel Positivt! Samverkan mellan kommunerna och Länsstyrelsen Stort informationsutbyte mellan kommunerna Stor hjälper liten Klimatanpassningstänk Problem! Dagvattenhantering är komplext Utmaning att få med klimatförändringar och klimatanpassning Resursproblem – tiden räcker inte till Underskattar tidsåtgången

9

10 Dagvattnet delas in i tre grupper (låga, måttliga eller höga) beroende på innehåll av föroreningar samt risk för negativa biologiska effekter. Klassificeringen bygger på de fem klasser som finns i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag [4], där de tre lägsta klasserna har förts samman till en. MarkanvändningFöroreningshalterReningsbehov Ja Reningsbehov Nej Typ av rening TungmetallNärsalter

11 Frågor? Tomas Ekelund Samordnare Klimatanpassning Länsstyrelsen i Jönköpings län tomas.ekelund@lansstyrelsen.se 010-223 62 42 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Samverkansprojekt Struktur och innehåll för dagvattenstrategi i ett förändrat klimat VA-mässan 2014 Tomas Ekelund Samordnare för Klimatanpassning Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser