Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassning – brett arbete som spänner över hela samhället Länsstyrelserna regionalt ledarskap –Samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassning – brett arbete som spänner över hela samhället Länsstyrelserna regionalt ledarskap –Samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett."— Presentationens avskrift:

1

2 Anpassning – brett arbete som spänner över hela samhället Länsstyrelserna regionalt ledarskap –Samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat Myndigheter –Specifika uppdrag till berörda myndigheter, bl.a. SIG, MSB och SMHI, Lantmäteriet, Boverket… Kommuner –Flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning kan och bör ske

3 Länsstyrelsens uppdrag Propositionen en sammanhållen klimat- och energipolitik (2008/09:162) –Uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå –För ändamålet har anvisats totalt 25 miljoner kr per år för perioden 2009-2011

4 Länsstyrelsens roll Samordna, leda och stödja klimatarbetet Föreslå och genomföra åtgärder i samverkan

5 Vår vision ”Genom framsynt samhällsplanering och genomförda anpassnings- åtgärder har länet en god beredskap för ett förändrat klimat. Försörjning, konsumtion och produktion i Västerbotten präglas av energieffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. Den goda tillgången på naturresurser, areell produktion och förnybara energikällor från jord, skog, sol, vind och vatten har tagits tillvara och medfört att länet har en trygg, miljövänlig och effektiv försörjningssituation. Människor, företag och organisationer i Västerbotten bidrar på så sätt aktivt till att förbättra den globala klimatsituationen samtidigt som det skapas ökade inkomster, fler jobb och nya företag i länet.”

6 Prioriterade områden och åtgärder Hållbar samhällsplanering, byggande och boende Hållbart resande och energieffektiva transporter Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Hållbar natur- och kulturmiljö Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa

7 Prioriterade områden och åtgärder Hantera / begränsa klimatförändringar Energiomställning Klimatanpassning Ökad andel förnybar energi Ökad beredskap för följd- effekter av ett förändrat klimat Mer effektiv energianvändning Ta tillvara affärsmöjligheter i klimatförändringens spår

8 Klimatarbetet - steg för steg Följ upp, värdera Genomför åtgärder Planera och organisera Prioritera åtgärdsmål och aktiviteter Formulera långsiktiga, ”smarta” mål Gemensam policy och strategiska vägval Vision

9 Klimatarbetet - steg för steg Följ upp, värdera Genomför åtgärder Planera och organisera Prioritera åtgärdsmål och aktiviteter Formulera långsiktiga, ”smarta” mål Gemensam policy och strategiska vägval Vision

10 Klimatarbetet - steg för steg Följ upp, värdera Genomför åtgärder Planera och organisera Prioritera åtgärdsmål och aktiviteter Formulera långsiktiga, ”smarta” mål Gemensam policy och strategiska vägval Vision Inleds våren 2010

11 Samverkande parter Alla kommuner i Västerbottens län i samverkan med:

12

13

14


Ladda ner ppt "Anpassning – brett arbete som spänner över hela samhället Länsstyrelserna regionalt ledarskap –Samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett."

Liknande presentationer


Google-annonser