Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag på Kunskapscentrum 2014 Åsa Sjöström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag på Kunskapscentrum 2014 Åsa Sjöström."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag på Kunskapscentrum 2014 Åsa Sjöström

2 1.Vägledning för användande av klimatscenarier 2.Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 3.Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen Dessutom:  SMHI medverkar i dricksvattenutredningen  Projekt ”Nedskalning av RCP scenarier” Tre nya regeringsuppdrag med klimatanknytning:

3 1.Vägledning för användande av klimatscenarier Underlätta olika aktörers klimatanpassningsarbete genom att göra det tydligt hur klimatscenarier kan användas i olika situationer relevanta för samhällsområden där klimatanpassning är nödvändig. Slutdatum: 12 december 2014 Projektledare: Gunn Persson Budget: 400kkr

4 2.Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Ett underlag för att bedöma framstegen i arbetet med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat och för att säkra att arbetet med anpassning fort­skrider på ett ändamålsenligt sätt, att de mest angelägna insatserna kan prioriteras och att belysa hur tvärsektoriellt samarbete kan utvecklas. Slutdatum: 31 december 2014 Projektledare: Lotta Andersson Budget: 1,7mkr

5 3.Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen Sammanställning av aktuell forskning och kunskap om klimatförändringar med relevans för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 och visionen att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären samt regionalisering av globala scenarier. Slutdatum: 30 november 2014 Projektledare: Åsa Sjöström (tillsvidare) Budget: 2mkr

6 SMHI medverkar i dricksvattenutredningen En särskild utredare ska gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet med utredningen är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och på lång sikt, och i förekommande fall föreslå lämpliga åtgärder. Utgångspunkten ska vara klimatförändringarnas förväntade effekter på dricksvattenförsörjningen och hur risker med bland annat kemiska ämnen och skydd för dricksvattenförsörjningen och råvattentäkter på ett riskbaserat och systematiskt sätt ska kunna hanteras. Slutdatum: 30 juni 2015 Projektledare SMHI: Anna Eklund

7 Projekt ”Nedskalning av RCP scenarier” 1. Bearbetning av RCP-scenarier med DBS metodik 2. Tolkning och analys av DBS-bearbetade RCP- scenarier 3. Hydrologisk tillämpning och analys för Sverige med RCP-scenarier (4. Standardiserade länsrapporter) Slutdatum (del 1-3): 30 november 2014 Projektledare: Elin Sjökvist Budget (del 1-3): 2 mkr

8 Åtgärdsfliken på portalen (verktyg, goda exempel) Kunskapsbanksartiklar, klimatinformation ”Nya” frågor: hälsa och omvärldsbevakning Seminarium i samband med IPCC WG II Klimatanpassning Sverige 2014 (24 september) Klimatanpassingshalvdag i Almedalen 1 juli Informationsmaterial om kustnära byggande Kartläggning av möjligheter i Horizon 2020 Annat på gång på kunskapscentrum 2014


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag på Kunskapscentrum 2014 Åsa Sjöström."

Liknande presentationer


Google-annonser