Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatmodellering i perspektiv Rossby Centre Socio-ekonomisk världsutveckling Utsläpp Atmosfärens sammansättning Globalt klimat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatmodellering i perspektiv Rossby Centre Socio-ekonomisk världsutveckling Utsläpp Atmosfärens sammansättning Globalt klimat."— Presentationens avskrift:

1 Klimatmodellering i perspektiv Markku.Rummukainen@smhi.se Rossby Centre Socio-ekonomisk världsutveckling Utsläpp Atmosfärens sammansättning Globalt klimat Regionala klimat Effekter

2 2014-06-20 Signatur Det är inte fråga om • att vänta på perfekta klimatmodeller. • att fråga efter klimatprognoser som svarar t ex på frågan om hur varmt det blir. • klimatmodellerare som kan samhällets alla olika verksamheter i detalj.

3 2014-06-20 Signatur Det är fråga om… • klimatmodeller som löpande vidareutvecklas, men redan är användbara, och nödvändiga. • att ”+2 grader” är ett väldigt tufft globalt mål (ca +3 grader i vår region). • klimatmodellerare som kan sina modeller, temperatur osv., beräknar index, och vill lära sig mer av avnämare.

4 2014-06-20 Signatur Utsläppsfrågan (+kolets kretslopp)Även naturliga variationer Ofullkomliga klimatmodeller och klimatforskare Tre skäl till klimatscenarier i st f –prognoser

5 2014-06-20 Signatur Källa: IPCC, 2001 Alltså, klimatet kommer att förändras än mer under 2000-talet … och utsikterna är ovanligt varma. Beräknad temperaturförändring (ºC) +1,4ºC +5,8ºC År 1900-talet: +0,6°C

6 Avn: ”Dessa klimatforskare och deras modeller… Hur mycket varmare kommer det att bli då?” 1,5-4,5°C (IPCC, 1990) 1-3,5°C (IPCC, 1995) ”2°C” 1,4-5,8°C (IPCC, 2001)

7 2014-06-20 Signatur Kf: ”Ja, hur blir med utsläppen nu igen?” Bolin and Khesgi, PNAS 98:9, 2001

8 2014-06-20 Signatur Kf: ”TCR i CMIP2/19 modeller: ΔT glob =1.1-3.1°C, ΔT Nordic =0.2-6.4°C” Räisänen, 2001

9 2014-06-20 Signatur Utsikterna för 2000-talet: Kontinuerliga klimatförändringar även i Sverige Ett scenario för temperaturens förändring från 1961-1990 Kjellström et al. 2005

10 2014-06-20 Signatur Regionalmodellering Utsläppsscenarier, Global modellering Avn+Kf: “Och, du, hur kommer vi att påverkas nu igen?” Tolkningar och effektstudier, inklusive scenarier om andra drivkrafter Semadeni-Davies 2004

11 2014-06-20 Signatur Klimatmodellering, analys och beslut skall handla om sannolikheter och risker J. Räisänen, personal communication Klimatscenarier, som uttryckta så här kanske ändå blir klimatprognoser? … men de behöver kombineras med bra kunskaper om system och verksamheter.

12 2014-06-20 Signatur Dvs. • Det finns flera klimatmodeller. • Klimatscenarier, ej klimatprognoser. Dock… • Klimatmodelleringar behöver kombineras med kunskaper om samhällets system och verksamheter. • Idag: – Kvalitativ, men robust, helhetsbild av förväntad utveckling, med kvantitativa scenarioexempel som går att omsätta i kartläggningar av sårbarheter. • Målbild: – Kvantitativ helhetsbild i termer av sannolikheter och risker: Riskhantering på säkrare grund.


Ladda ner ppt "Klimatmodellering i perspektiv Rossby Centre Socio-ekonomisk världsutveckling Utsläpp Atmosfärens sammansättning Globalt klimat."

Liknande presentationer


Google-annonser