Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenregleringen i Mörrumsån, Växjö kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenregleringen i Mörrumsån, Växjö kommun"— Presentationens avskrift:

1 Vattenregleringen i Mörrumsån, Växjö kommun
Andreas Hedrén, Växjö kommun

2 Bakgrund till kommunens vattenreglering
1970-talet: Vattenbrist, fr a i Helgasjön. Vatten används (sjöar töms) för kraft och industri. Ca 1980: inköp av regleringsrätter av Sydkraft 1980-talet: investeringar i reglering, vattenkraft. Högre sommarvattennivåer. Ny vattendom för Örken Ca 2000: Fiskvägar vid vattenkraftverken 2004: Kraftiga översvämningar. Det nya klimatet – är det redan verklighet?

3 Mörrumsåns avrinningsområde och regleringsrätter i Växjö kommuns ägo
Lidekvarn Klavreström Hamborgs kvarn Böksholm Hjulatorp Varetorp Åby Barsbro Rottnekvarn Helgevärma Åryd Ingelstad Hanefors

4 MIKE 11-modell och varningssystemet Flood Watch för övre Mörrumsån
: Konsultuppdrag: Hur höga kan vattennivåerna bli i vattendraget? Vilka områden riskerar att översvämmas vid olika flöden? Vilka tänkbara åtgärder finns? (t ex regleringsalternativ, muddring, och vallar) Etablera ett varnings- och prognossystem

5 Översvämningskartering

6 Modellens överensstämmelse med uppmätta nivåer i Helgasjön
Uppmätt nivå Modellerad nivå Observerade och beräknade nivåer i Helgasjön juli 2004

7 Bedömda flöden vid Helgevärma
m3/s

8 Översvämningsytor – juli 2004

9 Översvämningsytor – augusti 1945

10 Översvämningsytor – BHF

11 Effekter av olika förändringar och ingrepp

12 Effekter av olika förändringar och ingrepp
Förändring – åtgärd Tömningsstrategier vid förvarning om höga flöden och nivåer Minska strömningsförlusterna vid trånga sektioner Muddring och breddning av ån Alternativ reglering av dammluckor Effekter Lägre vattennivåer mindre risk för översvämningar Högre flöden och lägre vattennivåer Ökad genomströmning och lägre vattennivåer Minskade toppflöden, lägre vattennivåer och mindre risk för översvämningar

13 Varningar & Prognoser

14

15

16

17

18 Kunskap om vattendragen och sjöarna i extrema situationer.
Ex förväntade 100-års-flöden och nivåer utifrån SMHI-klimatscenarios. Värdefullt ex i samband med ombyggnad av dammar, analys av extra känsliga områden mm.

19 FLOODWATCH Mörrumsån och Aggaån/Skyeån
Vidare Mörrumsåns avrinningsområde Vidare Mörrumsåns avrinningsområde publik webbsida


Ladda ner ppt "Vattenregleringen i Mörrumsån, Växjö kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser