Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen? Jordbruket och Vattnet 2012-03-20 Carin Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen? Jordbruket och Vattnet 2012-03-20 Carin Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen? Jordbruket och Vattnet Carin Nilsson

2 Vårens ankomst! Vårens ankomstdatum avser det första dygnet av sju med vårtemperaturer dvs dygnsmedeltemp. över 0°C Carin Nilsson

3 Våren under de senaste 150 åren Vårens (mars-maj) medeltemperatur beräknat för 37 stationer spridda över Sverige. Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än medelvärdet för perioden Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden Carin Nilsson

4 Olika skalor ger olika svar Carin Nilsson

5 BACC-rapporten: SREX-rapporten: Carin Nilsson

6 Temperatur  Temperaturen beräknas öka mer i Sverige än globalt.  Temperaturen i Sverige beräknas stiga mer i norr än i söder vs A1B scenario 6 globala modeller

7 Carin Nilsson Nederbörd  Nederbörden beräknas öka i hela landet, mest på vintern.  Risken för skyfall beräknas öka vs A1B scenario 6 globala modeller

8 Carin Nilsson Figuren visar hur ofta extremt varma temperaturer i genomsnitt kommer att inträffa enligt beräkningarna om hundra år under sommartid. I dagens klimat inträffar dessa extremtemperaturer vart 20 år. Källa: G. Nikulin et al,

9 Carin Nilsson Med tillstånd från Griogory Nikulin Resultat publicerade i Nikulin, G., Kjellström, E., Hansson, U., Strandberg, G. and Ullerstig, A., 2011: Evaluation and Future Projections of Temperature, Precipitation and Wind Extremes over Europe in an Ensemble of Regional Climate Simulations, in press, Tellus A, DOI: /j x

10 Carin Nilsson

11 Ändring av 100-årsflödet från … …till …till Medelvärde av 16 klimat- beräkningar Medelvärde av 12 klimat- beräkningar Resultat från projekt finansierat av Elforsk; Carin Nilsson

12 Anoxic bottom area Reference (REF) Business as usual (BAU) Baltic Sea Action Plan (BSAP) observations (Source: Meier et al., 2011) Carin Nilsson

13 Baltic Sea; in to the future COD SPRAT • 4 klimatprojektioner • 2 olika globala klimatmodeller • A1B and A2 scenarios •1 regional klimatmodell (RCAO) •1(2) hydrologiska modeller •3 Östersjömodeller (BALTSEM, ERGOM, RCO-SCOBI) •4 nutrient load scenarios; BSAP, CLEG, REFERENCE, BAU •Total: 38(54) scenario simuleringar Notera: viktade ensemble medelvärden visas Från Markus Meier et al, Rossby Centre, SMHI

14 Baltic Sea; in to the future COD SPRAT BSAPCLEG REFBAU Ensemble medelvärde av koncentrationen av syre vid bottenen under sommaren Ändring mellan jämfört med

15 Summering av forskningen Några av deras slutsaster: • Ökade vattentemperaturer och ökad utflöde från floder leder till minskad koncentration av syre, och minskat siktdjup • BSAP är inte lika effektiv i ett framtida klimat som i det nutida klimatet

16 På något sätt behöver vi anpassa oss – samtidigt som vi arbetar vidare med att minska utsläppen Carin Nilsson

17 Carin Nilsson

18 Ur Budgetpropositionen Allmän miljö och naturvård 20 o Satsningen på länsstyrelsernas arbete med klimatanpassning på lokal och regional nivå fortsätter. o För att tillgodose de ökande kraven på basunderlag för klimatanpassningsåtgärder satsas medel på Lantmäteriets, SGI:s och MSB:s verksamheter för insamling och utveckling av olika typer av geografisk och geoteknisk information. o Regeringen avser att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI Carin Nilsson

19

20

21 Baltic Sea; in to the future COD SPRAT

22 Baltic Sea; in to the future COD SPRAT Ensemble mean volume averaged temperature and salinity

23 Ground water production in moraine Today (mm/year) Change (%) Source: Slutrapport från SGU-projektet "Grundvattennivåer i ett förändrat klimat" proj nr / Carin Nilsson


Ladda ner ppt "Ett förändrat klimat Vad får det för effekter på näringsbalansen? Jordbruket och Vattnet 2012-03-20 Carin Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser