Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hydrologi på SMHI Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hydrologi på SMHI Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt."— Presentationens avskrift:

1 Hydrologi på SMHI Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt

2 Vad arbetar en hydrolog på SMHI med? Vi ca 80 medarbetare som arbetar som hydrologer eller med hydrologiska tillämpningar. Det finns allt från hydrologer, civilingenjörer, miljövetare och programmerare. Hydrologer på SMHI, januari 2008

3 3 • Observationer (mätningar) och kvalitetskontroll • Statistik och information • Hydrologisk prognos- och varningstjänst • Forskningsavdelning med hydrologisk modellutveckling • Hydrologisk konsultverksamhet

4 4 Hydrologiskt stationsnät

5 5 Kan vi mäta & observera allt? Hur vattnet rör sig i marken? eller upp till atmosfären? Kan vi ha mätstationer överallt?

6 Hydrologisk modellutveckling •hydrologisk modellutveckling för att kunna göra (exempelvis): • flödesprognoser • påverkan från klimatförändringar • transporten av näringsämnen till havet • effekten av mänskliga ingrepp •verktyg: • modeller (HBV-modellen och HYPE-modellen) • beräkningsmetoder Fältkapacitet Vissningsgräns Vad är en hydrologisk modell? Många blomkrukor i ett avrinningsområde

7 7 HBV HYPE

8 8 Hydrologisk forskning vid SMHI • Utveckla hydrologiska prognos- och scenarioverktyg • Beskriva hydrologiska konsekvenser av klimatförändringar • Modellera närsaltsflöden i avrinningsområden och biogeokemiska processer i sjöar

9 9 Hydrologiska prognos- och varningstjänsten  Vakthavande Hydrolog: Beredskap alla dagar kl 07-20 Telefon: 011 - 495 80 20 E-post: hydprog@smhi.se Vid flödessituation kan vi gå över till att ha beredskap dygnet runt. Uppgift Att övervaka den hydrologiska situationen och informera vid behov.  Kännedom om aktuellt hydrologiskt läge och förväntad utveckling;  Utfärdar hydrologiska varningar/ meddelanden;  Hydrologer från olika enheter på SMHI (ca 10 personer);

10 Hydrologiska varningar Klass 1: Höga flöden eller höga vattenstånd, Kan medföra mindre översvämningsproblem. Uppkommer i snitt högst vart annat år på en given plats. Klass 2: Mycket höga flöden eller mycket höga vattenstånd Översvämningsproblem på utsatta ställen. Uppkommer i snitt högst var tionde år på en given plats. Klass 3: Extremt höga flöden eller extremt höga vattenstånd Medför allvarliga översvämningsproblem. Uppkommer i snitt högst var femtionde år på en given plats.

11 Utöver varningarna … - Hydrolog på plats för hydrologiska bedömningar, medverkan i samverkansstab, upprättande av mätningar - Specialprognoser och telefonkonferenser - Vårt redskap Web-Hypro delas ut - Stöd via telefon dygnet runt alla dagar - Flödesmätningar

12 Information och statistik  Grundläggande hydrologisk information  Artiklar på smhi.se  Kunskapsbanken  Faktablad  Hydrologisk jour  Statistik (Vattenbalans, Vattenföring, Isläggning och islossning)  Remissarbete  Expertmedverkan (Myndighetssamverkan, Projekt, Uppdrag)  SVAR-databasen (Svenskt Vattenarkiv) Ex på vad SVAR innehåller • Sjöar • Vattendrag • Avrinningsområden • Havsområden • Topografi • Markanvändning

13 13 Hydrologisk konsultverksamhet  Vattenregleringsuppdrag  Tillrinningsprognoser  Konsulttjänster  Bestämning av dimensionerande flöden  Känslighet för klimatförändringar  Dimensioneringberäkningar  Hydrauliska utredningar  Statistiska analyser av historiska data  Utlandsuppdrag

14 Data on weather, water and climate  SMHI front page – http://www.smhi.sehttp://www.smhi.se  Adaptation to climate change - http://www.klimatanpassning.se/http://www.klimatanpassning.se/  SMHI Open data - http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-datahttp://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data  ECDS (research data) – http://www.smhi.se/ecdshttp://www.smhi.se/ecds  Hypeweb (Model data for the Baltic and Europe) – http://hypeweb.smhi.sehttp://hypeweb.smhi.se  Vattenwebb (Sweden) – http://vattenwebb.smhi.sehttp://vattenwebb.smhi.se

15 15 Tack för uppmärksamheten.


Ladda ner ppt "Hydrologi på SMHI Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt."

Liknande presentationer


Google-annonser