Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla 7 flaggskepp Innovation union Industripolitik Resurseffektivitet –Energistrategi 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla 7 flaggskepp Innovation union Industripolitik Resurseffektivitet –Energistrategi 2020."— Presentationens avskrift:

1 EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla 7 flaggskepp Innovation union Industripolitik Resurseffektivitet –Energistrategi 2020 – nov 2010 –Infrastrukturstrategi – nov 2010 –Energieffektiviseringsplan – mars 2011 –Low carbon economy 2050 roadmap – mars 2011 –Framtidens transporter vitbok – mars 2011 –Energieffektiviseringsdirektiv – juni 2011 –Resurseffektivisering roadmap – sept 2011 –Energi 2050 roadmap – höst 2011 2011-10-20

2 Resource Efficiency: “Doing more with less” Sustainable management and use of resources throughout their life cycle Producing more value and building an economy which delivers lasting growth Living, producing and consuming within the physical and biological limits of the Planet

3 A Resource Efficient Economy must Save resources, taking existing opportunities for efficiency Reduce, dematerialize ways to meet people’s need Substitute, for alternatives with lower resource use over the life cycle Value resources correctly in policy and business decisions Recycle and reuse, for a circular economy

4 EUs energi- och klimatpolitik – mål 2020 Utsläppen av växthusgaser inom EU skall minska med 20 % jämfört med 1990 - 30 % om andra länder följer efter (bindande mål) Förbrukningen av primärenergi skall minska med 20 % (icke bindande mål) Förnybar energi skall öka från dagens 8,5 % till 20 % (bindande mål) Förnybara fordonsbränslen skall svara för 10 % (bindande mål)

5 Efficient pathway: -25% in 2020 -40% in 2030 -60% in 2040 A cost-efficient pathway towards 2050 80% domestic reduction in 2050 is feasible  with currently available technologies,  with behavioural change only induced through prices  If all economic sectors contribute to a varying degree & pace. Förnybar, CCS och kärnkraft, smarta elnät Energibesparingar, VP, bio Energieffektiviseringar, CCS, sena åtgärder Elbilar, biodrivmedel tunga fordon, flyg, fortsatt ökad transportefterfrågan Viss potential inledningsvis, fortsatt produktivitetsökning, BAU matval

6 Vatten God status produktion Metaller Säker tillgång Kemikalier Information Substitution Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Miljölagstiftning - IED Detaljerad styrning av villkor råvaror energi luft klimat mark vatten pro- dukter Luft Luftkvalitet som inte påverkar miljö och hälsa Transporter Effektivare resursanvändning, minskad miljöpåverkan Avfall, biprodukter Återanvändning, återvinning Nyttja som resurs Produkt Prissignal Information om miljöpåverkan Mark Hållbar markanvändning Klimat -20% till 2020 -80% till 2050


Ladda ner ppt "EU 2020-strategi Smart tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla 7 flaggskepp Innovation union Industripolitik Resurseffektivitet –Energistrategi 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser