Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avdelningen för Hållbara byggnadssystem (Division of Sustainable Building Systems) Institutionen för Energiteknik Skolan för Industriell teknik och management.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avdelningen för Hållbara byggnadssystem (Division of Sustainable Building Systems) Institutionen för Energiteknik Skolan för Industriell teknik och management."— Presentationens avskrift:

1 Avdelningen för Hållbara byggnadssystem (Division of Sustainable Building Systems) Institutionen för Energiteknik Skolan för Industriell teknik och management KTH Föreståndare: Ivo Martinac, Tekn Dr., Associate Professor

2 KTH-Skolor   Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad - Stellan Lundström   Skolan för Bioteknologi - Stefan Ståhl   Skolan för Kemivetenskap - Christofer Leygraf   Skolan för Datavetenskap och kommunikation - Ingrid Melinder   Skolan för Elektro- och systemteknik - Stefan Östlund   Skolan för Informations- och kommunikationsteknik - Mikael Östling   Skolan för Industriell teknik och management - Bengt Lindberg   Skolan för Teknikvetenskap - Gustav Amberg   Skolan för Teknik och hälsa - Lars-Åke Brodin   KTH Företagssamverkan - Eric Giertz   Enheten för Vetenskaplig information och lärande - Gunnar Lager

3 Institutionen för Energiteknik

4 Mål - Mission Statement Att genom utbildning, forskning och nära samverkan med industri och samhälle, samt i multidisciplinärt samarbete med berörda aktörer proaktivt agera för en påskyndad utveckling i den byggda miljön som integrerar uthållig resursanvändning, god inomhusmiljö, samt hög servicekvalitet.

5 Forskningsområden Med utgångspunkt från aktuella samhälleliga behov i den byggda miljön fokuserar verksamheten på:   Innovativ, resurseffektiv och miljöanpassad energi-/byggnadsteknik och –tjänster   Brukarbeteende och samverkan mellan aktörer   Ekonomiska och marknadsfaktorer

6 Sustainable Building Systems Team Faculty/Researchers:   Ivo Martinac, PhD, Assoc Prof, Head of Division   Jaime Arias, PhD, Lecturer (part-time) Affiliated Professor: Dr. Liu Yu (NPU) Senior Faculty: Börje Mundt-Petersen, Assoc Prof (ret.) 5 PhD-students:

7 On-Going Research Projects  Smart Growth and Resource-Efficiency in Cities -Towards A Low-Exergy Urban Metabolism  Resource-Efficient Office Buildings – An Integrated Approach to Architectural and Building Service Systems Design Using Building Information Modeling  Exergy Efficiency in the Architectural and Building Service Systems Design of Office Buildings  Energy Auditing and Efficiency in Hotel Facilities  Life-Cycle Costing of Energy-/Exergy-Efficient Buildings  Sustainable Campus Development – Green Albano  Energy Saving in Commercial Rental Properties – Innovative Stakeholder Relationships and Contracting Models  Environmentally responsible user behaviour and energy use visualization as tools for energy saving in municipal buildings

8 Aktuella/kommande forskningsområden  Valuing sustainability - Uthålligt fastighetsvärde genom gröna investeringar  LCC  Visualisering  TPA - Smart Grids/Närvärme; Energipuls  Energi-effektivisering i storkök/storhushåll  Building-integrated renewable energy systems  Measurement and verification  Polygenerering och energitjänster - Innovativa energisystem för den framtida staden  Polygenerering och energitjänster - Innovativa energisystem för den framtida staden  Det smarta kontoret - Resurseffektivitet på arbetet  Den gröna skolan - Skolor som levande exempel och rollmodell för uthållig verksamhet och samhällsansvar  Flexibla byggnader - Hur bygger vi resurseffektivt för dagens och framtidens behov genom flexibel design och konstruktion?  Livskvalitet och resurseffektivitet i bostäder - Ett nytt värdesystem för uthålligt boende  Prefab kontra platsbyggt - Kan standardisering och modularisering i byggprocessen resultera i resursnålare byggande?  Incitament och styrmedel

9 Joint research collaboration with the Sustainable Building and Environmental Research Institute, Northwestern Polytechnical University (NPU), Xi’an, China –Environmentally friendly affordable housing –Passive and low-energy residential (highrise) buildings –Integration of renewable technologies in building design –Development of a multi-criteria decision-making tool for architects aimed at facilitating environmentally friendly choices and decisions in the the early stages of building conceptualization and design


Ladda ner ppt "Avdelningen för Hållbara byggnadssystem (Division of Sustainable Building Systems) Institutionen för Energiteknik Skolan för Industriell teknik och management."

Liknande presentationer


Google-annonser