Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU Energy efficiency plan och strategi för 2020 Energiintensiven Stockholm 2011-04-06 Thomas Björkman Energitjänstedirektivet 20-målen till år 2020 Energy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU Energy efficiency plan och strategi för 2020 Energiintensiven Stockholm 2011-04-06 Thomas Björkman Energitjänstedirektivet 20-målen till år 2020 Energy."— Presentationens avskrift:

1 EU Energy efficiency plan och strategi för 2020 Energiintensiven Stockholm 2011-04-06 Thomas Björkman Energitjänstedirektivet 20-målen till år 2020 Energy Action Plan och Grönbok Handel med utsläppsrätter Ekodesigndirektivet och energimärkning av produkter

2 Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20 % effektivare energianvändning 40 % minskning av klimatutsläppen

3 Sektorsövergripande styrmedel bidrar till att prissätta energislöseri och andra skadliga och oönskade effekter och skapar på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt incitament för energibesparing. energiskatter, koldioxidskatter handel med utsläppsrätter

4 EU:s Energy Efficiency action plan - om industrisektorn Genom Ekodesignkrav på produkter Information till SMF, benchmarking Energikartläggningar Energiledningssystem Energiskatter Handel med utsläppsrätter Energitjänstedirektivet

5 En härlig utmaning Tomas Kåberger Generaldirektör ”Vår uppgift är att bidra till ett globalt energisystem som ger kommande generationer lika goda möjligheter som vi har idag.”

6 EM ska införa EU:s energi- o klimatpolitik på så sätt att Sveriges globala konkurrenskraft stöds Text från inriktningsmål: …. Genomförandet innebär stora möjligheter för de delar av näringslivet som kan utveckla och tillhandahålla efterfrågade tjänster och produkter. Myndigheten fokuserar på att skapa goda förutsättningar för detta

7 EU Energy Efficiency Plan- COM(2011) 109 final

8 Förutsättningar Byggnader viktigaste sektorn, därefter transporter och industri För (stor) industri är de viktigaste styrmedlen: –Utsläppsrättshandeln –Energiskatter

9 SMF - uppmuntra MS att provide them with information (for example about legislative requirements, criteria for subsidies to upgrade machinery, availability of training on energy management and of energy experts) and develop appropriate incentives (such as tax rebates, financing for energy efficiency investments, or funding for energy audits).

10 SMF- MS ska tillsammans med branschorganisationer stödja the exchange of best practices in energy efficiency projects aimed at building capacity on energy management in micro and small companies the development of tools that SMEs can use to benchmark their energy use against comparable companies.

11 KOM och stora företag propose to make regular energy audits mandatory MS to develop incentives for companies to introduce an energy management system (ex standard EN 16001) encourage voluntary agreements on implementing energy efficiency processes and systems., notably via ecodesign requirements, and can include the dissemination of good practice. effective recovery of heat losses from electricity and industrial production processes. promote energy efficiency of power and heat generation, and grids

12 Industrial equipment The ICT industry has the potential to be a key enabler in achieving improvements in other sectors The Commission is investigating whether and which energy performance (ecodesign) requirements would be suitable for standard industrial equipment such as industrial motors, large pumps, compressed air, drying, melting, casting, distillation and furnaces.

13 Research and innovation as catalyst for cost-effective energy efficient technologies The Commission will continue to foster the development, testing and deployment of new energy-efficient technologies, e.g. through the Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), in order to reduce the costs and improve the performance of energy efficient technologies, generating new solutions and facilitating wide-spread market take-up help the EU become more energy-efficient and open new markets for EU industries.

14 EU strategi för 2020 – KOM(2010) 639 slutlig

15 Å2: industriell konkurrenskraft genom effektivare energianvändning Genom en breddning av ekodesignkraven för energi- och resursintensiva produkter med krav på systemnivå där detta är relevant. Potentiella effekterna av frivilliga avtal med energi- och resursintensiva industrigrenar Mer omfattande energimärkning införs Åtgärder för att hantera energiförbrukningen (ex besiktningar, planer och särskilt utsedda energichefer) bör införas i industriföretag och inom tjänstesektorn. Extra fokus bör läggas på små och medelstora företag genom särskilda stödmekanismer.

16 Tack! Thomas Björkman thomas.bjorkman@energimyndigheten.se


Ladda ner ppt "EU Energy efficiency plan och strategi för 2020 Energiintensiven Stockholm 2011-04-06 Thomas Björkman Energitjänstedirektivet 20-målen till år 2020 Energy."

Liknande presentationer


Google-annonser