Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The MOVIDA Project Background: EPBD 2010, compulsory inspection of HVAC- systems. Energy Performance of Buildings Directive Goal –Enhance energy efficiency.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The MOVIDA Project Background: EPBD 2010, compulsory inspection of HVAC- systems. Energy Performance of Buildings Directive Goal –Enhance energy efficiency."— Presentationens avskrift:

1 The MOVIDA Project Background: EPBD 2010, compulsory inspection of HVAC- systems. Energy Performance of Buildings Directive Goal –Enhance energy efficiency –Prepare national implementation of the EPBD Measures of the project –Perform 20.000 inspections in all partner countries to gain experience –Give advice to the customers to enhance energy efficiency –Develop and hold trainings for inspectors –Evaluate the approach

2 EU bakgrund Energimyndigheten har sammanställt en rapport som visar vad energidirektiven innebär. Rapporten har Dnr 00-11-3312. I första hand är kapitlen 5 och 7 direkt berörande. Med fördel läses även sidorna 7- 12 samt kapitel 8.

3 Tidigare har myndigheten lämnat förslag om att rådgivarna får en viktig funktion i arbetet med råd kring förnybara energikällor enligt förnybartdirektivets artikel 14.6 – något som samspelar med det föreliggande direktivet. När nu rådgivningen ska omfatta såväl värmesystemet i helhet som luftkonditioneringssystem blir rådgivarnas roll än viktigare. Energikontorens uppgift blir att samordna kampanjer och särskilda informationsinsatser riktade till målgrupperna och Energimyndigheten säkerställer att insatserna når hela landet på ett enhetligt sätt med hänsyn till lokala förutsättningar. EU bakgrund (ur kap 8 Dnr 00-11-3312)

4 EU bakgrund (ur Dnr 00-11-3312) Värmesystem –Mål o syfte: råd om effektivitet och dimensionering skall ges. Rapporteras var 3:e år till kommissionen –Målgrupper: Pannor 20-500 kW i första hand, men även mindre eller upp till 1 MW.

5 Rådgivning? Ventilationssystem? Och komfortkyla? –Ventilation: OVK (3/6 års intervaller, kvalité?) –Komfortkyla. Energideklaration.

6 Offentliga fastighetsägare vilka nås genom energieffektiviseringsstödet Tillverkningsindustri i egna fastigheter Tjänste- och handelsföretag Tjänsteföretag där värmekonsumtion är viktig för tjänsten, exempelvis ho-tell, friskvårdsanläggningar etc. Ideella föreningar med egna fastigheter (byggnader menas) Bostadsrättsföreningar och mindre hyresfastighetsföretag Större hyresfastighetsföretag EU bakgrund (ur Dnr 00-11-3312) Målgrupper fortsättning OBS! ej till kategorierna småhus och panncentraler i fjärrvärmesystem.

7 http://www.movida-project.eu Movida – Moving from inspection to domestic advice (by service companiesMovida – Moving from inspection to domestic advice (by service companies) http://www.energikontor.se/sc_hf.php?go=vi sa&pid=86

8 Mål för rådgivningsbesöken Goals of the Inspection-Campaigns Hitta energieffektiviseringspotentialer –Värmesystem, värmekällor, distribution, värmeavgivning, reglerutrustning –On the whole building (thermal insulation, behaviour of user) Rådgivning Give advice to the customer, Motivera “kunden” att vidta åtgärder för eneregieffektivisering Motivate the customer to take actions to enhance energy efficiency or to save energy


Ladda ner ppt "The MOVIDA Project Background: EPBD 2010, compulsory inspection of HVAC- systems. Energy Performance of Buildings Directive Goal –Enhance energy efficiency."

Liknande presentationer


Google-annonser