Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrerade Nätverk i Hemsjukvården För Personer Med Diabetes

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrerade Nätverk i Hemsjukvården För Personer Med Diabetes"— Presentationens avskrift:

1 Integrerade Nätverk i Hemsjukvården För Personer Med Diabetes
Guohua Bai (Docent) projektledare, BTH Marie Persson (doktorand) datavetenskap, BTH Peng Zhang (doktorand) datavetenskap, BTH Birgitta Hermansson (adjunkt,doktorand)systemvetenskap, BTH Alexandra Petrako (doktorand) systemvetenskap, Kalmar E-health Institute

2 Vilket problem avser projektet att lösa?
Kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare men även mellan de olika vårdgivarna för att öka egenvård och hemsjukvård.

3 Syfte Ökad tillgänglighet Mera delaktig i vården
Ex. komplettera telefonkontakt med asynkron kontakt. Mobilitet Mera delaktig i vården Ha möjlighet att i hemmet föra en kontinuerlig dialog med olika vårdgivare. Öka utrymme och möjlighet till vårdarbete i team

4 Förväntade Resultat Få större kontroll över sin egen vårdsituation och större möjlighet att kunna öka livskvalitet. Reducerade kostnader genom minskade sjukhusbesök Öka samarbetet mellan olika vårdgivare genom sammankopplad patientinformation  Öka samarbetet mellan forskare, vårdgivare och patient genom projektsamarbete 

5 Forts. Förväntade Resultat
En mjukvara, IMIS Öka kunskapen hos vårdpersonal och patient genom utbildningsprogram Öka mobiliteten för både patient och vårdpersonal med handdatorer kopplade till IMIS.

6 Vilka samarbetar vi med?
Blekinge FoU-enhet Här förväntar vi oss få ta del av material från ett kvalitetssäkringsprojekt som berör just patienter med diabetes Blekinge Diabetesförening och Blekinge Barndiabetesfond Knyta kontakter och göra intervjuer med personer med diabetes och anhöriga som är knutna till dessa föreningar Blekinge Läns Sjukhus, Kalmar Kommun och ASIH Långbro Park i Stockholm Fältstudier

7 Relevanta Projekt MIV (Mobilitet i vården) OVK (Obruten Vårdkedja)
PermitTo Care Mobile Care Tillit 3 MobS

8 The mobile part of IMIS for the field workers
Eva’s community Eva’s working tools Healthcare labor division Rules, agreements in healthcare, Eva’s private info Eva (a field worker) (Eva’s) outcome Eva’s care Receivers Evaluation and measures Eva’s Portable Information system To e-health warehouse Communication management

9 The stationary part IMIS for team leaders
Healthcare Community E-health warehouse Team’s working tools Healthcare labor division Rules, agreements in Healthcare, Teams’ info. Team leader (team) outcome Healthcare Receivers Evaluation and measures To field workers

10 The Total Infrustructure of IMIS
Healthcare outcome (field 2) Portable Information system outcome (field 1) E-health warehouse Team leader 1 (team) outcome Field 1 Field n Field worker 2 Field worker 1 Evaluation from the field Other field nodes

11 Vårdtagare Du hittar här vårdtagarens adressuppgifter, senaste meddelande, meddelandearkiv, agenda med exempelvis inbokade läkarbesök. Härifrån kommer du även åt vårdtagarens Behovsbedömning, Meddelande (skicka meddelande angående vårdtagaren), Personligt nätverk (Vårdgivare, Nätverk samt Anhöriga) samt Rutin.

12 Att använda IMIS – Mobil version
Den mobila versionen av IMIS är anpassad till Nokia Communicator För att kunna använda denna version krävs att man är bekant med det stationära systemet. Viss vana för mobila enheter är att föredra.

13 VINNOVA Project (Nov. 2006) IMIS Project Schedule
Nov Nov Nov Nov Nov Nov.2006 Main Project Tasks: Evolutionary prototyping 1. Analysis of security, activities, and organization Task 1 Analysis 2. Users need specification Task 2 Need spec 2 2 3. IMIS Platform construction Task 3 IMIS Construction Testing, training, evaluation 4. Users training Task 4 Users training 5. Usability evaluation Task 5 Usability evaluation Project expanding Task 6 Marketing, reports 6. Product marketing, and reports

14 Frågor ?


Ladda ner ppt "Integrerade Nätverk i Hemsjukvården För Personer Med Diabetes"

Liknande presentationer


Google-annonser