Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det svenska perspektivet i kölvattnet av SKF-målet Konferens i Nynäshamn 30 mars – 1 april 2011 Jesper Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det svenska perspektivet i kölvattnet av SKF-målet Konferens i Nynäshamn 30 mars – 1 april 2011 Jesper Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Det svenska perspektivet i kölvattnet av SKF-målet Konferens i Nynäshamn 30 mars – 1 april 2011 Jesper Öberg

2 2 Det svenska perspektivet i kölvattnet SKF-målet ► Ett flertal FR-domar och KR-domar som pekar åt olika håll ► SKV:s ställningstagande 2011-01-19 - Avdragsrätt för mervärdesskatt på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet (Dnr 131 780946-10/11). ► SKV:s ställningstagande 2010-12-28 - Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt (Dnr 131 623316-08/111)

3 Skatteverkets ställningstagande 2011-01-19 Avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag ► SKV har tagit ställning i frågan om ► (i) verksamhetsöverlåtelse, ► (ii) när ett förvärv kan ha ett direkt och omedelbart samband med en försäljning, och ► (iii) avdragsrätt om förvärvet saknar detta och därmed utgör en allmän omkostnad. 3

4 Skatteverkets ställningstagande 2011-01-19 Avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag ► SKV anser inte att en försäljning av aktier i ett DB kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse ► Syftet med att inte påföra moms vid en verksamhetsöverlåtelse är att underlätta överlåtelsen genom att ► värdet på varje tillgång inte behöver fastställas, ► inte är tvunget att avgöra om tillgången är skattepliktig ► en likviditetsbelastning undviks ► De negativa konsekvenserna som bestämmelsen syftar till att undanröja kan inte uppkomma vid försäljning av ett DB ► MB och DB är två separata beskattningsbara personer. Det är enbart aktierna som utgör en tillgång i MB. Överföringen av dessa kan inte likställas med sådan överföring av samtliga tillgångar som avses i artikel 19 (3 kap. 25 § ML) 4

5 Skatteverkets ställningstagande 2011-01-19 Avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag ► Vilka förvärv har ett direkt och omedelbart samband med en momsfri aktieförsäljning ► Tjänster som objektivt sett förvärvas för att genomföra en försäljning. De utgör ett led i försäljningsprocessen och kännetecknas av att de inte annars skulle ha förvärvats. ► Förvärven utgör kostnadskomponenter i transaktionen och får därmed anses ingå i priset på sålda aktier ► I ett andra steg prövas frågan om kostnader utgör allmänna omkostnader ► Avdrag medges i förhållande till den del av verksamheten som är momspliktig, vid beräkningen skall hänsyn tas till aktieförsäljningen 5

6 Skatteverkets ställningstagande 2010-12-28 Överlåtelse av en blandad verksamhet ► 3 kap. 25 § ML skall tolkas EU-konformt så att direktivets resultat uppnås ► En momsfri omsättning enligt 3 kap. 25 § ML skall likställas med en transaktion som inte utgör en omsättning ► Undantaget skall därför tillämpas på samtliga verksamhetsöverlåtelser utom när följande två villkor samtidigt är uppfyllda, ► köparen inte skulle ha haft full avdragsrätt om moms hade tagits ut (momspliktig tillgång och köparen har inte full avdragsrätt), ► att undanta överlåtelsen skulle innebära en snedvridning av konkurrensen (förvärvaren ska använda tillgångarna på ett sätt som medför mindre avdragsrätt än vid säljarens användning) 6

7 7 Legal disclaimer www.ey.com © 2008 EYGM Limited. All Rights Reserved. EYG no. DL0031 This publication contains information in summary form and is therefore intended for general guidance only. It is not intended to be a substitute for detailed research or the exercise of professional judgment. Neither EYGM Limited nor any other member of the global Ernst & Young organization can accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication. On any specific matter, reference should be made to the appropriate advisor. 7

8 Tack


Ladda ner ppt "Det svenska perspektivet i kölvattnet av SKF-målet Konferens i Nynäshamn 30 mars – 1 april 2011 Jesper Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser