Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spel: Plenarsession. Er uppgift i 6 steg 1.Studera yttrandet 2.Välja grupp (1 elev per grupp), utarbeta och lämna in ändringsförslag 3.Förbereda er för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spel: Plenarsession. Er uppgift i 6 steg 1.Studera yttrandet 2.Välja grupp (1 elev per grupp), utarbeta och lämna in ändringsförslag 3.Förbereda er för."— Presentationens avskrift:

1 Spel: Plenarsession

2 Er uppgift i 6 steg 1.Studera yttrandet 2.Välja grupp (1 elev per grupp), utarbeta och lämna in ändringsförslag 3.Förbereda er för gruppsammanträden och plenarsession 4.Ta rollen som "ledamot" av EESK 5.Bryssel: samlas i grupper 6.Bryssel: debatt och omröstning vid plenarsessionen

3 1. Studera yttrandet « Youth on the move »

4 Yttrandets disposition Yttrandets innehåll 1:a punkten, inledning Sammanfattning Bakgrund Allmänna synpunkter Slutsatser och rekommendationer

5 2. Välja grupp, utarbeta och lämna in ändringsförslag Varje elev väljer vilken grupp inom EESK som han eller hon vill företräda: grupp I, grupp II eller grupp III Minst 1, max 3 ändringsförslag per skola (valfritt språk) Sista datum för att lämna in ändringsförslag och meddela fördelningen på EESK-grupper: 31 mars 2011 E-post: youreurope@eesc.europa.eu

6 Hur gör man ett ändringsförslag? Möjliga ändringar Stryk text Ersätt Stryk och ersätt överallt i texten Stryk en punkt Ersätt ett ord Lägg till en ny punkt + Presentera argumenten i en kort "motivering"

7 Stryk text Nuvarande text: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar. Stryk text : 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar.

8 Ersätt Nuvarande text: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar. Ersätt: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 20% 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar.

9 Stryk och ersätt överallt i texten Nuvarande text: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar. Stryk och ersätt överallt i texten: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar.

10 Stryk en punkt Nuvarande text: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar. Stryk punkten : 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar.

11 Ersätt ett ord Nuvarande text: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar. Ersätt ett ord: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst konkret delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar.

12 Lägg till en ny punkt Nuvarande text: 1.3 EESK anser att EU som ett ambitiöst delmål bör åta sig att fram till 2020 minska de globala utsläppen av växthusgaser med minst 30 % jämfört med 1990, om andra industriländer och de ekonomiskt sett mer avancerade utvecklingsländerna gör jämförbara minskningar. Lägg till en ny punkt: 1.3 a Kommittén anser att alla EU-medborgare bör informeras om de mål som fastställts för minskningen av växthusgasutsläppen och att en bred informationskampanj ska inledas, bl.a. i offentliga lokaler och i kollektivtrafiken.

13 3. Förbereda er för grupp- sammanträden och plenarsession EESK sänder ett dokument som omfattar alla ändringsförslag som lagts fram Studera detta dokument innan ni åker till Bryssel för att kunna diskutera frågan vid gruppsammanträdena och plenarsessionen

14 4. Spela "ledamot" av EESK Tre elever blir "ledamöter" av EESK och företräder sin klass i Bryssel Varje elev företräder den grupp inom EESK som han eller hon har valt: grupp I, grupp II eller grupp III

15 5. Bryssel: gruppsammanträde Varje grupp ska komma överens om fem ändringsförslag som ska läggas fram vid plenarsessionen

16 6. Bryssel: plenarsession Debatt och omröstning om yttrandet med EU-medborgarnas bästa som mål

17 Varsågoda - scenen är er!


Ladda ner ppt "Spel: Plenarsession. Er uppgift i 6 steg 1.Studera yttrandet 2.Välja grupp (1 elev per grupp), utarbeta och lämna in ändringsförslag 3.Förbereda er för."

Liknande presentationer


Google-annonser