Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Advisory Ekonomifunktionen 2020 Framtidens trender inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Advisory Ekonomifunktionen 2020 Framtidens trender inom ekonomi- och verksamhetsstyrning."— Presentationens avskrift:

1 1 Advisory Ekonomifunktionen 2020 Framtidens trender inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

2 2 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0? Frihandelsavtal och billiga transporter har drivit på världshandeln.

3 3 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0? Högre oljepriser gör transporter dyrare! Ökad miljöhänsyn har också satt fokus på oljeanvändning.

4 4 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0? Det är nya tider i ekonomin! Hur påverkar det er verksamhet?

5 5 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0? Så här påverkar det andra?

6 6 Andra drivkrafter Globalisering Ökad reglering och övervakning Corporate and Social Responsibility Kraften i teknikutvecklingen

7 7 Vilka blir effekterna på ekonomi- och verksamhetsstyrning? ? ? ? ?

8 8 Ekonomifunktionens roller Insight TrustEfficiency Ge vägledning, kunskap och information till organisationens ledning Övervaka och kontrollera finansiella risker i verksamheten Driva den interna effektiviteten inom funktionen och stödja effektiviseringsarbetet i organisationen

9 9 Balansen mellan ekonomifunktionens roller Operations Performance Controls Operations Performance Controls Operations Performance Controls Operations Performance Controls 1980-talet Stor & sluten 1990-talet Mindre & snabbare 2000-talet Kontrollerande & taktisk 2020-talet Värdeskapande Utmaningar Effektivisera avdelningen Behåll en låg risknivå Öka värdeskapandet

10 10 Hur hantera utmaningarna? Processer Smör & bröd tjänster Strategisk Operativ FriståendeIntegrerad Analytiska tjänster Specialisttjänster Uppföljningstjänster Utvärdera processerna Leverantörsreskontra Kundreskontra Löner/reseräkningar Anläggningsregister Konsolidering Legal rapportering Budgetering Prognostisering Kontroll månadsbokslut Projektredovisning Redovisningshändelser Analys & Beslutsstöd Projektuppföljning Lönsamhetsstyrning Handlingsplaner Rapportering till ledningen Skatteplanering Regelverk Policys Styrmodeller Projekt

11 11 Hur hantera utmaningarna? Processer Smör & bröd tjänster Strategisk Operativ FriståendeIntegrerad Analytiska tjänster Specialisttjänster Uppföljningstjänster Fokusera på de värdeskapande processerna! Konsultteam Projekt Automatisering Outsourcing Decentralisera Bättre Informationsverktyg Centralisera Bättre analysverktyg

12 12 Hur hantera utmaningarna? Teknologi Utnyttja tekniken för att sprida information och till att dela kunskap!

13 13 Hur hantera utmaningarna? Teknologi Säkerställ informationsflödet genom hela värdekedjan Tillhandahåll rätt information till rätt roll i rätt tid!

14 14 Hur hantera utmaningarna? Teknologi Förutsättningar Standardisering (”One company approach”) Gemensamma informationsmodeller & strukturer IT-kompetens

15 15 Hur hantera utmaningarna? Medarbetare Being the Best, 2006, EIU

16 16 Hur hantera utmaningarna? Medarbetare Being the Best, 2006, EIU

17 17 Hur hantera utmaningarna? Medarbetare Viktiga faktorer för att behålla personalen C-Uppsats, LIU

18 18 Hur kommer ekonomiavdelningen se ut 2020? Utnyttja teknik för att driva effektivitet! Standardisera data! Noggrann hantering av externa relationer! Utveckla kompetensen hos personalen!

19 19 Hur går ni vidare? Driv standardiseringsarbetet inom data och system. Centralisera och automatisera administrativa processer. Inför analys- och planeringssystem baserat på globala KPI. Bygg förtroende som affärspartner hos verksamheten. Skapa en miljö som ger möjlighet till utveckling för personalen. Skapa en tydlig vision och strategi för ekonomifunktionen.

20 20 Kontaktuppgifter © 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. The information contained here in is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Henrik Frimodig KPMG AB 08-723 61 78 / 070-588 61 78 henrik.frimodig@kpmg.se


Ladda ner ppt "1 Advisory Ekonomifunktionen 2020 Framtidens trender inom ekonomi- och verksamhetsstyrning."

Liknande presentationer


Google-annonser