Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lund University / School of Economics and Management Paneldiskussion – Nya regler för bestämmande av omsättningsland för tjänster under ledning av Oskar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lund University / School of Economics and Management Paneldiskussion – Nya regler för bestämmande av omsättningsland för tjänster under ledning av Oskar."— Presentationens avskrift:

1 Lund University / School of Economics and Management Paneldiskussion – Nya regler för bestämmande av omsättningsland för tjänster under ledning av Oskar Henkow, Lunds universitet

2 Lund University / School of Economics and Management Panelen •Ulrika Hansson och Tomas Eurenius, Finansdepartementet •Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv •Jens Gullfeldt, GE •Kerstin Alvesson, Skatteverket

3 Lund University / School of Economics and Management Planering av dagens diskussion •Översikt över de nya reglerna •Paneldiskussion: –Implementering i svensk rätt där det i princip saknas handlingsutrymme –Implementering där det finns handlingsutrymme –Hur bör man implementera direktiv där svensk rätt är annorlunda utformad jämfört med EG-rätten

4 Lund University / School of Economics and Management Översikt över de nya reglerna •Bygger på EG-direktiv – implementeras nu i Sverige •Omsättningsland för tjänster •Tvådelad huvudregel –Försäljning till “beskattningsbara personer” –Försäljning till “icke beskattningsbara personer” •Specifika regler för försäljning till beskattningsbara personer –Fastighetstjänster –Persontransporter –Kultur och mässor –Restaurang och catering –Korttidshyra av transportmedel (bilar m.m.)

5 Lund University / School of Economics and Management Översikt, fortsättning •Specifika regler för försäljning till icke beskattningsbara personer –Förmedlingsverksamhet –Varutransporter –Kultur m.m. –Kringtjänster till transporter, arbete på lös egendom etc. –Restaurang- och cateringtjänster –Hyra av transportmedel –“Intellektuella” tjänster –Elektroniska tjänster

6 Lund University / School of Economics and Management Översikt, forts. II •Faktisk användning och faktiska utnyttjandet •Återbetalning av ingående moms till utländska företagare –Elektronisk portal –Ej (alltid) krav skicka in originalfakturor •Administrativa regler –“Kvartalsredovisning”, KVR, införs för tjänster

7 Lund University / School of Economics and Management Implementering där det saknas valmöjlighet •Ska bestämmelsen implementeras ordagrant? •Ska otydliga formuleringar/begrepp klargöras/förtydligas i lagtext eller proposition? •Ska man lägga till lämpliga rekvisit? •Ska man hänvisa till direktiv i lagtext?

8 Lund University / School of Economics and Management Implementering där det saknas valmöjlighet, forts. •Huvudregeln för B2B –“Utan medverkan” –Vilket “etableringsställe” – bevisning (fakturamottagare etc.) –“i denna egenskap” •Kultur m.m. –“Äger rum” v. “faktiskt utövas” –“pedagogiska aktiviteter” –Tjänster med anknytning till tillträdet till mässor etc. •Catering- och restaurangtjänster –Ej ordagrann implementering “under en persontransport inom EG” v. “under den del av en persontransport som genomförs inom EG” (dir)

9 Lund University / School of Economics and Management Implementering där det saknas valmöjlighet, forts. •Intellektuella tjänster –Tillägg: “Skrivtjänster” (saknas i Dir.) •Hänvisning till Direktivet i lagtext –“förvärvaren… är skattskyldig för förvärvet… i enlighet med tillämpningen av artikel 196…”

10 Lund University / School of Economics and Management Implementering där det finns valmöjlighet •Har Sverige utnyttjat de möjligheter som behövs/är lämpliga?

11 Lund University / School of Economics and Management Implementering där det finns valmöjlighet, forts. •Faktisk användning och faktiska utnyttjandet –Transporttjänster –Lastning och lossning •Återbetalning av moms –identifikationsuppgifter (19:2 ML) •Kvartalsredovisning –Månadsvis eller kvartalsvis •Omvänd beskattning –även för kulturella tjänster?

12 Lund University / School of Economics and Management Implementering där svensk rätt avviker i sin utformning från EG-rätten •Hur bör situationen hanteras att svensk rätt till sin utformning avviker markant från Direktivet och bestämmelser som aktualiseras men endast indirekt berörs? •Ska alla nödvändiga ändringar göras? •(Ska man förlita sig på att konform tolkning görs?)

13 Lund University / School of Economics and Management Implementering där svensk rätt avviker i sin utformning från EG-rätten •“Beskattningsbar person” är som begrepp inte implementerat i svensk rätt •Redovisningstidpunkt för tjänster som ska med i KVR –Då skatten blir utkrävbar eller redovisas •Transporttjänster –Brevbefordran till utlandet

14 Lund University / School of Economics and Management Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Lund University / School of Economics and Management Paneldiskussion – Nya regler för bestämmande av omsättningsland för tjänster under ledning av Oskar."

Liknande presentationer


Google-annonser