Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kvalitet i grundutbildningen 1 1 CONTINUOUS IMPROVEMENT OF A CDIO PROGRAM USING MANAGEMENT BY MEANS Sören Östlund and Karin Blom KTH, Royal Institute.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kvalitet i grundutbildningen 1 1 CONTINUOUS IMPROVEMENT OF A CDIO PROGRAM USING MANAGEMENT BY MEANS Sören Östlund and Karin Blom KTH, Royal Institute."— Presentationens avskrift:

1 1 Kvalitet i grundutbildningen 1 1 CONTINUOUS IMPROVEMENT OF A CDIO PROGRAM USING MANAGEMENT BY MEANS Sören Östlund and Karin Blom KTH, Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden P.-O. Hjorth and Jonas Ahlstrand Samarbetande Konsulter AB Stockholm, Sweden

2 2 CDIO in 2 nd Year Design of Silencer Implement

3 3 Förutsättningar som kan skapa kvalitetsproblem Schema och arbetsbelastning Ofta relaterat till genomförandeprocessen och inte till Läro- och timplan Brist på konceptuell förståelse Svårigheter för studenterna att anpassa sig till akademiska studier Degradering av förändringar efter hand Motiv för kontinuerligt förbättringsarbete GA/Dekan m fl kan inte vara “controllers” Hela skolan måste ha ett intresse I att förbättra utbildningen Resursbrist …

4 4 Hur når man ett bra resultat? Mätbara resultat är ett mått på framgång Fokus på resultaten kan vara kontraproduktivt när man studerar det faktiska resultatet Resultatmål är ofta utgångspunkten för att styra en organisation Scania och Toyota har visat på att det är medarbetarnas fokus och uppmärksamhet på processen och hur den genomförs som skapar bra resultat. MBM, Management by Means (i motsats till Management by Results) Scania och Toyota styrs mer av gemensamma ambitioner och idéer än skarpa resultatmål

5 5 MBMs tankemodell Utgångspunkt hur vi tänker (inte förutbestämda mål) Ledningen väcker frågor och förklarar principer Minskar ledningens behov av att fatta beslut Ökar behovet av att lära sig “tänka rätt” Ett bra resultat är ett resultat av hur vi gör saker Ledningen måste uppmuntra lärarna att reflektera över sin undervisning Ledningen måste ge lärarna resurser och möjligheter att faktiskt genomföra förbättringar

6 6 Utvecklingsarbetet baserat på MBM En gemensam utgångspunkt ger lärarna möjlighet att reflektera över sin arbetssituation och finna varför och hur dom kan förbättra sig När varför och hur har fastställts måste resurser ges för genomförande Bearbeta verkliga problem som uppfattats av lärarna genom deras reflektioner Nödvändigt med tålamod och uthållighet

7 7 Värden och principer Kontinuerliga förbättringar Normalt läge–Standardiserade arbetssätt Värden Vetenskap och teknik för ett bättre samhälle Respekt för individer och omgivningen Gör inget i onödan ”undvik spill” ”Rätt från mig” (fokusera på vad du gör!) Studenten i ett lärandeflöde Kunskap och färdigheter för rätt åtgärd Verklighets- nära ReflektionVisualisering Principer Behovsbaserat

8 8 Exempel på visualisering Teknologens arbetsbelastning

9 9 Kunskapsöverföring mellan kurser Princip – “Studentens lärandeflöde” Kunskapsöverföringen mellan en kurs och en annan är en möjlig orsak till störningar i lärandeflödet Konceptuell förståelse kräver upprepad användning Lärarna måste vara införstådda med det implicita lärandet av nyckelkoncept i programmet Från programmets synvinkel är det viktigt att lärarna inser att det är framgången i studenternas kunskaper och färdigheter som är viktigt och inte den enskilda kursen

10 10 Frågor att diskutera i grupp Är det här nonsens eller…? Passar det här ”tänket” på ett universitet Vilka är vår gemensamma utgångspunkter (och värden)? Hur kan vi ändra sättet att tänka och stötta implementering? Hur undviker vi ”Vi måste komma ihåg att implementera det här nästa år” i stället för ”Vad kan vi göra nu” Hur gör vi en kontinuerlig utvärdering av programmålen?

11 11 Exempel på möjliga gemensamma utgångspunkter i ett system med ständiga förbättringar (efter diskussionen vid internatet) Inspirera till studier i naturvetenskap och teknik Jämn arbetsbelastning för studenterna Fokusera på begrepp Se sammanhang och nytta


Ladda ner ppt "1 Kvalitet i grundutbildningen 1 1 CONTINUOUS IMPROVEMENT OF A CDIO PROGRAM USING MANAGEMENT BY MEANS Sören Östlund and Karin Blom KTH, Royal Institute."

Liknande presentationer


Google-annonser