Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningar (just nu) •Lärande, kommunikation och IT, 60p, campus •Lärande, kommunikation och IT, 40p, halvfart distans •Lärande, utbildning och IT, 40p,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningar (just nu) •Lärande, kommunikation och IT, 60p, campus •Lärande, kommunikation och IT, 40p, halvfart distans •Lärande, utbildning och IT, 40p,"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningar (just nu) •Lärande, kommunikation och IT, 60p, campus •Lärande, kommunikation och IT, 40p, halvfart distans •Lärande, utbildning och IT, 40p, inriktning inom lärarutbildningen •Breddmagisterutbildning •Fortbildning för aktiva lärare

2 Master 80p Magister 40p Magister 40p distans halvfart HT VT År 1 År 2 HT VT LKIT1 Metod 1 Metod 2 Metod 2-d LKIT2 LKIT3 Met/Verktyg Examensarbete 20p Examensarbete 10p Ex.- arbete 10p Individuell specialisering Valfri inriktning Individuell specialisering Läskurs alt. valfri kurs

3 Magisterprojekt •Interaktiva föreläsningsdemonstrationer •Multimediautbildning inom processindustrin •Simman i för träning av akutsjukvårdsteam •Intranätsanvändning på företaget Mandator •Intranätsanvändning på ett vägkontor i en liten kommun •Webbsidan "unga kockar" •Att skriva sig till läsning •Skoltidningar på nätet •Könsroller i spelande av Sims •IT i en bosnisk skola

4 Projekt •Etnografiska och interaktionsanalytiska studier av nya gymnasieformer där IKT har en central plats •Användning av multimedia och spel i grundskolan •Användning av simulering i sjuksköterskeutbildning •Elektroniska journaler inom sjukvården •Datorbaserat stöd i fysikundervisning

5 NAIL - nätverket för analys av interaktion och lärande •Arbetsgrupp som träffas för regelbundna datasessioner •Fokus ligger på analys av interaktionsdata från olika lärandemiljöer •En möjlighet att låta olika kompetenser mötas •Nätverket är initierat ”underifrån” utifrån gemensamma målsättningar och intressen

6 IKT i utbildning •Infrastruktur –Tillgänglighet –Fungerande miljöer –Stöd •Synsätt och attityder –Visionärer och bakåtsträvare –Motivation och intresse –Olika pedagogiska idéer •Lärmiljöer –Laborationer, grupparbeten, enskilt arbete med datorer, simulering

7 Beskrivningar av lärandemiljöer •Teoretiska –Kognitiva konflikter, studentcentrerat arbete, autentiska aktiviteter, multipla representationer, hifi-simuleringar, feedback, interaktivitet etc •Teknik, typologier, instruktioner –De olika faserna i PBL, olika moment i en laboration, vilket upplägg en kurs har etc •Praxisbaserade –Fokus på vad studenterna gör, de resurser som används, hur interaktion och innehåll relateras

8 Probeware

9 Velocity-time graph

10 Problem: Studenters förståelse av mekanik •Studenters förståelse av hastighet, acceleration, kraft och liknande fenomen/begrepp baserar sig ofta på erfarenheter från andra praktiker än skolan •Traditionell undervisning ger små effekter på test

11 Resultat efter kurs med Probeware

12 Vad gör Probeware effektivt? Några förslag •Det går snabbare och enklare •Samarbete uppmuntras •Studentstyrt och studentcentrerat angreppssätt •Direkt återkoppling (”real-time graphing”) •Multipla representationsformer

13 Graphs and Tracks

14 Other investigated activities • Simulation (Graphs & Tracks) – Most assignments were solved by trial-and-error • Textbook assignments – Focus on equations: a = v / t, v = x / t, x = x 0 + vt + 2at 2, v 2 = 2ax • Traditional labs – Motions and representations of motion, e.g., graphs, is often separated in time

15 Problem: relation mellan teori och praktik •Inom anestesi liksom annan yrkesutbildning upplevs relationen mellan teori och praktik som problematisk •Simuleringar framställs ibland som en brygga mellan teori och praktik •Utvärdering och implementeringen av simuleringar är problematisk

16 Exempel: Simulering i anestesi


Ladda ner ppt "Utbildningar (just nu) •Lärande, kommunikation och IT, 60p, campus •Lärande, kommunikation och IT, 40p, halvfart distans •Lärande, utbildning och IT, 40p,"

Liknande presentationer


Google-annonser