Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers University of Technology Kurspresentation Virtuell produktion 2012 04 18 Bertil Gustafsson PhD., Senior Lecturer Director of Master's programme.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers University of Technology Kurspresentation Virtuell produktion 2012 04 18 Bertil Gustafsson PhD., Senior Lecturer Director of Master's programme."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers University of Technology Kurspresentation Virtuell produktion 2012 04 18 Bertil Gustafsson PhD., Senior Lecturer Director of Master's programme in Production Engineering Vice Head of Department Product and Production Development Chalmers University of Technology SE 412 96 Göteborg, Sweden e-mail: bertil.gustafsson@chalmers.se phone: +46 (0)31 772 1272

2 Chalmers University of Technology Challenges in the Production Area Production is of major importance for the welfare and growth of societies: Doubled production efficiency Products and production must have zero net environmental impact. Products and production must be designed to support reuse, remanufacturing and recycling. Safe and inspiring environment for a skilled work-force. Sustainable Production Systems Sustainable Product Development Sustainable Manufacturing Processes Chalmers Production Area of Advance Strong support and financing from the Swedish government ~ 122 MSEK for 5 years. Integrated production research from several Chalmers departments – coordinated by PPU. MPPEN involves PPU, S2, Materials and Manufacturing Technology, and Tech. Management and Economics Two new laboratories: Virtual Development Laboratory and Production Systems Laboratory Bertil Gustafsson 2012 04 18

3 Chalmers University of Technology Kursen Virtuell Produktion: - Ger förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionsprocesser och förmåga att driva tekniskt komplexa produktionssystem - Fokuserar på den virtuella världens kunskapsfält för en avancerad process- och produktionsutveckling i avsikt att kunna utveckla producerande företags effektivitet, anpassningsförmåga, flexibilitet och omställbarhet - Vill väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet och fungerar som förberedelse för Chalmers Mastersprogram Production Engineering. Bertil Gustafsson 2012 04 18

4 Chalmers University of Technology 3D-tekniken öppnade upp möjligheter för idéer att kunna prövas och vidareutvecklas på ett helt nytt sätt oberoende av och innan varje fysisk realisering Information kan bättre återanvändas och därmed effektivisera arbetet med ökad produktivitet som följd Den virtuella världen kan exponeras så att anställda får se simuleringar av projekterade förändringar som berör deras arbete. Envar kan själv få uttala sig och komma med förslag på förbättringar I förlängningen ligger nya möjligheter för dialog också med kunden, nya lärmetoder för alla anställda, nya yrkesroller och ett helt nytt ledarskap – ett helt annorlunda företagande präglat av samarbete. En ny industriell kultur där både framtidens produkter och produktionssystem tas fram genom ökat samarbete och bättre kommunikation människor emellan. Varför Virtuell Produktion? Bertil Gustafsson 2012 04 18

5 Chalmers University of Technology Kursens syfte: - utveckla teknologernas förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionsprocesser och driva tekniskt komplexa produktionssystem. Kursens mål: - frambringa förståelse för den modern produktionsteknikens grunder - skapa insikt om den virtuella teknikens potential - utveckla färdighet med några av dess verktyg så att en fördjupning i ett kandidatarbete blir möjligt - väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet och då i synnerhet för Chalmers Mastersprogram Production Engineering. Bertil Gustafsson 2012 04 18

6 Chalmers University of Technology Product Design Layout Planning Ergonomics Robotics/Off-line NC Simulation & Quality Assurance Factory Flow Simulation Time Measurement Production Management Process Planning Cost Calculation Skapa ett arbetssätt som samlar hela den produktionstekniska kompetensen i företaget kring gemensamma språk, metoder och mål. Bertil Gustafsson 2012 04 18

7 Chalmers University of Technology Bertil Gustafsson 2012 04 18

8 Chalmers University of Technology Bertil Gustafsson 2012 04 18

9 Chalmers University of Technology Bertil Gustafsson 2012 04 18


Ladda ner ppt "Chalmers University of Technology Kurspresentation Virtuell produktion 2012 04 18 Bertil Gustafsson PhD., Senior Lecturer Director of Master's programme."

Liknande presentationer


Google-annonser