Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Participants: educators, leaders, representatives from Cau Giay DOET - Monday, Mai Dich Kindergarten, 50 pers - Tuesday, Dich Vong primary school, 50.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Participants: educators, leaders, representatives from Cau Giay DOET - Monday, Mai Dich Kindergarten, 50 pers - Tuesday, Dich Vong primary school, 50."— Presentationens avskrift:

1

2 Participants: educators, leaders, representatives from Cau Giay DOET - Monday, Mai Dich Kindergarten, 50 pers - Tuesday, Dich Vong primary school, 50 pers - Wednesday, Cau Ciay secondary school, 40 pers - Thursday, leaders from 16 kindergartens, 50 pers - Friday, ped and leaders from pri + sec, 75 pers

3 Program for the training course Presentation of the project The award "School for Sustainable Development" Why outdoor education? Ecological footprints and climate change Film "Correspondents" Exercises, inside and outdoor (customed for ages, source separation for all) Group discussion and evaluation exercises Evaluation of training course

4 Evaluation questions 1.What skills do children / pupils need to contribute to sustainable development? 2.How does the education meet these need? 3.How do you think you can use what you have with you today in your teaching? 4.About the lectures - this was new information or did you know this before? 5.Give us a piece of advice - what could we do better next time and what content would you want in the course?

5 Some experiences

6 Deltagare: pedagoger, ledare, representanter från Cau Giay DOET Måndag, Mai Dich Kindergarten, 50 pers Tisdag, Dich Vong primary school, 50 pers Onsdag, Cau Ciay secondary school, 40 pers Torsdag, ledare från 16 förskolor, 50 pers Fredag, ped och ledare från pri + sec, 75 pers

7 Program för utbildningen Presentation av projektet Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” Varför utomhuspedagogik? Ekologiska fotavtryck och klimatförändringar Film ”Korrespondenterna” Övningar, inne och ute (anpassat, källsortering för alla) Gruppdiskussioner och värderingsövningar Utvärdering

8 1. Vilka förmågor behöver barnen/eleverna för att kunna bidra till en hållbar utveckling? 2. Hur tillgodoser skolan de behoven? 3. Hur tänker du att du kan använda det som du fått med dig idag i din undervisning? 4. Om föreläsningarna – var detta ny information eller visste du detta tidigare? 5. Ge oss ett råd – vad skulle vi kunna göra bättre nästa gång och vilket innehåll skulle du då önska dig på kursen?

9 Kommentarer från deltagarna Metoder nya. Att få prova övningar själv nytt. Diskussioner och dialog – inte som vanligt! Ny kunskap, vet lite om andra delar av världen Väldigt intressant att få höra mer om Sverige! Vi saknar material och litteratur. Tack! Jag har aldrig haft utbildning med lärare i andra ämnen tidigare. Vi brukar inte ha roligt på våra utbildningar, det som gäller är att lyssna. Det här var mycket annorlunda.


Ladda ner ppt "Participants: educators, leaders, representatives from Cau Giay DOET - Monday, Mai Dich Kindergarten, 50 pers - Tuesday, Dich Vong primary school, 50."

Liknande presentationer


Google-annonser