Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers University of Technology VÄRLDENS SKILLNAD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers University of Technology VÄRLDENS SKILLNAD."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers University of Technology VÄRLDENS SKILLNAD

2 Chalmers University of Technology VISION Chalmers – för en hållbar framtid UPPDRAG Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.

3 Chalmers University of Technology 1829 Chalmerska Slöjdeskolan startas efter en donation av William Chalmers 1937 Chalmers blir en statlig högskola med rätt att promovera tekniska doktorer 1994 Chalmers blir en stiftelsehögskola Kort historia

4 Chalmers University of Technology Attraktiva campus Campus Johanneberg i centrum av Göteborg är en viktig del av stadsbilden. Campus Lindholmen på expansiva Norra Älvstranden. Ett attraktivt, centralt läge som präglas av kreativitet, dynamik, kunskap och kultur.

5 Chalmers University of Technology Forskning över gränser

6 Chalmers University of Technology Styrkeområden • Energi • Information and kommunikationsteknologi • Livsvetenskaper • Materialvetenskap • Nanovetenskap och nanoteknologi • Produktion • Samhällsbyggnad • Transport Hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap är drivkrafterna som ska utveckla teknik och lösningar för en hållbar framtid. Åtta styrkeområden tydliggör och vidareutvecklar Chalmers profilerade forskning, utbildning och innovation. Styrkeområdena gör det lättare att se kopplingar mellan discipliner och syftar till ökade samarbeten internt och med aktörer i omvärlden. framtid.

7 Chalmers University of Technology Intäkter 2 800 MSEK omsättning Forskning inklusive forskarutbildning Grundutbildning

8 Chalmers University of Technology Areas of advance • Energy • Information and Communication Technology • Life Science • Materials Science • Nanoscience and Nanotechnology • Production • Built Environment • Transportation The eight key areas also have a firm foundation in the basic sciences. Sustainability, innovation and entrepreneurship are strong driving forces. Chalmers has eight areas of advance where the aim is to bring together research, education and innovation across departmental boundaries and to co-operate with bodies and organisations outside Chalmers.

9 Chalmers University of Technology ””””””Chalmers – ett svenskt kunskapsnav på den europeiska arenan Peter Eriksson, Fordonskoordinator • Innehåll: – Fordonsforskning på Chalmers – Europeiska åttaganden

10 Chalmers University of Technology Fordonsforskning vid Chalmers • Fordonsforskningen utgör ca. 1/3 av Chalmers forskning! • Ca hälften av Masters studenterna på Chalmers går på Masterprogram som är mer eller mindre relaterade till fordonsområdet. Research areas • Produkt och Produktionsteknik • Fordonselektronik • Material och Tillverkningsteknik • Tillämpad Ackustik • Logistik • + National Excellence Centres   

11 Chalmers University of Technology Methods and Tools for Virtual Product Realization SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre SHC Svenskt Hybridfordonscentrum KCK Competence Center for Catalysis CERC Combustion Engine Research Center f3 - Swedish Knowledge Centre for Renewable Fuels Automotive technology at Chalmers Excellence Centres

12 Chalmers University of Technology Chalmers aktiv inom nationell fordonsforskning (FFI) • Produktionsteknik • Tillverkningsteknik • Produktutveckling • Fordonselektronik • Materialteknik m m

13 Chalmers University of Technology Exempel: kopplingar till Gnosjöregionen • Skärteknikcentrum Sverige (SKTC) - medlem i MCR (Metal Cutting Research and Development Centre) vid Chalmers • Samverkan inom fortbildning mellan SKTC och Chalmers Professional Education – t ex Modern skärteknisk utbildning

14 Chalmers University of Technology Europeiska åttaganden • JobVehElec – Chalmers leder ”awareness” EU-projekt – Syfte:Ställa om till ett elektrifierat vägtransportsystem – Partner:Torino – Aachen – Paris – Warzawa – Karlsruhe • SAGE - Region of cluster – SAGE (Safe and Green Road Vehicles) – Västra Götaland leder projektet – Syfte: att formera och binda samman de starkaste fordonsklustrerna inom Europa inom området säkra och miljövänliga vägfordon – Partner:d:o • KIC – Knowledge and Innovation Centre – Starka EU-kluster – Omsätter 1 mdr/år under ca. 15 år – Transport nästa gång!! – Partner:d;o


Ladda ner ppt "Chalmers University of Technology VÄRLDENS SKILLNAD."

Liknande presentationer


Google-annonser