Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transnationellt Seminarium Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transnationellt Seminarium Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Transnationellt Seminarium Stockholm 2014-03-25
Fabian Ilgner Utvecklingsledare Logistik Regionförbundet Örebro

2 Agenda Varför är samarbete viktigt för Örebroregionen? Projekt GreCOR Projekt BGLC Kartor Sammanfattning

3 Regional Utvecklingsstrategi
4 utvecklingsområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Inriktningsmål Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Etappmål År 2015 har Örebroregionen den snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn.

4 Regional Utvecklingsstrategi
4 utvecklingsområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Inriktningsmål Örebroregionen är en aktiv part i funktionella länsgränsöverskridande samarbeten. Örebroregionen har en tydlig roll som ett starkt yttre ben i Stockholmsregionen.

5 Map with TEN-T CNC

6 Link TEN-T CNC 5 & Bothnian Corridor

7 TEN-T Core Railways Freight and Core Rail Road Terminals

8 Logistikregionen

9 Vad gör vi? Europa EU projekt (Interreg IV B, URBACT) CPMR Sverige CLOSER Storregional Mälardalsrådet (En bättre sits) ÖMS Regional Logistikregionen (Forum för logistik) Handlingsplan för Klimateffektiva Godstransporter

10 SAMARBETE MED ANDRA REGIONER

11 GreCOR projekt Interreg IV B First Green Corridor (GreCOR) in Europe Green and super-green zones are defined Partners from Norway Sweden Denmark Germany Netherlands United Kingdom

12 GreCOR projekt Mål Örebroregionen: Trying to be test-side for LNG trucks Trying to establish a shuttle from Drenthe (Netherlands) to Örebro Trying to implement ”Professional Intelligent Transport Solutions” (PITS) Analys av transportsystemet

13 Resultat: Analys av transportsystemet
GreCOR projekt Resultat: Analys av transportsystemet Intervjuer med företag i regionen: Terminaler De som är framgångsrik i logistikbranschen De som har störst godsflöde samarbete med kommunernas näringslivscheferna Vi vet vad företagen är intresserade i Bara intressanta förslag till företagen Företag kommer med egna projektförslag Företag medfinansierar projekt Inkoppling av universitetet

14 SAMARBETE MED ANDRA REGIONER
SAMARBETE MED KOMMUNERNA KUNSKAP OM BEHOV I REGIONEN FORTSATT LÄRANDE KOPPLING TILL FORSKNING

15 The Bothnian Green Logistics Corridor
to Helsinki From Örebro

16 BGLC projekt “Strategy for the Bothnian Green Logistics Corridor” Study ”Benchmarking and Development of Dryports” ”Study of technical viability and market opportunities for innovative intermodal technologies for semitrailers” Case study “Fish flow from Norway to Poland” and options to transport the fish with intermodal solutions Establishing a basic flow of goods on different railway routes

17 Fortsättning BGLC projekt
A2A korridor TransBaltic Extension Idéer för BGLC 2 Förbättringar Näringslivsdriven / Samhällsdriven

18 SAMARBETE MED ANDRA REGIONER
SAMARBETE MED KOMMUNERNA KUNSKAP OM BEHOV I REGIONEN FORTSATT LÄRANDE KOPPLING TILL FORSKNING NÄRINGSLIVSDRIVEN / SAMHÄLLSDRIVEN

19 Kartor

20 SAMARBETE MED ANDRA REGIONER
SAMARBETE MED KOMMUNERNA KUNSKAP OM BEHOV I REGIONEN FORTSATT LÄRANDE KOPPLING TILL FORSKNING NÄRINGSLIVSDRIVEN / SAMHÄLLSDRIVEN INVOLVERING AV NATIONELL NIVÅ EN RÖST MOT EUROPA

21 OLIKA NIVÅER CROSS-CUTTING KUNSKAP OM BEHOV I REGIONEN
SAMARBETE MED KOMMUNERNA SAMARBETE MED ANDRA REGIONER INVOLVERING AV NATIONELL NIVÅ EN RÖST MOT EUROPA CROSS-CUTTING NÄRINGSLIVSDRIVEN / SAMHÄLLSDRIVEN KOPPLING TILL FORSKNING FORTSATT LÄRANDE

22 Tack!

23 Rail Transport Gods Tons/year Number of trains/day Status: 2010

24 TEN-T Swiftly Green Kick-off: 28/11

25 CNC 5

26 Source: Stena Line

27 NDPTL Järnväg Väg

28 Source: Trafikanalys

29 Source: Trafikanalys

30 Källa: Regional systemanalys Dalarna 081001
SIKA:s prognos för godstransporter på järnväg och verklig utveckling

31 Source: Trafikanalys

32 Source: Trafikanalys

33 Source: Nationell Godsstrategi

34 Source: Nationell Godsstrategi

35 Source: Banverket 2009

36 8 million city

37 Source: Godstransporter i Östra mellansverige 2010-2030-2050
Study 2013 KTH

38 Source: Godstransporter i Östra mellansverige 2010-2030-2050
Study 2013 KTH

39 Source: Godstransporter i Östra mellansverige 2010-2030-2050
Study 2013 KTH


Ladda ner ppt "Transnationellt Seminarium Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser