Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationer Infrastruktur och Transporter Ansvarig rapportör: Harriet Claesson Gustav Malmqvist, Mid Sweden Office Tjänstemannastöd, bevakning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationer Infrastruktur och Transporter Ansvarig rapportör: Harriet Claesson Gustav Malmqvist, Mid Sweden Office Tjänstemannastöd, bevakning"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationer Infrastruktur och Transporter Ansvarig rapportör: Harriet Claesson Gustav Malmqvist, Mid Sweden Office Tjänstemannastöd, bevakning gustav.malmqvist@midsweden.se

2 Trans-European Network (TEN-T) 1993-2020  Totalt c:a € 600 Miljarder  inkl TEN-T, Nationell finansiering, ERDF mm  ~ 10 % finansieringsgrad  “ TEN-status”  30 prioriterade transport-korridorer (< 20 % finansiering)  Revidering riktlinjer 2004 + Hamnar och flygplatser  2006 utökning med 5 “transnationella korridorer”  Vägar, Järnvägar  Motorways of the Sea  Flygplatser  Kanaler, Trafiksystem mm  EU:s prioriteringar  Nationella prioriteringar  Regionala påtryckningar

3

4

5 Europaforums synpunkter 2006 – transnationella transportkorridorer  Den nordliga korridoren ytterst viktig för godsflöden till och från Asien och för att förse Europa med naturresurser  Intermodalitet (Motorways of the Sea) i Bottenhavet viktigt för både Norra korridoren och North East Cargo Link  Nordiska triangeln viktig också för norra Sverige men också dess anslutning till Nordligaste korridoren  Trondheims hamn(ar) bör också prioriteras som MoS-hamn. TEN-T stöd till North East Cargo Link inkl. sjöförbindelse över Bottenhavet och intermodal anslutning till nord-sydliga förbindelser.  Isbrytning  Skydd mot utsläpp från sjöfarten

6 Framtiden? – Vad blir Europaforums roll?  EU:s energisparmål och miljömål tvingar fram en omprioritering från vägar till järnväg/sjöfart ?  Behov av sammanhållen infrastruktur och trafiksystem i Norra Sverige – Europaforums roll?  Länsvisa prioriteringar – länspolitikens roll?  Nationella prioriteringarna avgörande – dialog  Förbättring av inomregionala kommunikationer (< Arlanda)


Ladda ner ppt "Kommunikationer Infrastruktur och Transporter Ansvarig rapportör: Harriet Claesson Gustav Malmqvist, Mid Sweden Office Tjänstemannastöd, bevakning"

Liknande presentationer


Google-annonser